Quốc hội thông qua quyết định được quyền chuyển đổi giới tính

11/24/2015 10:13:16 PM
Theo thông tin từ cuộc họp Quốc hội diễn ra lúc sáng nay 24/11/2015 cho biết, Quốc hội đã thông qua bộ luật Dân sự (sửa đổi), trong đó có quy định về chuyển đổi giới tính và các quyền, nghĩa vụ liên quan với 399 trong tổng số 446 đại biểu có mặt ở hội trường biểu quyết tán thành….

Theo thông tin từ cuộc họp Quốc hội diễn ra lúc sáng nay 24/11/2015 cho biết, Quốc hội đã thông qua bộ luật Dân sự (sửa đổi), trong đó có quy định về chuyển đổi giới tính và các quyền, nghĩa vụ liên quan với 399 trong tổng số 446 đại biểu có mặt ở hội trường biểu quyết tán thành….

Theo đó, điều 37 của bộ luật Dân sự (sửa đổi) quy định: "Việc chuyển đổi giới tính được thực hiện theo quy định của luật. Cá nhân đã chuyển đổi giới tính có quyền, nghĩa vụ đăng ký thay đổi hộ tịch theo quy định của pháp luật về hộ tịch; có các quyền nhân thân phù hợp với giới tính đã được chuyển đổi theo quy định của bộ luật này và luật khác có liên quan".

Trong đó, bộ luật sửa đổi gồm 27 chương, 689 điều, có hiệu lực thi hành từ 1.1.2017, thay vì từ giữa 2016 như dự kiến trước đó.

Được biết, trước khi Quốc hội biểu quyết, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã giải trình việc chuyển đổi giới tính liên quan đến những yêu cầu và điều kiện khác nhau về độ tuổi, tình trạng hôn nhân, các vấn đề về an sinh xã hội, y tế và nhiều vấn đề xã hội khác.

Theo Ủy ban Thường vụ Quốc hội, pháp luật cần ghi nhận vấn đề này nhằm đáp ứng nhu cầu của một bộ phận trong xã hội, đồng thời cũng bảo đảm tính thận trọng, phù hợp với thông lệ quốc tế và không trái với truyền thống, phong tục tốt đẹp của dân tộc.

Theo thống kê, tại Việt Nam hiện có gần 600 người đề xuất được sửa đổi về giấy tờ hồ sơ cá nhân, từ nữ thành nam hoặc ngược lại, thay tên gọi mới theo giới tính mới đã được phẫu thuật chuyển đổi.

Tổng hợp

Các tin khác