Cục Quản lý giá: 35 loại phí được chuyển thành giá dịch vụ

9/30/2015 8:22:45 AM
Để đảm bảo quyền lợi của các nhà đầu tư cũng như nhu cầu của người dân. Mới đây, Cục Quản lý giá, Bộ Tài chính đã dự thảo 35 loại phí chuyển sang hình thức giá dịch vụ để trình lên Quốc hội gồm phí đường bộ, học phí, viện phí, phí sử dụng cảng, nhà ga...

 

Qua đó, khi đi trên các tuyến đường bộ được đầu tư xây dựng theo hình thức đối tác công tư PPP, người đi đường sẽ nộp các khoản tiền dịch vụ thay vì nộp phí sử dụng đường bộ như trước. Vì vậy, người dân sẽ được quyền lựa chọn các cung đường có chất lượng và giá dịch vụ hợp lý phù hợp với nhu cầu và túi tiền của mình.

 

 

Ngoài phí đường bộ, 34 loại phí khác như: học phí, viện phí, phí sử dụng cảng, nhà ga... cũng sẽ chuyển sang hình thức giá dịch vụ do nhà nước ấn định giá hoặc thả nổi theo cơ chế thị trường nằm ngoài Luật phí và lệ phí sẽ đươc ban hành trong thời gian tới.

 

Được biết, việc chuyển đổi này sẽ tiếp tục lấy ý kiến tại Quốc hội vào tháng 10/2015 trước khi thông qua.

 

Tổng hợp 

Các tin khác