FPT lãi hơn 2.000 tỉ đồng trong năm 2014

1/30/2015 12:57:47 AM
Năm 2014, toàn tập đoàn lãi 2.075 tỷ đồng. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS) đạt 4.735 đồng. Mục tiêu FPT đặt ra trong năm 2015 là tăng 16% lợi nhuận.

 

Theo tin từ Công ty Cổ phần FPT (Mã CK: FPT), năm 2014, doanh thu toàn tập đoàn ước tính đạt 35.114 tỷ đồng, tăng 23% so với năm 2013, vượt 10% kế hoạch năm. Trong đó, doanh thu toàn cầu hóa ước đạt 3.684 tỷ đồng, tăng 37%, riêng các thị trường trọng điểm đều tăng trưởng xấp xỉ 40%.

 

Lợi nhuận trước thuế ước đạt 2.456 tỷ đồng, giảm 2% so với năm 2013. Theo giải trình của FPT, việc thu hẹp mảng kinh doanh trò chơi trực tuyến và những khó khăn của thị trường dự án công nghệ thông tin trong nước ảnh hưởng tiêu cực tới tăng trưởng lợi nhuận chung năm 2014.

 

 

FPT đạt lợi nhuận trước thuế gần 2.500 tỉ đồng (2.000 tỉ sau thuế) trong năm 2014.

 

Lợi nhuận sau thuế toàn tập đoàn ước đạt 2.075 tỷ đồng, tăng 0,5% so với năm 2013. Lợi nhuận sau thuế thuộc cổ đông công ty mẹ ước đạt 1.628 tỷ đồng, tăng 1,3%. Mảng toàn cầu hóa tiếp tục có kết quả khả quan khi lợi nhuận trước thuế ước đạt 584 tỷ đồng, tăng 13% so với năm 2013.

 

Lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS) của FPT ước đạt 4.735 đồng, tăng 1% so với năm 2013.

 

Sang năm 2015, FPT nhận định ngành công nghệ thông tin sẽ khởi sắc hơn, thị trường xuất hiện trở lại các hợp đồng có quy mô lớn, các doanh nghiệp bắt đầu chi tiêu trở lại. Thị trường thế giới với mức chi hàng năm cho công nghệ thông tin vượt 1.000 tỷ USD sẽ tiếp tục là cơ hội cho chiến lược toàn cầu hóa của tập đoàn. Với những tín hiệu trên, ngày 28/1/2014, Hội đồng quản trị FPT thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2015 với doanh thu dự kiến đạt 39.600 tỷ đồng, tăng 13% so với năm 2014. Lợi nhuận trước thuế ước đạt 2.850 tỷ đồng, tăng 16% so với năm 2014.

 

Tập đoàn sẽ tiếp tục xử lý các mảng kinh doanh kém hiệu quả, mở rộng chuỗi bán lẻ với mục tiêu lợi nhuận từ mảng này sẽ tăng trưởng 3 lần so với năm 2014.

 

Quang Phong - Skcs.vn (tổng hợp)

Các tin khác