Câu trắc nghiệm Lịch sử lớp 10 Bài 6 có đáp án: Các quốc gia Ấn và văn hóa truyền thống Ấn Độ (phần 1)

4/27/2022 4:34:00 PM
Câu trắc nghiệm Lịch sử lớp 10 Bài 6 có đáp án chính xác: Các quốc gia Ấn và văn hóa truyền thống Ấn Độ (phần 1)

 

Câu trắc nghiệm Lịch sử lớp 10 Bài 6 có đáp án: Các quốc gia Ấn và văn hóa truyền thống Ấn Độ (phần 1)

Câu 1. Điều kiện tự nhiên có ảnh hưởng sâu sắc nhất đến sự phát triển của kinh tế văn hóa Ấn Độ thời cổ, trung đại là

A. Lãnh thổ như hình “tam giác ngược”, hai phía giáp biển

B. Lãnh thổ bị ngăn cách nhau đáng kể giữa Đông và Tây, Nam và Bắc

C. Ấn Độ như một “tiểu lục địa”bị ngăn cách với lục địa châu Á bởi dãy núi cao nhất thế giới.

D. Miền Bắc bằng phẳng do sự bồi đắp của hai con sông lớn

Đáp án cần chọn là: B

Câu 2. Con sông gắn liền với nên văn hóa khởi nguồn của Ấn Độ là

A. Sông Ấn

B. Sông Gôđavari

C. Sông Namada

D. Sông Hằng

Đáp án cần chọn là: A

Câu 3. Con sông đó ngày nay chủ yếu thuộc địa phận của quốc gia nào?

A. Ápganixtan

B. Ấn Độ

C. Pakixtan

D. Bănglađét

Đáp án cần chọn là: C

Câu 4. Khoảng 1500 năm TCN, miền lãnh thổ của Ấn Độ phát triển hơn cả là

A. Miền tây Bắc

B. Miền Bắc

C. Miền Đông Bắc

D. Miền Nam

Đáp án cần chọn là: C

Câu 5. Cư dân ở đây sinh sống chủ yếu bằng nghề

A. Trồng lúa và chăn nuôi

B. Đánh cá

C. Làm hàng thủ công

D. Buôn bán

Đáp án cần chọn là: A

Câu 6. Ông vua thuộc vương triều Magađa, nổi tiếng bậc nhất trong lịch sử Ấn Độ

A. Sítđáchính trịa (sau trở thành Phật tổ)

B. Bimbisara (bạn của Phật tổ)

C. Asôca

D. Gúpta

Đáp án cần chọn là: C

Câu 7. Quan sát lượng đồ, hãy nêu nhận xét khái quát về tình hình Ấn Độ thời kì trị vì của Asôca.

A. Là đất nước rộng lớn, đông dân

B. Phần lớn lãnh thổ được thống nhất, kinh tế phát triển (thành thị cổ), sùng tín đạo Phật (cột Asôca)

C. Còn tồn tại một số nước nhỏ

D. Đất nước có nhiều sông ngòi

Đáp án cần chọn là: B

Câu 8. Đầu Công nguyên, vương triều đã thống nhất miền Bắc Ấn Độ, mở ra một thời kì phát triển cao và rất đặc sắc trong lịch sử Ấn Độ là

A. Vương triều Asôca

B. Vương triều Gúpta

C. Vương triều Hậu Gúpta

D. Vương triều Hácsa

Đáp án cần chọn là: B

Câu 9. Thời kì định hình và phát triển của văn hóa truyền thống Ấn Độ là

A. Thời kì Hácsa (606 – 647)

B. Thời kì Magađa (khoảng 500 năm TCN đến thế kỉ III)

C. Thời kì Gupsta (319 – 606)

D. Thời kì Asôca qua thời Gúpta đến thời Hácsa (từ thế kỉ III TCN đến thế kỉ VII)

Đáp án cần chọn là: D

Câu 10. Vương triều Gúpta có vai trò to lớn trong việc thống nhất Ấn Độ, ngoại trừ

A. Thống nhất gần như toàn bộ miền Trung Ấn Độ

B. Tổ chức các cuộc chiến đấu chống xâm lược, bảo vệ đất nước Ấn Độ

C. Thống nhất miền Bắc Ấn Độ

D. Thống nhất giữa các vùng, miền ở Ấn Độ về mặt tôn giáo

Đáp án cần chọn là: D

Câu 11. Hãy sắp xếp các dữ kiện sau theo trình tự thời gian về các giai đoạn chính trong lịch sử Ấn Độ thời kì từ các quốc gia đầu tiên đến thế kỉ VII:

1. Thời kì Gúpta;

2. Thời kì Magađa;

3. Thời kì Hácsa

A. 1, 2, 3

B. 2, 1, 3

C. 3, 2, 1

D. 2, 3, 1

Đáp án cần chọn là: B

Câu 12. Đạo Phật xuất hiện ở Ấn Độ vào thời gian nào?

A. Thế kỉ VI TCN

B. Thế kỉ VI

C. Thế kỉ VII

D. Thế kỉ IV

Đáp án cần chọn là: A

Phần tiếp:

Câu trắc nghiệm Lịch sử lớp 10 Bài 6 có đáp án: Các quốc gia Ấn và văn hóa truyền thống Ấn Độ (phần 2)

Câu trắc nghiệm Lịch sử lớp 10 theo bài, ôn tập có đáp án

Suckhoecuocsong.vn

Các tin liên quan

Các tin khác