Câu trắc nghiệm Sinh học lớp 6 Bài 40 có đáp án: Hạt trần - Cây thông

1/8/2022 1:39:00 PM
Câu trắc nghiệm Sinh học lớp 6 Bài 40 có đáp án chính xác nhất: Hạt trần - Cây thông

Câu trắc nghiệm Sinh học lớp 6 Bài 40 có đáp án: Hạt trần - Cây thông

Câu 1. Nón đực của cây thông có màu gì?

A. Màu nâu

B. Màu đỏ     

C. Màu vàng     

D. Màu xanh lục

Đáp án cần chọn là: C vì nón đực của cây thông: nhỏ, màu vàng, mọc thành cụm (Hình 40.2 SGK Sinh học lớp trang 132)

Câu 2. Bộ phận nào của cây thông thường được chúng ta gọi là “quả”?

A. Nón đực     

B. Bao phấn     

C. Hạt

D. Nón cái

Đáp án cần chọn là: D vì một nón thông đã chín - cái mà người ta hay gọi là “quả” thực ra là nón cái (Hình 40.2 SGK Sinh học lớp trang 132)

Câu 3. Cây nào dưới đây không thuộc nhóm Hạt trần?

A. Tuế     

B. Dừa

C. Kim giao

D. Thông tre     

Đáp án cần chọn là: B vì một số cây hạt trần có giá trị như: tuế, thông tre, kim giao, bách tán, pơ-mu (SGK Sinh học lớp trang 134)

Câu 4. Dựa vào phân loại, em hãy cho biết cây nào dưới đây không cùng nhóm với những cây còn lại?

A. Bạch đàn

B. Phi lao     

C. Bách tán     

D. Xà cừ

Đáp án cần chọn là: C vì bách tán là cây hạt trần. còn phi lao, bạch đàn, xà cừ là cây hạt kín (SGK Sinh học lớp trang 134)

Câu 5. Loại cây nào dưới đây thường được trồng để làm cảnh?

A. Hoàng đàn     

B. Tuế

C. Pơmu

D. Kim giao     

Đáp án cần chọn là: B vì cây hạt trần hay được trồng làm cảnh vì có dáng đẹp như: tuế, bách tán, thông tre… (SGK Sinh học lớp trang 134)

Câu 6. Cây nào dưới đây sinh sản bằng hạt?

A. Trắc bách diệp

B. Rêu

D. Rau bợ

B. Bèo tổ ong

Đáp án cần chọn là: A vì trắc bách diệp là cây hạt trần, sinh sản bằng hạt. Còn bèo tổ ong, rêu, rau bơ thuộc lớp quyết, sinh sản bằng bào tử (SGK Sinh học lớp trang 134)

Câu 7. Cơ quan sinh sản của thông có tên gọi là gì?

A. Quả     

B. Hoa     

C. Túi bào tử

D. Nón

Đáp án cần chọn là: D vì cơ quan sinh sản của thông được gọi là nón, gồm 2 loại: nón đực và nón cái (Hình 40.2 SGK Sinh học lớp trang 132)

Câu 8. So với dương xỉ, cây Hạt trần có đặc điểm nào ưu việt?

A. Có rễ thật

B. Sinh sản bằng hạt

C. Có hoa và quả

D. Thân có mạch dẫn

Đáp án cần chọn là: B vì so với dương xỉ sinh sản bằng bào tử, cây hạt trần sinh sản bằng hạt nằm lộ trên các lá noãn hở (SGK Sinh học lớp trang 134)

Câu 9. Trong các cây Hạt trần dưới đây, cây nào có kích thước lớn nhất?

A. Pơmu     

B. Bách tán     

C. Thông

D. Xêcôia

Đáp án cần chọn là: D vì có một số cây hạt trần có kích thước rất lớn, cao tới 150m như cây Xêcôia ở Châu Mĩ, tuổi thọ 3500 - 4000 năm (Em có biết? SGK Sinh học lớp trang 134)

Câu 10. Vảy ở nón cái của cây thông thực chất là

A. Lá noãn.     

B. Nhị.     

C. Túi phấn.

D. Noãn.

Đáp án cần chọn là: A vì vảy ở nón cái của cây thông thực chất là lá noãn – Hình 40.3B SGK 133

Phần tiếp:

Câu trắc nghiệm Sinh học lớp 6 Bài 41 có đáp án: Hạt kín - Đặc điểm của thực vật Hạt kín

Tổng hợp các câu trắc nghiệm Sinh học lớp 6 có đáp án

Suckhoecuocsong.vn

Các tin liên quan

Các tin khác