Câu trắc nghiệm Sinh học lớp 6 Bài 34 có đáp án: Phát tán của quả và hạt

1/8/2022 10:25:00 AM
Câu trắc nghiệm Sinh học lớp 6 Bài 34 có đáp án: Phát tán của quả và hạt

Câu trắc nghiệm Sinh học lớp 6 Bài 34 có đáp án: Phát tán của quả và hạt

Câu 1. Loại quả nào dưới đây có khả năng tự phát tán?

A. Ké đầu ngựa

B. Trâm bầu

C. Thông

D. Chi chi

Đáp án cần chọn là: D vì hạt tự phát tán: Vỏ quả tự nứt để hạt tung ra ngoài. Ví dụ: chi chi, đỗ đen…

Câu 2. Quả trâm bầu phát tán chủ yếu theo hình thức nào?

A. Phát tán nhờ nước

B. Phát tán nhờ gió

C. Tự phát tán

D. Phát tán nhờ động vật

Đáp án: B vì phát tán nhờ gió: Quả có cánh hoặc túm lông nhẹ. Ví dụ: quả bồ công anh, quả hoa sữa…

Câu 3. Những loại quả có khả năng tự phát tán hầu hết thuộc nhóm nào dưới đây?

A. Quả hạch

B. Quả mọng

C. Quả khô nẻ

D. Quả khô không nẻ

Đáp án cần chọn là: C vì những loại quả có khả năng tự phát tán hầu hết thuộc nhóm quả khô nẻ. VD: quả chi chi, quả đỗ đen…

Câu 4. Quả cây xấu hổ có hình thức phát tán tương tự quả nào dưới đây?

A. Quả ké đầu ngựa

B. Quả chi chi

C. Quả đậu bắp

D. Quả cải

Đáp án cần chọn là: A vì quả cây xấu hổ phát tán nhờ động vật, tương tự với quả ké đầu ngựa.

Câu 5. Những loại quả phát tán nhờ động vật có đặc điểm nào sau đây?

A. Khi chín có vị ngọt hoặc bùi

B. Tất cả các phương án đưa ra

C. Có lông hoặc gai móc

D. Khi chín có mùi thơm

Đáp án cần chọn là: B vì những loại quả phát tán nhờ động vật có đặc điểm: Quả có vị thơm ngọt, hạt vỏ cứng, quả có nhiều gai góc bám.

Câu 6. Nhóm nào gồm những quả/hạt phát tán nhờ gió?

A. Quả cải, quả ké đầu ngựa, quả bồ kết, quả dưa chuột

B. Quả bông, hạt cau, quả cam, quả táo

C. Quả trâm bầu, quả bồ công anh, hạt hoa sữa, quả chò

D. Quả chuối, quả sấu, quả nhãn, quả thìa là

Đáp án cần chọn là: C vì những quả/hạt phát tán nhờ gió: Quả có cánh hoặc túm lông nhẹ. VD: quả bồ công anh, quả hoa sữa…

Câu 7. Quả dưa hấu phát tán chủ yếu nhờ hình thức nào?

A. Phát tán nhờ nước

B. Phát tán nhờ động vật

C. Tự phát tán

D. Phát tán nhờ gió

Đáp án cần chọn là: B vì quả dưa hấu phát tán nhờ động vật - Quả có vị thơm ngọt, hạt vỏ cứng, quả có nhiều gai góc bám.

Câu 8. Dựa vào hình thức phát tán chủ yếu, em hãy cho biết quả nào dưới đây không cùng nhóm với những quả còn lại?

A. Đậu Hà Lan

B. Cải     

C. Hồng xiêm     

D. Chi chi

Đáp án cần chọn là: C vì hồng xiêm phát tán nhờ động vật - Quả có vị thơm ngọt, hạt vỏ cứng, quả có nhiều gai góc bám. Cải, đậu Hà Lan, chi chi: tự phát tán - Vỏ quả tự nứt để hạt tung ra ngoài.

Câu 9. Những quả và hạt phát tán nhờ gió thường có đặc điểm nào dưới đây?

A. Tất cả các phương án đưa ra

B. Nhẹ

C. Kích thước nhỏ bé

D. Có cánh hoặc có lông

Đáp án cần chọn là: A vì những quả và hạt phát tán nhờ gió thường: Quả có cánh hoặc túm lông nhẹ. VD: quả bồ công anh, quả hoa sữa…

Câu 10. Phát biểu nào dưới đây là đúng?

A. Hạt hoa sữa phát tán chủ yếu nhờ gió.

B. Hạt thông phát tán chủ yếu nhờ nước.

C. Hạt bơ có khả năng tự phát tán.

D. Hạt đậu xanh phát tán chủ yếu nhờ động vật.

Đáp án cần chọn là: A vì những quả/hạt phát tán nhờ gió: Quả có cánh hoặc túm lông nhẹ. VD: quả bồ công anh, quả hoa sữa…

Phần tiếp:

Câu trắc nghiệm Sinh học lớp 6 Bài 35 có đáp án: Những điều kiện cần cho hạt nảy mầm

Tổng hợp các câu trắc nghiệm Sinh học lớp 6 có đáp án

Suckhoecuocsong.vn

Các tin liên quan

Các tin khác