Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử 10 bài 16 có đáp án: Thời Bắc thuộc và các cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc (tiếp theo) (phần 1)

7/13/2022 11:09:00 AM
Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử 10 bài 16 có đáp án chính xác: Thời Bắc thuộc và các cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc (tiếp theo) (phần 1)

Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử 10 bài 16 có đáp án: Thời Bắc thuộc và các cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc (tiếp theo) (phần 1)

Câu 1. Nguyên nhân dẫn đến phong trào đấu tranh của nhân dân ta chống chính quyền đô hộ phương Bắc là:

A. Chính sách đồng hóa của chính quyền đô hộ gây tâm lí bất bình trong nhân dân

B. Chính quyền đô hộ thực hiện chính sách lấy người Việt trị người Việt

C. Chính sách áp bức, bóc lột tàn bạo của phong kiến phương Bắc và tinh thần đấu tranh bất khuất không cam chịu làm nô lệ của nhân dân ta

D. Do ảnh hưởng của các phong trào nông dân ở Trung Quốc

 

Đáp án đúng: C

Câu 2. Ý nào không phản ánh đúng điểm nổi bật của các cuộc khởi nghĩa chống Bắc thuộc?

A. Được đông đảo nhân dân tham gia, hưởng ứng.

B. Nhiều cuộc khởi nghĩa đã được thắng lợi, lập được chính quyền tự chủ một thời gian

C. Liên tiếp nổ ra ở ba quận Giao Chỉ, Cửu Chân và Nhật Nam

D. Mở ra thời kì độc lập lâu dài của dân tộc

 

Đáp án đúng: D

Câu 3. Cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng bùng nổ vào năm nào?

A. 40     

B. 42    

C. 43

D. 41

 

Đáp án đúng: A

Câu 4. Cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng bùng nổ tại đâu?

A. Cổ Loa (Đông Anh – Hà Nội)

B. Mê Linh (Vĩnh Phúc)

C. Hát Môn (Phúc Thọ - Hà Nội)

D. Luy Lâu (Thuận Thành – Bắc Ninh)

 

Đáp án đúng: C

Câu 5. Cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng năm 40 đã diễn ra như thế nào?

B. Từ Mê Linh, quân khởi nghĩa tiến đánh Luy Lâu – trị sở của chính quyền đô hộ; Thái thú Tô Định bị giết tại trận

C. Được nhân dân nhiệt tình ảnh hưởng, quân khởi nghĩa nhanh chóng chiếm Cổ Loa, đập tan tận gốc rễ chính quyền đô hộ

A. Từ Hát Môn, quân khởi nghĩa chiếm Mê Linh; Trưng Trắc lên ngôi vua đóng đô tại đây

D. Từ Hát Môn, quân khởi nghĩa chiếm Mê Linh, rồi Cổ Loa và Luy Lâu – trị sở của chính quyền đô hộ; Thái thú Tô Định phải trốn chạy về nước

 

Đáp án đúng: D

Câu 6. Điểm độc đáo của cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng là

A. Có sự liên kết với các tù trưởng dân tộc thiểu số

B. Được đông đảo nhân dân tham gia

C. Nhiều nữ tướng tham gia chỉ huy cuộc khởi nghĩa

D. Lực lượng nghĩa quân được tổ chức thành nhiều bộ phận; quân thủy, quân bộ và tượng binh

 

Đáp án đúng : C

Câu 7. Sau khi khởi nghĩa thắng lợi, Trưng Trắc lên làm vua đã quyết định đóng đô ở đâu?

A. Hoa Lư

B. Cổ Loa    

C. Mê Linh     

D. Luy lâu

 

Đáp án đúng: C

Câu 8. Chính quyền được thành lập sau khởi nghĩa Hai Bà Trung thắng lợi được đánh giá là:

A. Chính quyền tuy còn sơ khai nhưng mang tính độc lập, tự chủ rõ ràng

B. Chính quyền được sự thừa nhận của phong kiến phương Bắc

C. Chính quyền chủ yếu thực hiện chức năng quân sự

D. Chính quyền do nhân dân bầu ra

 

Đáp án đúng: A

Câu 9. Những nơi đã diễn ra cuộc chiến đấu ác liệt trong cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Hán của nhân dân ta là:

A. Chu Diên, Mê Linh, Hát Môn, Cổ Loa

B. Cửu Chân, Giao Chỉ, Hợp Phố, Chu Nhai

C. Lãng Bạc, Mê Linh, Cẩm Khê, Luy Lâu

D. Lãng Bạc, Cổ Loa, Hạ Lôi, Cẩm Khê

 

Đáp án đúng: D

Câu 10. Cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng có ý nghĩa nhưn thế nào trong lịch sử đấu tranh giành dộc lập của dân tộc

A. Thể hiện khí phách anh hùng của dân tộc

B. Thể hiện khí phách dân tộc và vai trò to lớn của phụ nữ Việt Nam

C. Đánh bị ý chí xâm lược của nhà Hán

D. Mở ra thời đại mới trong lịch sử dân tộc

 

Đáp án đúng: B

Câu 11. Cuộc khởi nghĩa của Lý Bí nhằm chống lại ách cai trị của

A. Nhà Hán     

B. Nhà Tống

C. Nhà Ngô     

D. Nhà Lương

 

Đáp án đúng: D

Câu 12. Mùa xuân năm 544 diễn ra sự kiện gì?

A. Cuộc khởi nghĩa Lý Bí bước vào giai đoạn quyết liệt

B. Lý Bí lên ngôi vua, lập nên nước Vạn Xuân

C. Lý Bí trao quyền lãnh đạo cho Triệu Quang Phục

D. Nước Vạn Xuân được thành lập

 

Đáp án đúng: B

Phần tiếp:

Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử lớp 10 bài 16 có đáp án: Thời Bắc thuộc và các cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc (tiếp theo) (phần 2)

Câu trắc nghiệm Lịch sử lớp 10 theo bài, ôn tập có đáp án

Suckhoecuocsong.vn

Các tin liên quan

Các tin khác