Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử lớp 10 Bài 12 có đáp án: Ôn tập lịch sử thế giới thời nguyên thủy, cổ đại, trung đại (phần 2)

7/12/2022 2:03:00 PM
Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử lớp 10 Bài 12 có đáp án chính xác: Ôn tập lịch sử thế giới thời nguyên thủy, cổ đại, trung đại (phần 2)

 

Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử lớp 10 Bài 12 có đáp án: Ôn tập lịch sử thế giới thời nguyên thủy, cổ đại, trung đại (phần 2)

Câu 11. Hai giai tầng chính trong xã hội cổ đại ở phương Đông là:

A. Quý tộc, địa chủ

B. Quý tộc, nô lệ

C. Quý tộc, nông dân công xã

D. Quý tộc, thợ thủ công

 

Đáp án đúng: C

Câu 12. Tầng lớp đóng vai trò chủ yếu trong sản xuất ở phương Đông thời cổ đại là:

A. Quý tộc     

B. Nông dân công xã

C. Thợ thủ công

D. Nô lệ

 

Đáp án đúng: B

Câu 13. Nhà nước phương Đông thời cổ đại là:

A. Nhà nước độc tài chuyên chế

B. Nhà nước chiếm hữu nô lệ

C. Nhà nước quân chủ chuyên chế cổ đại

D. Nhà nước dân chủ chủ nô

 

Đáp án đúng: C

Câu 14. Nền kinh tế đóng vai trò chủ đạo của các quốc gia cổ đại phương Tây là:

A. Nông nghiệp, thủ công nghiệp

B. Nông nghiệp

C. Thủ công nghiệp, công nghiệp

D. Nông nghiệp, thủ công nghiệp và thương nghiệp

 

 

Đáp án đúng: C

Câu 15. Các tằng lớp, giai cấp chính trong xã hội phương Tây là:

A. Chủ nô, dân tự do

B. Chủ xưởng, chủ ruộng đất

C. Chủ nô, nô lệ

D. Dân tự do, nô lệ

 

Đáp án đúng: C

Câu 16. Giai cấp đóng vai trò chủ đạo trong nền sản xuất xã hội ở phương Tây là:

A. Chủ nô 

B. Nô lệ

C. Kiều dân

D. Dân tự do    

 

Đáp án đúng B

Câu 17. Các giai cấp cơ bản trong xã hội phong kiến ở các quốc gia phương Đông là:

A. Quý tộc, địa chủ

B. Quý tộc, nông dân công xã

C. Địa chủ, nông dân lĩnh canh

D. Địa chủ, nông dân tự canh

 

Đáp án đúng: C

Câu 18. Phương thức bóc lột chủ yếu của chế độ phong kiến là:

A. Bóc lột thông qua địa tô

B. Bóc lột thông qua tô lao dịch

C. Bóc lột thông qua tô tiền

D. Bóc lột thông qua tô hiện vật

 

Đáp án đúng: A

Câu 19. Ý nào dưới đây không phản ánh đúng đặc điểm chung nổi bật của các quốc gia phương Đông thời phong kiến?

A. Chế độ phong kiến hình thành sớm

B. Phát triển qua hai giai đoạn: Phân quyền và tập quyền

C. Rơi vào tình trạng khủng hoảng trầm trọng khoảng thế kỉ XVIII – XIX

D. Hầu hết đều bị biến thành thuộc địa của chủ nghĩa thực dân phương Tây

 

Đáp án đúng: B

Câu 20.  Ý nào dưới đây là đặc điểm của chế độ phong kiến phương Tây giai đoạn đầu:

A. Chế độ phong kiến tập quyền

B. Chế độ phong kiến phân quyền

C. Chế độ quân chủ chuyên chế

D. Chế độ thần quyền

 

Đáp án đúng: B

Câu 21. Đơn vị chính trị và kinh tế cơ bản của chế độ phong kiến phân quyền ở Tây Âu là:

A. Bang

B. Lãnh địa phong kiến     

C. Vương quốc

D. Thành thị     

 

Đáp án đúng: C

Câu 22. Giai cấp tư sản ở Tây Âu thời hậu kì trung đại có đặc điểm gì?

A. Có thế lực về kinh tế

B. Có quyền lực về chính trị

C. Có quyền lực về kinh tế và chính trị

D. Giàu có nhưng chưa có quyền lực về chính trị

 

Đáp án đúng: D

Câu 23. Hình thức đấu tranh chính của giai cấp tư sản trong buổi đầu chống chế độ phong kiến là:

A. Đấu tranh đòi quyền lợi về chính trị

B. Đấu tranh đòi tự do phát triển kinh tế.

C. Đấu tranh trên lĩnh vực văn hóa, tư tưởng

D. Làm cách mạng để lật đổ chế độ phong kiến

 

Đáp án đúng: C

Phần tiếp:

Câu trắc nghiệm Lịch sử lớp 10 Bài 12 có đáp án: Ôn tập lịch sử thế giới thời nguyên thủy, cổ đại, trung đại (phần 1)

Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử lớp 10 bài 12 ôn tập: lịch sử thế giới, người nguyên thủy, cổ đại và trung đại

Câu trắc nghiệm Lịch sử lớp 10 theo bài, ôn tập có đáp án

Suckhoecuocsong.vn

Các tin liên quan

Các tin khác