Câu trắc nghiệm Lịch sử lớp 10 Bài 11 có đáp án: Tây Âu thời hậu kì trung đại (phần 2)

6/1/2022 4:09:00 PM
Câu trắc nghiệm Lịch sử lớp 10 Bài 11 có đáp án chính xác: Tây Âu thời hậu kì trung đại (phần 2)

 

Câu trắc nghiệm Lịch sử lớp 10 Bài 11 có đáp án: Tây Âu thời hậu kì trung đại (phần 2)

Câu 16. Quan hệ sản xuất được xác lập ở Tây Âu thời hậu kì trung đại là

A. Quan hệ giữa lãnh chúa và nộp hiện vật

B. Quan hệ “phong quân – bồi thần”

C. Quan hệ giữa chủ đất và nông nô

D. Quan hệ giữa chủ và thợ, giữa chủ ruộng đất và công nhân nông nghiệp

Đáp án cần chọn là: D

Câu 17. Các giai cấp mới được hình thành trong xã hội Tây Âu thời hậu kì trung đại

A. Lãnh chúa, nông nô

B. Tư sản và vô sản

C. Tư sản và chủ ruộng đất

D. Chủ nô và nô lệ

Đáp án cần chọn là: B

Câu 18. Ý không phản ánh đúng điểm khác trong quan hệ sản xuất của công trường thủ công so với phường hội là

A. Có quan hệ giữa thợ cả, thợ bạn và thợ học việc

B. Quy trình sản xuất được chuyên môn hóa

C. Hình thành quan hệ sản xuất giữa chủ và thợ

D. Có phân công lao đông

Đáp án cần chọn là: A

Câu 19. Hãy kết nối nội dung ở cột bên trái với cột bên phải cho phù hợp về nguồn gốc hình thành hai giai cấp tư sản và vô sản

1. Giai cấp vô sản

2. Giai cấp tư sản

a) Chủ xưởng

b) Nông dân bị mất đất

c) Chủ đất

d) Thợ thủ công bị phá sản

e) Thương nhân

A. 1 – b, d; 2 – a, c, e.

B. 1 – b, c; 2 – a, d, e

C. 1 – b, b; 2 – c, d, e

D. 1 – d, e; 2 – a, b, c

Đáp án cần chọn là: A

Câu 20. Trong giai đoạn đầu, giai cấp tư sản đấu tranh chống chế độ phong kiến bằng hình thức là

A. Đấu tranh đòi các quyền lợi về kinh tế

B. Không nộp thuế cho nhà vua

C. Đấu tranh trên lĩnh vực tư tưởng văn hóa

D. Làm cách mạng lật đổ chế độ phong kiến

Đáp án cần chọn là: C

Câu 21. Ý không phản ánh đúng nguyên nhân xuất hiện của phong trào Văn hóa Phục hưng là

A. Con người bước đầu có những nhận thức khoa học về bản chất của thế giới

B. Nền tư tưởng của chế độ phong kiến là giáo lí đạo Kitô mang nặng những quan điểm lỗi thời

C. Giai cấp tư sản có thế lực về kinh tế xong lại chưa có địa vị xã hội tương ứng

D. Sự xuất hiện trào lưu Triết học Ánh sáng đã tạo tiền đề cho phong trào

Đáp án cần chọn là: D

Câu 22. Giai cấp tư sản khởi xướng phong trào Văn hóa Phục hưng với mục đích quan trọng nhất là

A. Đề cao giá trị con người, quyền tự do cá nhân và tri thức khoa học – kĩ thuật

B. Khôi phục tinh hoa văn hóa của Hi Lạp, Rôma cổ đại

C. Lấy lại những giá trị văn hóa đã bị Giáo hội Kitô và chế độ phong kiến vùi lập

D. Xây dựng nền văn hóa mới của giai cấp tư sản

Đáp án cần chọn là:  D

Câu 23. Quê hương của phong trào Văn hóa Phục hưng là

A. Hi Lạp      

B. Italia

C. Pháp

D. Anh      

Đáp án cần chọn là:  B

Câu 24. Các nhà Văn hóa Phục hưng tiêu biểu là

A. Rabơle, Đêcáchính trịơ, Lêôna đơ Vanhxi, Sếchxpia

B. Vieecsghin, Lucrexơ, Bandắc, Vichsto Huygô…

C. La Phôngiá trịen, Bétư tưởngôven, Lép Tônxtôi…

D. Hôme, Talét, Pitago, Ơcơlít...

Đáp án cần chọn là:  A

Câu 25. Ý nào không phản ánh đúng nội dung của phong trào Văn hóa Phục hung?

A. Đề cao giá trị nhân bản và tự do cá nhân

B. Lên án nghiêm khắc Giáo hội Kitô, tấn công vào trật tự xã hội phong kiến

C. Đề cao quyền độc lập của các dân tộc

D. Xây dựng thế giới quan tiến bộ của giai cấp tư sản

Đáp án cần chọn là:  C

Câu 26. Ý nghĩa quan trọng nhất của phong trào Văn hóa Phục hưng là gì?

A. Là cuộc đấu tranh công khai đầu tiên trên lĩnh vực văn hóa, tư tưởng của giai cấp tư sản chống chế độ phong kiến lỗi thời

B. Tạo ra sự phát triển vượt bậc của khoa học – kĩ thuật

C. Tạo ra “những người khổng lồ”

D. Cố vũ, mở đường cho văn hóa châu Âu phát triển

Đáp án cần chọn là:  A

Câu 27. Nguyên nhân khiến giai cấp tư sản chống lại Giáo hội thời hậu kì trung đại là

A. Giáo hội là chỗ dựa tinh thần vững chắc nhất của chế độ phong kiến

B. Giáo hội chi phối toàn bộ đời sống tinh thần của xã hội

C. Giáo hội cũng là một thế lực phong kiến thực sự

D. Giáo hội ngày càng có xu hướng ngăn cản, chống lại các phong trào của giai cấp tư sản

Đáp án cần chọn là:  D

Câu 28. Các nước đi đầu trong phong trào cải cách tôn giáo là

A. Đức, Thụy Sĩ

B. Bỉ, Hà Lan

C. Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha

D. Anh, Pháp

Đáp án cần chọn là: A

Câu 29. Ý không phản ánh đúng ý nghĩa của phong trào nông dân Đức là

A. Chứng tỏ nông dân là lực lượng đi đầu trong cuộc đấu tranh chống chế độ phong kiến ở Đức

B. Báo hiệu sự khủng hoảng, suy vong của chế độ phong kiến

C. Minh chứng cho khí phách anh hung của nông dân Đức

D. Phủ nhận vai trò của giai cấp tư sản trong cuộc đấu tranh chống chế độ phong kiến

Đáp án cần chọn là: D

Phần tiếp:

Câu trắc nghiệm Lịch sử lớp 10 bài 11 ôn tập có đáp án: Tây Âu thời hậu kì trung đại

Câu trắc nghiệm Lịch sử lớp 10 theo bài, ôn tập có đáp án

Suckhoecuocsong.vn

Các tin liên quan

Các tin khác