Câu trắc nghiệm Vật lý lớp 8 Bài 6 có đáp án: Lực ma sát

12/18/2021 11:52:00 AM
Câu trắc nghiệm Vật lý lớp 8 Bài 6 có đáp án chính xác: Lực ma sát

Câu trắc nghiệm Vật lý lớp 8 Bài 6 có đáp án: Lực ma sát

Bài 1: Có mấy loại lực ma sát?

A. 1       

B. 2

C. 3       

D. 4

Giải đáp Đáp án cần chọn là C: Có 3 loại lực ma sát: Ma sát nghỉ, ma sát lăn và ma sát trượt

Bài 2: Lực nào sau đây không phải là lực ma sát?

A. Lực xuất hiện khi bánh xe trượt trên mặt đường.

B. Lực xuất hiện khi lốp xe đạp lăn trên mặt đường.

C. Lực của dây cung tác dụng lên mũi tên khi bắn.

D. Lực xuất hiện khi các chi tiết máy cọ xát với nhau.

Giải đáp Đáp án cần chọn là C: Lực của dây cung tác dụng lên mũi tên khi bắn không phải là lực ma sát

Bài 3: Khi xe đang chuyển động, muốn xe dừng lại, người ta dùng phanh để:

A. tăng ma sát trượt

B. tăng ma sát lăn

C. tăng ma sát nghỉ

D. tăng quán tính

Giải đáp: Đáp án cần chọn là A: Khi xe đang chuyển động, muốn xe dừng lại, người ta dùng phanh để tăng ma sát trượt giữa má phanh và bánh xe làm xe dừng lại

Bài 4: Một ô tô đang chuyển động trên mặt đường, lực tương tác giữa bánh xe với mặt đường là:

A. ma sát trượt      

B. ma sát nghỉ

C. ma sát lăn       

D. lực quán tính

Giải đáp: Đáp án cần chọn là C: Lực tương tác giữa bánh xe với mặt đường là lực ma sát lăn

Bài 5: Trường hợp nào sau đây xuất hiện lực ma sát trượt?

A. Viên bi lăn trên cát.

B. Bánh xe đạp chạy trên đường.

C. Trục ổ bi ở xe máy đang hoạt động.

D. Khi viết phấn trên bảng.

Giải đáp: Đáp án cần chọn là D: Khi viết phấn trên bảng xuất hiện lực ma sát trượt

Bài 6: Trường hợp nào sau đây xuất hiện lực ma sát lăn?

A. Ma sát giữa má phanh và vành bánh xe khi phanh xe.

B. Ma sát khi đánh diêm.

C. Ma sát tay cầm quả bóng.

D. Ma sát giữa bánh xe với mặt đường.

Giải đáp: Đáp án cần chọn là D: Ma sát giữa bánh xe với mặt đường xuất hiện lực ma sát lăn

Bài 7: Trường hợp nào sau đây xuất hiện lực ma sát nghỉ?

A. Kéo trượt cái bàn trên sàn nhà.

B. Quả dừa rơi từ trên cao xuống.

C. Chuyển động của cành cây khi gió thổi.

D. Chiếc ô tô nằm yên trên mặt đường dốc.

Giải đáp: Đáp án cần chọn là D: Chiếc ô tô nằm yên trên mặt đường dốc xuất hiện lực ma sát nghỉ

Bài 8: Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về lực ma sát?

A. Lực ma sát lăn cản trở chuyển động của vật này trượt trên vật khác.

B. Khi vật chuyển động chậm dần, lực ma sát nhỏ hơn lực đẩy.

C. Lực ma sát lăn nhỏ hơn lực ma sát trượt.

D. Khi vật chuyển động nhanh dần, lực ma sát lớn hơn lực đẩy.

Giải đáp: Đáp án cần chọn là C: Lực ma sát lăn cản trở chuyển động của vật này lăn trên vật khác. Khi vật chuyển động chậm dần, lực ma sát lớn hơn lực đẩy. Khi vật chuyển động nhanh dần, lực ma sát nhỏ hơn lực đẩy.

Bài 9: Cách nào sau đây làm giảm được ma sát nhiều nhất?

A. Vừa tăng độ nhám vừa tăng diện tích của bề mặt tiếp xúc.

B. Tăng độ nhẵn giữa các bề mặt tiếp xúc.

C. Tăng độ nhám giữa các bề mặt tiếp xúc.

D. Tăng diện tích bề mặt tiếp xúc.

Giải đáp: Đáp án cần chọn là B: Cách nào sau đây làm giảm được ma sát nhiều nhất là tăng độ nhẵn giữa các bề mặt tiếp xúc

Bài 10: Hoa đưa một vật nặng hình trụ lên cao bằng 2 cách hoặc là lăn vật trên mặt phẳng nghiêng, hoặc kéo vật trượt trên mặt phẳng nghiêng. Cách nào lực ma sát lớn hơn?

A. Lăn vật

B. Kéo vật

C. Cả 2 cách như nhau

D. Không so sánh được

Giải đáp: Đáp án cần chọn là B: Cách kéo vật lực ma sát lớn hơn

Tổng hợp các câu trắc nghiệm Vật lý lớp 8 có đáp án: ôn bài, ôn tập chương, kiểm tra, thi

Suckhoecuocsong.vn/TH

Các tin liên quan

Các tin khác