Câu trắc nghiệm Lịch sử lớp 10 Bài 7 có đáp án: Sự phát triển của lịch sử và văn hóa đa dạng của Ấn Độ (phần 1)

4/28/2022 11:26:00 AM
Câu trắc nghiệm Lịch sử lớp 10 Bài 7 có đáp án: Sự phát triển của lịch sử và văn hóa đa dạng của Ấn Độ (phần 1)

 

Câu trắc nghiệm Lịch sử lớp 10 Bài 7 có đáp án: Sự phát triển của lịch sử và văn hóa đa dạng của Ấn Độ (phần 1)

Câu 1. Ấn Độ rơi vào tình trạng chia rẽ, phân tán vào thế kỉ VII vì nhiều nguyên nhân, ngoại trừ

A. Văn hóa truyền thống Ấn Độ bị mai một trước nahr hưởng của các nhân tố từ bên ngoài

B. Đất nước rộng lớn và bị ngăn cách

C. Mỗi vùng lãnh thổ có những điều kiện và sắc thái riêng

D. Chính quyền trung ương suy yếu

Đáp án cần chọn là: A

Câu 2. Đến thế kỉ VII, Ấn Độ bị chia rẽ thành

A. Bốn nước      

B. Hai nước     

C. Ba nước

D. Sáu nước

Đáp án cần chọn là: D

Câu 3. Sự phân biệt chia rẽ ở Ấn Độ vào thế kỉ VII không chứng tỏ

A. Tình trạng khủng hoảng, suy thoái của Ấn Độ

B. Sự phát triển của các vùng xa hơn

C. Văn hóa truyền thống Ấn Độ được truyền bá, phát triển rộng trên toàn lãnh thổ và ảnh hưởng ra bên ngoài

D. Sự phát triển tự cường của các vùng địa phương

Đáp án cần chọn là: A

Câu 4. Tại sao thời kì từ thế kỉ VII đến thế kỉ XII, mặc dù Ấn Độ rơi vào tình trạng chia rẽ, phân tán thành hai miền, sáu nước nhưng lại không phải thời kì khủng hoảng suy thoái?

A. Vua các nước đẩy mạnh chiến tranh chinh phục các nước lân cận, đất nước tiếp tục phát triển

B. Đây là thời kì phát triển đến đỉnh cao của chế độ phong kiến Ấn Độ

C. Văn hóa Ấn Độ tiếp tục được truyền bá và lan tỏa mạnh ra các nước khác

D. Thời kì phát triển tự cường của các địa phương, các vùng xa hơn; văn hóa truyền thống Ấn Độ vẫn được truyền bá, phát triển rộng khắp Ấn Độ và ảnh hưởng ra bên ngoài.

Đáp án cần chọn là: D

Câu 5. Điểm nổi bật của Ấn Độ từ thế kỉ VII đến thế kỉ XII là gì?

A. Văn hóa truyền thống Ấn Độ được phổ biến tích cực ra bên ngoài

B. Văn hóa truyền thống Ấn Độ phát triển rộng ra toàn lãnh thổ

C. Là thời kì văn hóa truyền thống Ấn Độ phát triển rộng khắp đất nước và có ảnh hưởng ra bên ngoài

D. Đất nước bị phân tán nhưng vẫn phát triển cường thịnh

Đáp án cần chọn là: C

Câu 6. Nước đóng vai trò tích cực trong việc phổ biến văn hóa truyền thống Ấn Độ ra bên ngoài là

A. Magađa     

B. Panđia     

C. Pala

D. Palava

Đáp án cần chọn là: D

Câu 7. Nguyên nhân chính khiến Ấn Độ bị người Hồi giáo xâm chiếm là

A. Ấn Độ bị chia rẽ và phân tán thành nhiều quốc gia

C. Trình độ kinh tế, quân sự của Ấn Độ kém phát triển hơn

D. Địa hình Ấn Độ bị chia rẽ, cô lập với bên ngoài

B. Người dân Ấn Độ phần lớn đạo Hồi

Đáp án cần chọn là: A

Câu 8. Từ thế kỉ XIII, Ấn Độ bị xâm chiếm bởi

A. Người Hồi giáo gốc Thổ ở vùng Trung Á

B. Người Hồi giáo gốc Mông Cổ

C. Người Hồi giáo gốc Thổ vùng Lưỡng Hà

D. Người Hồi giáo gốc Trung Á

Đáp án cần chọn là: A

Câu 9. Ý nào không phản ánh đúng chính sách thống trị của Vương triều Hồi giáo Đêli đối với nhân dân Ấn Độ?

A. Khuyến khích, hỗ trợ các hoạt động sáng tác văn hóa, nghệ thuật

B. Tự giành cho mình những ưu tiên về ruộng đất, địa vị trong xã hội

C. Cũng có những chính sách mềm mỏng để giữ yên đất nước

D. Truyền bá và áp đặt Hồi giáo đối với cư dân theo đạo Hinđu

Đáp án cần chọn là: A

Câu 10. Thuế ngoại đạo ở Ấn Độ thời kì Vương triều Hồi giáo Đêli là loại thuế gì?

A. Thuế dành cho những người không phải người Ấn Độ

B. Thuế dành cho những người theo đạo Phật

C. Thuế dành cho những người theo đạo Hinđu

D. Thuế dành cho những người không theo đạo Hồi

Đáp án cần chọn là: D

Phần tiếp:

Câu trắc nghiệm Lịch sử lớp 10 Bài 7 có đáp án: Sự phát triển của lịch sử và văn hóa đa dạng của Ấn Độ (phần 2)

Câu trắc nghiệm Lịch sử lớp 10 theo bài, ôn tập có đáp án

Suckhoecuocsong.vn

Các tin liên quan

Các tin khác