Câu trắc nghiệm Lịch sử lớp 10 Bài 3 có đáp án: Các quốc gia cổ đại phương Đông (phần 1)

4/22/2022 9:22:00 PM
Câu trắc nghiệm Lịch sử lớp 10 Bài 3 có đáp án chính xác: Các quốc gia cổ đại phương Đông (phần 1)

Câu trắc nghiệm Lịch sử lớp 10 Bài 3 có đáp án: Các quốc gia cổ đại phương Đông (phần 1)

Câu 1. Các quốc gia cổ đại đầu tiên được hình thành ở

A. Vùng ven biển Địa Trung Hải.

B. Lưu vực các dòng sông lớn ở châu Mĩ.

C. Lưu vực các dòng sông lớn ở châu Á, châu Phi.

D. Lưu vực các dòng sông lớn ở châu Á, châu Phi và vùng ven biển Địa Trung Hải.

Đáp án cần chọn là: C

Câu 2. Điều kiện tự nhiên nào không phải là cơ sở hình thành của các quốc gia cổ đại phương Đông?

A. Đất phù sa ven sông màu mỡ, mềm xốp, rất dễ canh tác.

B. Khí hậu nóng ẩm, phù hợp cho việc gieo trồng.

C. Lượng mưa phân bố đều đặn theo mùa.

D. Vùng ven biển, có nhiều vũng, vịnh sâu và kín gió.

Đáp án cần chọn là: D

Câu 3. Các quốc gia cổ đại phương Đông được hình thành vào khoảng thời gian nào?

A. Khoảng từ thiên niên kỉ IV-III TCN.

B. Cách đây khoảng 4000 năm.

C. Cách đây khoảng 3000 năm.

D. Khoảng 3000 năm TCN.

Đáp án cần chọn là: A

Câu 4. Tại sao các quốc gia cổ đại phương Đông sớm hình thành và phát triển ở lưu vực các sông lớn?

A. Đây vốn là địa bàn sinh sống của người nguyên thủy.

B. Điều kiện từ nhiên ở đây thuận lợi, đất đai màu mỡ, dễ canh tác, tạo điều kiện cho sản xuất phát triển.

C. Gồm tất các nguyên nhân trên.

D. Cư dân ở đây sớm phát hiện ra công cụ bằng kim loại.

Đáp án cần chọn là: B

Câu 5. Công cụ sản xuất ban đầu của cư dân cổ đại phương Đông là gì?

A. Đồng.

B. Đá.

C. Đồng thau, kể cả đá, tre, gỗ.

D. Sắt.

Đáp án cần chọn là: C

Câu 6. Cư dân cổ đại phương Đông sinh sống bằng nghề gì?

A. Thủ công nghiệp.

B. Trồng trọt, chăn nuôi.

C. Thương nghiệp.

D. Nông nghiệp và những ngành kinh tế bổ trợ cho nghề nông.

Đáp án cần chọn là: D

Câu 7. Cư dân cổ đại phương Đong vẫn lấy nghề gốc là

A. Nghề nông.

B. Buôn bán.

C. Chăn nuôi gia súc.

D. Thủ công nghiệp.

Đáp án cần chọn là: A

Câu 8. Điều kiện tự nhiên và phương thức gắn bó cư dân cổ đại phương Đông trong công việc

A. Khai phá đất đai, trị thủy, làm thủy lợi.

B. Buôn bán đường biển.

C. Sản xuất thủ công nghiệp.

D. Chăn nuôi đại gia súc.

Đáp án cần chọn là: A

Câu 9. Nhà nước cổ đại phương Đông hình thành sớm nhất ở đâu?

A. Ai Cập (Bắc Phi).

B. Ấn Độ.

C. Trung Quốc.

D. Lưỡng Hà (Tây Á).

Đáp án cần chọn là: A

Câu 10. Hãy sắp xếp các quốc gia sau theo trình tự thời gian xuất hiện: 1. Trung Quốc; 2. Ai Cập; 3. Ấn Độ; 4. Lưỡng Hà.

A. 1, 2, 4, 3.

B. 2, 4, 3, 1.

C. 2, 4, 1, 3.

D. 2, 3, 4, 1.

Đáp án cần chọn là: B

Câu 11. Ý nào không phản ánh đúng đặc điểm của nhà nước chuyên chế cổ đại.

A. Giúp việc cho vua là bộ máy hành chính quan liêu.

B. Xuất hiện đầu tiên trong lịch sử.

C. Do vua đứng đầu có quyền lực tối cao.

D. Nho giáo là hệ tư tưởng chính thống.

Đáp án cần chọn là: D

Câu 12. Đọc đoạn tư liệu sau về nội dung trong luật Hammurabi (Lưỡng Hà):

“Trâm, một vị vua quang minh và ngoan đạo, phát huy chính nghĩa ở đời, diệt trừ kẻ gian ác, không tuân theo pháp luật, làm cho kẻ mạnh không hà hiếp kẻ yếu, làm cho Trẫm giống như thần Samat, soi đến dân đen, tỏa ánh sáng khắp mặt đất”

Hãy cho biết đoạn tư liệu trên nói lên điều gì?

A. Nhà nước hình thành trên cơ sở nhu cầu trị thủy, làm thủy lợi.

B. Nhà nước hình thành để cai quản xã hội theo luật pháp.

C. Nhà nước do vua đứng đầu và có toàn quyền.

D. Nhà vua cai trị đất nước theo luật pháp tiến bộ.

Đáp án cần chọn là: C

Câu 13. Tại sao gọi chế độ nhà nước ở phương Đông cổ đại là chế độ quân chủ chuyên chế cổ đại?

A. Đứng đầu nhà nước là vua, có quyền lực tối cao.

B. Xuất hiện sớm nhất, do nhà vua đứng đầu.

C. Xuất hiện sớm nhất, dovua chuyên chế đứng đầu, có quyền lực tối cao.

D. Nhà nước đầu tiên từ thời cổ đại.

Đáp án cần chọn là: C

Câu 14. Thiên văn học và lịch sơ khai ra đời sớm ở các quốc gia cổ đại phương Đông là do nhu cầu

A. Phục vụ việc buôn bán bằng đường biển.

B. Cúng tế các vị thần linh.

C. Sản xuất nông nghiệp.

D. Tìm hiểu vũ trụ, thế giới của con người.

Đáp án cần chọn là: C

Câu 15. Lịch do người phương Đông tạo ra gọi là

A. Âm lịch.

B. Dương lịch.

C. Nông lịch.

D. Âm dương lịch.

Đáp án cần chọn là: C

Câu 16. Người phương Đông cổ đại đã sáng tạo ra nhiều loại chữ, ngoại trừ

A. Chữ tượng hình.

B. Chữ tượng ý.

C. Hệ chữ cái A, B, C.

D. Chữ hình nêm

Đáp án cần chọn là: B

Câu 17. Điểm hạn chế của chữ viết của người phương Đông là

A. Chữ có quá nhiều hình, nét, kí hiệu nên khả năng phổ biến bị hạn chế.

B. Các kí hiệu, hình nét không ổn định mà luôn thay đổi.

C. Chất liệu để viết chữ rất khó tìm.

D. Chỉ để biên soạn các bộ kinh, không có khả năng ứng dụng trong thực tế.

Đáp án cần chọn là: A

Câu 18. Ý nào không phản ánh đúng nhu cầu dẫn đến sự sáng tạo toán học của người phương Đông?

A. Tính toán lại diện tích ruộng đất sau mỗi mùa nước ngập.

B. Tính toán các khoản nợ nần.

C. Tính toán trong xây dựng.

D. Tính toán lỗ lãi trong buôn bán nô lệ.

Đáp án cần chọn là: D

Phần tiếp:

Câu trắc nghiệm Lịch sử lớp 10 Bài 3 có đáp án: Các quốc gia cổ đại phương Đông (phần 2)

Câu trắc nghiệm Lịch sử lớp 10 theo bài, ôn tập có đáp án

Suckhoecuocsong.vn

Các tin liên quan

Các tin khác