Ngày 8/8 sẽ chính thức bãi bỏ 14 khoản thu phí liên quan đến thú y

8/8/2015 1:29:09 AM
Để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân buôn bán, làm ăn sinh sống, tránh những sự trùng lập không đáng có quá trình thu phí. Hôm nay, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 113 bãi bỏ 14 khoản thu liên quan đến cấp giấy phép có thu lệ phí và 21 chỉ tiêu thu phí thú y ở các khâu khác nhau...

 

 

Theo đó, 14 khoản phí như Các khoản lệ phí trong công tác thú y như Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, kiểm soát giết mổ, kiểm tra vệ sinh thú y; Cấp phép sản suất kinh doanh thuốc thú y; Các khoản phí phòng chống dịch bệnh cho động vật; Các khoản phí kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật; Kiểm soát giết mổ, kiểm tra vệ sinh thú y... sẽ bị bãi bỏ từ ngày mai 8-8.

 

 

14 quản thu phí liên quan đến thú y sẽ được bãi bỏ từ 8/8

 

Đặc biệt, Bộ Tài chính cho biết đang tiếp tục phối hợp với các đơn vị của Bộ NN&PTNT rà soát, xây dựng dự thảo thông tư thay thế thông tư số 04 năm 2012 theo hướng bãi bỏ các khoản phí, lệ phí chồng chéo, bất hợp lý.

 

Theo con số thống kê trên thực tế,  một số hoạt động trong công tác thú y được quy định trùng lặp, như: Vệ sinh, tiêu độc phương tiện vận chuyển; niêm phong phương tiện vận chuyển; cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật…Vì vậy, cần kịp thời bãi bỏ để đảm bảo quyền lợi cho các tiểu thương, doanh nghiệp...

 

Ngày 8/8 sẽ chính thức bãi bỏ 14 khoản thu phí liên quan đến thú y.

 

Hải Yến

Các tin khác