Danh sách mới nhất các khối thi, mã tổ hợp môn xét tuyển đại học, cao đẳng

8/2/2022 6:48:00 PM
Những năm gần đây có rất nhiều khối ngành mới ra đời đáp ứng cụ thể hơn để tuyển sinh, hiện nay các bạn học sinh đã có rất nhiều lựa chọn sao cho phù hợp nhất với bản thân mình.

Dưới đây là toàn bộ những tổ hợp môn xét tuyển mà các trường đại học tại Việt Nam áp dụng cho thí sinh xét tuyển theo phương thức xét kết quả thi THPT hoặc xét học bạ.

Nếu các bạn muốn biết tổ hợp nào xét tuyển được vào các ngành nào, trường nào thì hãy bấm vào bài viết tương đương ở cột thứ 4 (thông tin về trường/ngành tuyển sinh).

Các khối thi đại học bao gồm:

• Khối A

• Khối B

• Khối C

• Khối D

• Khối K

• Các khối thi năng khiếu

Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu kỹ hơn về từng khối trong phần dưới bài viết nhé.

Nhóm các khối thi truyền thống

1.Tổ hợp xét tuyển khối A

Khối A bao gồm 18 tổ hợp xét tuyển không liên tục từ A00 tới A18. Đây là nhóm các khối được sử dụng chủ yếu xét vào các trường đại học thiên hướng kỹ thuật.

Tên khối

Tổ hợp môn xét tuyển

A00

Toán, Vật lý, Hóa học

A01

Toán, Vật lý, Tiếng Anh

A02

Toán, Vật lí , Sinh học

A03

Toán, Vật lý, Lịch sử

A04

Toán, Vật lý, Địa lí

A05

Toán, Hóa học, Lịch sử

A06

Toán, Hóa học, Địa lí

A07

Toán, Lịch sử, Địa lí

A08

Toán, Lịch sử, Giáo dục công dân

A09

Toán, Địa lí, Giáo dục công dân

A10

Toán, Vật lý, Giáo dục công dân

A11

Toán, Hóa học, Giáo dục công dân

A12

Toán, Khoa học tự nhiên, Khoa học xã hội

A14

Toán, Khoa học tự nhiên, Địa lí

A15

Toán, Khoa học tự nhiên, Giáo dục công dân

A16

Toán, Khoa học tự nhiên, Văn

A17

Toán, Khoa học xã hội, Vật lý

A18

Toán, Khoa học xã hội, Hóa học

2.Tổ hợp xét tuyển khối B

Khối B là khối thi truyền thống có ít lựa chọn nhất (7 khối nhỏ). Đây là khối được sử dụng chủ yếu thi vào nhóm các ngành chăm sóc sức khỏe, nông lâm thủy sản, công nghệ hóa sinh…

Chi tiết các tổ hợp xét tuyển khối B bao gồm:

Tên khối

Tổ hợp môn xét tuyển

B00

Toán, Hóa học, Sinh học

B01

Toán, Sinh học, Lịch sử

B02

Toán, Sinh học, Địa lí

B03

Toán, Sinh học, Văn

B04

Toán, Sinh học, Giáo dục công dân

B05

Toán, Sinh học, Khoa học xã hội

B08

Toán, Sinh học, Tiếng Anh

  3.Tổ hợp xét tuyển khối C

Nhiều bạn vẫn hay lầm tưởng khối C chỉ dành cho các nhóm ngành sư phạm, văn hóa, du lịch… hay nói đơn giản là dành cho khối khoa học xã hội. Tuy nhiên điều đó chỉ đúng với khối C00 bởi hầu hết các khối C phía sau nó lại là các tổ hợp môn dùng để xét tuyển vào các ngành công nghệ đó.

Chi tiết các tổ hợp xét tuyển khối C bao gồm:

Tên khối

Tổ hợp môn xét tuyển

C00

Văn, Lịch sử, Địa lí

C01

Văn, Toán, Vật lí

C02

Văn, Toán, Hóa học

C03

Văn, Toán, Lịch sử

C04

Văn, Toán, Địa lí

C05

Văn, Vật lí, Hóa học

C06

Văn, Vật lí, Sinh học

C07

Văn, Vật lí, Lịch sử

C08

Văn, Hóa học, Sinh

C09

Văn, Vật lí, Địa lí

C10

Văn, Hóa học, Lịch sử

C12

Văn, Sinh học, Lịch sử

C13

Văn, Sinh học, Địa

C14

Văn, Toán, Giáo dục công dân

C15

Văn, Toán, Khoa học xã hội

C16

Văn, Vật lí, Giáo dục công dân

C17

Văn, Hóa học, Giáo dục công dân

C18

Văn, Sinh học, Giáo dục công dân

C19

Văn, Lịch sử, Giáo dục công dân

C20

Văn, Địa lí, Giáo dục công dân

4.Tổ hợp xét tuyển khối D

Khối đứng đầu về số lượng các tổ hợp môn xét tuyển với 78 khối thi, khối D là khối hòa lẫn của tất cả các tổ hợp xét tuyển trên. Khối D có thể sử dụng để xét tuyển hầu như vào mọi ngành học. Là khối thi dành cho những bạn yêu thích các môn ngoại ngữ.

Chi tiết các tổ hợp xét tuyển khối D bao gồm:

Khối

Tổ hợp môn xét tuyển

D01

Văn, Toán, tiếng Anh

D02

Văn, Toán, tiếng Nga

D03

Văn, Toán, tiếng Pháp

D04

Văn, Toán, tiếng Trung

D05

Văn, Toán, Tiếng Đức

D06

Văn, Toán, Tiếng Nhật

D07

Toán, Hóa học, Tiếng Anh

D08

Toán, Sinh học, Tiếng Anh

D09

Toán, Lịch sử, Tiếng Anh

D10

Toán, Địa lí, Tiếng Anh

D11

Văn, Vật lí, Tiếng Anh

D12

Văn, Hóa học, Tiếng Anh

D13

Văn, Sinh học, Tiếng Anh

D14

Văn, Lịch sử, Tiếng Anh

D15

Văn, Địa lí, Tiếng Anh

D16

Toán, Địa lí, Tiếng Đức

D17

Toán, Địa lí, Tiếng Nga

D18

Toán, Địa lí, Tiếng Nhật

D19

Toán, Địa lí, Tiếng Pháp

D20

Toán, Địa lí, Tiếng Trung

D21

Toán, Hóa học, Tiếng Đức

D22

Toán, Hóa học, Tiếng Nga

D23

Toán, Hóa học, Tiếng Nhật

D24

Toán, Hóa học, Tiếng Pháp

D25

Toán, Hóa học, Tiếng Trung

D26

Toán, Vật lí, Tiếng Đức

D27

Toán, Vật lí, Tiếng Nga

D28

Toán, Vật lí, Tiếng Nhật

D29

Toán, Vật lí, Tiếng Pháp

D30

Toán, Vật lí, Tiếng Trung

D31

Toán, Sinh học, Tiếng Đức

D32

Toán, Sinh học, Tiếng Nga

D33

Toán, Sinh học, Tiếng Nhật

D34

Toán, Sinh học, Tiếng Pháp

D35

Toán, Sinh học, Tiếng Trung

D41

Văn, Địa lí, Tiếng Đức

D42

Văn, Địa lí, Tiếng Nga

D43

Văn, Địa lí, Tiếng Nhật

D44

Văn, Địa lí, Tiếng Pháp

D45

Văn, Địa lí, Tiếng Trung

D52

Văn, Vật lí, Tiếng Nga

D54

Văn, Vật lí, Tiếng Pháp

D55

Văn, Vật lí, Tiếng Trung

D61

Văn, Lịch sử, Tiếng Đức

D62

Văn, Lịch sử, Tiếng Nga

D63

Văn, Lịch sử, Tiếng Nhật

D64

Văn, Lịch sử, Tiếng Pháp

D65

Văn, Lịch sử, Tiếng Trung

D66

Văn, Giáo dục công dân, Tiếng Anh

D68

Văn, Giáo dục công dân, Tiếng Nga

D69

Văn, Giáo dục công dân, Tiếng Nhật

D70

Văn, Giáo dục công dân, Tiếng Pháp

D72

Văn, Khoa học tự nhiên, Tiếng Anh

D73

Văn, Khoa học tự nhiên, Tiếng Đức

D74

Văn, Khoa học tự nhiên, Tiếng Nga

D75

Văn, Khoa học tự nhiên, Tiếng Nhật

D76

Văn, Khoa học tự nhiên, Tiếng Pháp

D77

Văn, Khoa học tự nhiên, Tiếng Trung

D78

Văn, Khoa học xã hội, Tiếng Anh

D79

Văn, Khoa học xã hội, Tiếng Đức

D80

Văn, Khoa học xã hội, Tiếng Nga

D81

Văn, Khoa học xã hội, Tiếng Nhật

D82

Văn, Khoa học xã hội, Tiếng Pháp

D83

Văn, Khoa học xã hội, Tiếng Trung

D84

Toán, Giáo dục công dân, Tiếng Anh

D85

Toán, Giáo dục công dân, Tiếng Đức

D86

Toán, Giáo dục công dân, Tiếng Nga

D87

Toán, Giáo dục công dân, Tiếng Pháp

D88

Toán, Giáo dục công dân, Tiếng Nhật

D90

Toán, Khoa học tự nhiên, Tiếng Anh

D91

Toán, Khoa học tự nhiên, Tiếng Pháp

D92

Toán, Khoa học tự nhiên, Tiếng Đức

D93

Toán, Khoa học tự nhiên, Tiếng Nga

D94

Toán, Khoa học tự nhiên, Tiếng Nhật

D95

Toán, Khoa học tự nhiên, Tiếng Trung

D96

Toán, Khoa học xã hội, Anh

D97

Toán, Khoa học xã hội, Tiếng Pháp

D98

Toán, Khoa học xã hội, Tiếng Đức

D99

Toán, Khoa học xã hội, Tiếng Nga

DD0

 Toán, Khoa học xã hội, Tiếng Nhật

DD2

Ngữ văn, Toán, Tiếng Hàn

DH1

Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Hàn

5.Tổ hợp xét tuyển khối K

Đây là khối rất đặc biệt, và thường chỉ được sử dụng để xét kết quả học tập bậc THPT. Khối K cũng chỉ có duy nhất 1 tổ hợp xét tuyển đó là:

Khối K01 (Toán, Tiếng Anh, Tin học)

Nhóm các khối thi năng khiếu

Cuối cùng là các tổ hợp môn dành cho các bạn có năng khiếu về một lĩnh vực nghệ thuật gì đó, bao gồm các tổ hợp năng khiếu vẽ, năng khiếu nghệ thuật, báo chí, thể dục thể thao và năng khiếu công nghệ.

6.Khối H

Khối H là một trong những khối thi năng khiếu về mỹ thuật. Sử dụng chính để thi vào các ngành học về thiết kế, hình họa…

Chi tiết các tổ hợp xét tuyển khối H bao gồm:

Tên khối

Tổ hợp môn xét tuyển

H00

Văn, Năng khiếu vẽ 1, Năng khiếu vẽ 2

H01

Toán, Văn, Vẽ

H02

Toán, Vẽ Hình họa mỹ thuật, Vẽ trang trí màu

H03

Toán, Khoa học tự nhiên, Vẽ Năng khiếu

H04

Toán, Tiếng Anh, Vẽ Năng khiếu

H05

Văn, Khoa học xã hội, Vẽ Năng khiếu

H06

Văn, Tiếng Anh,Vẽ mỹ thuật

H07

Toán, Hình họa, Trang trí

H08

Văn, Lịch sử, Vẽ mỹ thuật

7.Khối V

Tương tự khối H, khối V cũng là một khối thi năng khiếu dành về mỹ thuật. Sử dụng chính để thi vào các ngành học thiết kế, kiến trúc.

Chi tiết các tổ hợp xét tuyển khối V bao gồm:

Tên khối

Tổ hợp môn xét tuyển

V00

Toán, Vật lí, Vẽ Hình họa mỹ thuật

V01

Toán, Văn, Vẽ Hình họa mỹ thuật

V02

Vẽ mỹ thuật, Toán, Tiếng Anh

V03

Vẽ mỹ thuật, Toán, Hóa học

V05

Văn, Vật lí, Vẽ mỹ thuật

V06

Toán, Địa lí, Vẽ mỹ thuật

V07

Toán, tiếng Đức, Vẽ mỹ thuật

V08

Toán, tiếng Nga, Vẽ mỹ thuật

V09

Toán, tiếng Nhật, Vẽ mỹ thuật

V10

Toán, tiếng Pháp, Vẽ mỹ thuật

V11

Toán, tiếng Trung, Vẽ mỹ thuật

8.Khối M

Khối M là khối thi năng khiếu đặc biệt dành cho những bạn thích ngành mầm non.

Chi tiết các tổ hợp xét tuyển khối M bao gồm:

Tên khối

Tổ hợp môn xét tuyển

M00

Văn, Toán, Đọc diễn cảm, Hát

M01

Văn, Lịch sử, Năng khiếu

M02

Toán, Năng khiếu 1, Năng khiếu 2

M03

Văn, Năng khiếu 1, Năng khiếu 2

M04

Toán, KHTN, Năng khiếu

M05

Văn, Sử, Năng khiếu

M06

Văn, Toán, Năng khiếu

M07

Văn, Địa, Đọc diễn cảm + Hát

M08

Văn, NK 1, NK 2

M09

Toán, Kể chuyện – Đọc diễn cảm, Hát

M10

Toán, Tiếng Anh, Năng khiếu mầm non

M11

Văn, Anh, Năng khiếu GDMN

M13

Toán, Sinh, Năng khiếu

M14

Toán, Địa, Đọc diễn cảm – Hát

9.Khối N

Khối N là khối thi năng khiếu đặc biệt dành cho những bạn thích ngành liên quan tới âm nhạc.

Chi tiết các tổ hợp xét tuyển khối N bao gồm:

Tên khối

Tổ hợp môn xét tuyển

N00

Văn, Năng khiếu Âm nhạc 1, Năng khiếu Âm nhạc 2

N01

Văn, Hát xướng âm, Biểu diễn nghệ thuật

N02

Văn, Ký xướng âm, Hát hoặc biểu diễn nhạc cụ

N03

Văn, Ghi âm- xướng âm, chuyên môn

N04

Văn, Năng khiếu thuyết trình, Năng khiếu

N05

Văn, Xây dựng kịch bản sự kiện, Năng khiếu

N06

Văn, Ghi âm- xướng âm, chuyên môn

N07

Văn, Ghi âm- xướng âm, chuyên môn

N08

Văn, Hòa thanh, Phát triển chủ đề và phổ thơ

N09

Văn, Hòa thanh, Chỉ huy tại chỗ

10.Khối R

Khối N là khối thi năng khiếu đặc biệt dành cho những bạn thích ngành liên quan tới báo chí, truyền thông.

Chi tiết các tổ hợp xét tuyển khối R bao gồm:

Tên khối

Tổ hợp môn xét tuyển

R00

Văn, Sử, Năng khiếu nghệ thuật

R01

Văn, Địa, Năng khiếu nghệ thuật

R02

Văn, Toán, Năng khiếu nghệ thuật

R03

Văn, Anh, Năng khiếu nghệ thuật

R04

Văn, Biểu diễn nghệ thuật, Năng khiếu văn hóa nghệ thuật

R05

Văn, Anh, Năng khiếu báo chí

R06

Văn, KHTN, Năng khiếu báo chí

R07

Văn, Toán, Năng khiếu ảnh báo chí

R08

Văn, Anh, Năng khiếu ảnh báo chí

R09

Văn, KHTN, Năng khiếu ảnh báo chí

R11

Văn, Toán, Năng khiếu quay phim truyền hình

R12

Văn, Anh, Năng khiếu quay phim truyền hình

R13

Văn, KHTN, Năng khiếu quay phim truyền hình

R15

Văn, Toán, Năng khiếu báo chí

R16

Văn, KHXH, Năng khiếu báo chí

R17

Văn, KHXH, Năng khiếu ảnh báo chí

R18

Văn, KHXH, Năng khiếu quay phim truyền hình

 R19

Văn, Điểm quy đổi chứng chỉ Tiếng Anhh, Năng khiếu báo chí

 R20

Văn, Điểm quy đổi chứng chỉ Tiếng Anh, Năng khiếu ảnh báo chí

R21

Văn, Điểm quy đổi chứng chỉ Tiếng Anh, NK quay phim truyền hình

R22

Văn, Toán, Điểm quy đổi chứng chỉ Tiếng Anh

R23

Văn, Sử, Điểm quy đổi chứng chỉ Tiếng Anh

R24

Văn, Toán, Điểm quy đổi chứng chỉ Tiếng Anh

 R25

Văn, KHTN, Điểm quy đổi chứng chỉ Tiếng Anh

R26

Văn, KHXH, Điểm quy đổi chứng chỉ Tiếng Anh

11.Khối S

Khối N là khối thi năng khiếu đặc biệt dành cho những bạn thích ngành liên quan tới diễn xuất, điện ảnh.

Chi tiết các tổ hợp xét tuyển khối S bao gồm:

Tên khối

Tổ hợp môn xét tuyển

S00

Văn, Năng khiếu SKĐA 1, Năng khiếu SKĐA 2

S01

Toán, Năng khiếu SKĐA 1, Năng khiếu SKĐA 2

12.Khối T

Khối T là khối thi năng khiếu đặc biệt dành cho những bạn thích ngành liên quan thể dục thể thao.

Chi tiết các tổ hợp xét tuyển khối T bao gồm:

Tên khối

Tổ hợp môn xét tuyển

T00

Toán, Sinh, Năng khiếu Thể dục thể thao

T01

Toán, Văn, Năng khiếu TDTT

T02

Văn, Sinh, Năng khiếu TDTT

T03

Văn, Địa, Năng khiếu TDTT

T04

Toán, Lý, Năng khiếu TDTT

T05

Văn, GDCD, Năng khiếu TDTT

T07

Văn, Địa, Năng khiếu TDTT

T08

Toán, GDCD, Năng khiếu TDTT

 

Các tin liên quan

Các tin khác