Câu trắc nghiệm Lịch sử lớp 10 Bài 12 có đáp án: Ôn tập lịch sử thế giới thời nguyên thủy, cổ đại, trung đại (phần 1)

7/12/2022 11:28:00 AM
Câu trắc nghiệm Lịch sử lớp 10 Bài 12 có đáp án chính xác, ôn tập lịch sử thế giới thời nguyên thủy, cổ đại, trung đại phần 1

Câu trắc nghiệm Lịch sử lớp 10 Bài 12 có đáp án: Ôn tập lịch sử thế giới thời nguyên thủy, cổ đại, trung đại (phần 1)

Câu 1. Vượn cổ chuyển biến thành người thông qua quá trình

A. Tạo ra lừa

B. Tìm kiếm thức ăn

C. Chế tạo ra cung tên

D. Lao động, chế tạo và sử dụng công cụ lao động

 

Đáp án cần chọn: D

Câu 2. Con người đã biết chế tác công cụ lao động từ thời kì nào?

A. Vượn cổ

B. Người tối cổ

C. Người tinh khôn giai đoạn đá mới

D. Người tinh khôi giai đoạn đầu

 

Đáp án cần chọn: B

Câu 3. Đồ đá cũ sơ kì gắn liền với

A. Vượn cổ

B. Người tối cổ

C. Đá mới

D. Người tinh khôn

 

Đáp án cần chọn: B

Câu 4. Nguyên tắc vàng trong xã hội nguyên thủy

A. Sự công bằng bình đẳng

B. Cùng nhau tìm kiếm thức ăn

C. Hợp tác lao động

D. Những người có chức phận, người cao tuổi được hưởng phần nhiều sản phẩm làm ra

 

Đáp án cần chọn: D

Câu 6. Nguyên nhân sâu xa làm xuất hiện tư hữu là

A. Một số người có chức phận đã chiếm đoạt của chung làm của riêng

B. Sự xuất hiện công cụ kim loại

C. Sự xuất hiện sản phẩm thừa thường xuyên

D. Sự xuất hiện gia đình phụ hệ thay thế cho thị tộc

 

Đáp án cần chọn: A

Câu 7. Con người bước vào ngưỡng cửa thời đại văn minh khi

A.Khi biết tạo ra lửa

B.Con người biết thưởng thức nghệ thuật và sáng tạo thơ ca

C. Biết làm nhà để ở, may quần áo để mặc

D. Xã hội hình thành giai cấp và nhà nước

Đáp án cần chọn: D

Câu 8. Xã hội có giai cấp đầu tiên xuất hiện ở

A. Ai Cập, Lưỡng Hà

B. Hi Lạp, Rôma

C. Ấn Độ, Trung Quốc

D. Gồm cả A, B và C

 

Đáp án cần chọn: A

Câu 9. ở các quốc gia phương Đông, ngành kinh tế đóng vai trò chủ đạo

A. Thương nghiệp

B. Thủ công nghiệp

C. Nông nghiệp

D. Chăn nuôi

 

Đáp án cần chọn: C

Câu 10. Tại sao các quốc gia cổ đại phương Đông sớm hình thành và phát triển ở lưu vực các dòng sông lớn?

A. Đây vốn là địa bàn sinh sống của người nguyên thủy

B. Điều kiện tự nhiên thuận lợi tạo điều kiện cho sản xuất phát triển, tạo ra được sản phẩm thừa thường xuyên dù trình độ kĩ thuật còn thấp

C. Dân cư sớm tập trung đông đúc

D. Cư dân ở đây sớm phát hiện ra công cụ bằng kim loại

 

Đáp án cần chọn:  B

Phần tiếp:

Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử lớp 10 Bài 12 có đáp án: Ôn tập lịch sử thế giới thời nguyên thủy, cổ đại, trung đại (phần 2)

Câu trắc nghiệm Lịch sử lớp 10 theo bài, ôn tập có đáp án

Suckhoecuocsong.vn

Các tin liên quan

Các tin khác