Câu trắc nghiệm Sinh học lớp 6 Bài 33 có đáp án: Hạt và các bộ phận của hạt

1/8/2022 10:21:00 AM
Câu trắc nghiệm Sinh học lớp 6 Bài 33 có đáp án chính xác: Hạt và các bộ phận của hạt

Câu trắc nghiệm Sinh học lớp 6 Bài 33 có đáp án: Hạt và các bộ phận của hạt

Câu 1. Loại hạt nào dưới đây không chứa phôi nhũ?

A. Ngô     

B. Cau     

C. Lúa

D. Lạc

Đáp án cần chọn là: D vì hạt lạc không chứa phôi nhũ hạt của cây 2 lá mầm.

Câu 2. Ở hạt đậu xanh, chất dinh dưỡng được dự trữ ở đâu?

A. Lá mầm     

B. Vỏ hạt     

C. Chồi mầm

D. Phôi nhũ

Đáp án cần chọn là: A vì hạt đậu xanh là hạt không có phôi nhũ, vì vậy chất dự trữ của hạt chứa trong lá mầm.

Câu 3. Ở hạt ngô, bộ phận nào chiếm phần lớn trọng lượng?

A. Lá mầm

B. Vỏ hạt

C. Phôi nhũ     

D. Chồi mầm

Đáp án cần chọn là: C vì ở hạt ngô, phôi nhũ chiếm phần lớn trọng lượng để chứa chất dự trữ cho hạt.

Câu 4. Phôi trong hạt gồm có bao nhiêu thành phần chính?

A. 4     

B. 3

C. 2     

D. 5

Đáp án cần chọn là: A vì phôi của hạt gồm: rễ mầm, thân mầm, lá mầm và chồi mầm (Hình 33.1 SGK Sinh học lớp 6 trang 108).

Câu 5. Phôi của hạt bưởi có bao nhiêu lá mầm?

A. 3     

B. 1

C. 2     

D. 4

Đáp án cần chọn là: C vì bưởi là cây 2 lá mầm vì vậy hạt của chúng có 2 lá mầm.

Câu 6. Chất dinh dưỡng của hạt được dự trữ ở đâu?

A. Lá mầm hoặc rễ mầm

B. Thân mầm hoặc rễ mầm

C. Phôi nhũ hoặc chồi mầm

D. Lá mầm hoặc phôi nhũ

Đáp án cần chọn là: D vì chất dinh dưỡng của hạt được dự trữ ở lá mầm hoặc phôi nhũ (SGK Sinh học lớp 6 trang 109).

Câu 7. Bạn có thể tìm thấy phôi nhũ ở loại hạt nào dưới đây?

A. Hạt đậu đen

B. Hạt cọ

C. Hạt cải

D. Hạt bí

Đáp án cần chọn là: B vì phôi nhũ xuất hiện ở những hạt của cây 1 lá mầm. Ví dụ: cau, lúa, cọ…

Câu 8. Nhóm nào dưới đây gồm những cây Hai lá mầm?

A. Cam, mít, cau, chuối, thanh long

B. Cao lương, dừa, mía, rau má, rau ngót

C. Rau dền, khoai lang, cà chua, cải thảo

D. Sen, sắn, khế, gừng, dong ta

Đáp án cần chọn là: C vì cây 2 lá mầm là phôi của hạt có 2 lá mầm: rau dền, khoai lang, cà chua, cải thảo.

Câu 9. Vì sao người ta chỉ giữ lại làm giống các hạt to, chắc, mẩy, không bị sứt sẹo và sâu bệnh?

A. Tất cả các phương án đưa ra.

B. Vì những hạt này có thể nảy mầm trong bất kì điều kiện nào mà không bị tác động bởi các yếu tố của môi trường bên ngoài.

C. Vì những hạt này có phôi khoẻ và giữ được nguyên vẹn chất dinh dưỡng dự trữ. Đây là điều kiện cốt lõi giúp hạt có tỉ lệ nảy mầm cao và phát triển thành cây con khoẻ mạnh.

D. Vì những hạt này có khả năng ức chế hoàn toàn sâu bệnh. Mặt khác, từ mỗi hạt này có thể phát triển cho ra nhiều cây con và giúp nâng cao hiệu quả kinh tế.

Đáp án cần chọn là: C vì người ta giữ lại làm giống các hạt to, chắc, mẩy, không bị sứt sẹo và sâu bệnh vì những hạt này có phôi khoẻ, giữ được chất dinh dưỡng dự trữ, giúp hạt có tỉ lệ nảy mầm cao và phát triển thành cây con khoẻ mạnh

Câu 10. Khi lột bỏ lớp vỏ ngoài, bạn có thể tách đôi rất dễ dàng loại hạt nào dưới đây?

A. Hạt ngô     

B. Hạt lạc

C. Hạt cau     

D. Hạt lúa

Đáp án cần chọn là: B vì khi lột bỏ lớp vỏ ngoài, ta có thể tách đôi rất dễ dàng hạt lạc – có 2 lá mầm gắn với nhau.

Phần tiếp:

Câu trắc nghiệm Sinh học lớp 6 Bài 34 có đáp án: Phát tán của quả và hạt

Tổng hợp các câu trắc nghiệm Sinh học lớp 6 có đáp án

Suckhoecuocsong.vn

Các tin liên quan

Các tin khác