Câu trắc nghiệm Lịch sử lớp 10 bài 11 ôn tập có đáp án: Tây Âu thời hậu kì trung đại

6/1/2022 4:15:00 PM
Câu trắc nghiệm Lịch sử lớp 10 bài 11 ôn tập có đáp án: Tây Âu thời hậu kì trung đại

 

Câu trắc nghiệm Lịch sử lớp 10 bài 11 ôn tập có đáp án: Tây Âu thời hậu kì trung đại

A. Sự Xuất Hiện Các Thành Thị Trung Đại

Câu 1: Từ thế kỉ XI, ở Tây âu đã xuất hiện

A. Những tiền đề của nền kinh tế hàng hóa

B. Những đô thị luôn làm nghề buôn bán

C. Những công trường thủ công

D. Những lãnh địa lớn trên cơ sở hợp nhất nhiều lãnh thổ nhỏ

Đáp án cần chọn là: A vì do sản xuất phát triển từ thế kỉ XI, Tây Âu đã xuất hiện những tiền đề của nền kinh tế hàng hóa.

Câu 2: Những tiền đề của nền kinh tế hàng hóa ở Tây Âu xuất hiện từ

A. thế kỉ X.

B. thế kỉ XI.       

C. thế kỉ XIII.

D. thế kỉ XII.      

Đáp án cần chọn là: B vì do sản xuất phát triển từ thế kỉ XI, Tây Âu đã xuất hiện những tiền đề của nền kinh tế hàng hóa.

Câu 3: Nét nổi bật của nền sản xuất ở Tây Âu thế kỉ XI là

A. Máy móc bắt đầu được sử dụng trong các công xưởng

B. Thủ công nghiệp rất phát triển các công trường thủ công ra đời

C. Sản phẩm không bị đóng kín trong lãnh địa mà đem bán ra thị trường

D. Trong sản xuất đã hình thành quan hệ chủ - nợ

Đáp án cần chọn là: C vì một trong những tiền đề của nền kinh tế hàng hóa xuất hiện ở Tây Âu là sản phẩm được bán ra một cách tự do, không còn bị đóng kín trong các lãnh địa.

Câu 4: Phường hội là tổ chức của

A. Thợ thủ công.

B. Nông dân tự do.

C. Các chủ xưởng.

D. Thương nhân.

Đáp án cần chọn là: A vì trong các thành thị, cư dân chủ yếu là thợ thủ công và thương nhân. Họ tập hợp trong các tổ chức gọi là phương hội (của thợ thủ công), thương hội (của thương nhân), và đặt ra những quy chế riêng (gọi là phường quy).

Câu 5: Quá trình chuyên môn hóa khá mạnh mẽ của nền kinh tế Tây Âu ở thế kỉ XI diễn ra trong

A. Nông nghiệp

B. Thủ công nghiệp

C. Thương nghiệp

D. Lãnh địa

Đáp án cần chọn là: B vì một trong những tiền đề của nền kinh tế hàng hóa xuất hiện ở Tây Âu là trong các ngành thủ công nghiệp đã diễn ra quá trình chuyên môn hóa tương đối mạnh mẽ.

Câu 6: Ở hậu kì trung đại, quá trình chuyên môn hoá diễn ra khá mạnh mẽ trong

A. lãnh địa.                    

B. thủ công nghiệp.

C. thương nghiệp.

D. nông nghiệp.

Đáp án cần chọn là: B vì một trong những tiền đề của nền kinh tế hàng hóa xuất hiện ở Tây Âu là trong các ngành thủ công nghiệp đã diễn ra quá trình chuyên môn hóa tương đối mạnh mẽ.

Câu 7: Cư dân chủ yếu của thành thị trung đại Tây Âu là

A. Thợ thủ công, thương nhân

B. Lãnh chúa, quý tộc 

C. Lãnh chúa, thợ thủ công

D. Thợ thủ công, nông dân

Đáp án cần chọn là: A vì trong các thành thị, cư dân chủ yếu là những thợ thủ công và thương nhân.

Câu 8: Nông dân, thợ thủ công thời kì trung đại Tây Âu đã thoát khỏi sự lệ thuộc vào lãnh chúa bằng cách

A. bỏ trốn khỏi lãnh địa, chuộc bằng tiền.

B. không có cách nào có thể thoát được.

C. làm vừa lòng lãnh chúa.

D. khởi nghĩa lật đổ lãnh chúa.

Đáp án cần chọn là: A vì để có điều kiện thuận lợi nhất cho hoạt động sản xuất, trao đổi sản phẩm, một số thợ thủ công đã tìm cách thoát khỏi lãnh địa bằng cách bỏ trốn hoặc dùng tiền chuộc lại thân phận.

Câu 9: Thành thị trung đại Tây Âu chủ yếu được hình thành tại

A. Những nơi đông dân cư

B. Những nơi có đông người qua lại

C. Thành thị cổ đại

D. Những lãnh địa của lãnh chúa có tư tưởng tiến bộ

Đáp án cần chọn là: B vì những thợ thủ công đã thoát khỏi lãnh địa đã đến những nơi có đông người qua lại như ngã ba đường, bến sông để lập các xưởng sản xuất, buôn bán hàng hóa => các thành thị ra đời.

=> Các thành thị ở Tây Âu chủ yếu được hình thành ở nhữn nơi có đông người qua lại.

Câu 10: Thành thị trung đại Tây Âu ra đời là biểu hiện sự tiến bộ trước hết trong lĩnh vực nào?

A. Thương nghiệp.

B. Nông nghiệp.            

C. Công nghiệp.

D. Thủ công nghiệp.

Đáp án cần chọn là: D vì thành thị trung đại Tây Âu ra đời là biểu hiện sự tiến bộ trước hết trong lĩnh vực thủ công nghiệp.

Từ thế kỉ XI, sản xuất thủ công nghiệp phát triển, xuất hiện những tiền đề của nền kinh tế hàng hóa. Quá trình chuyên môn hóa tương đối mạnh mẽ trong thủ công nghiệp, một số thợ giỏi chỉ làm một nghề thủ công riêng biệt: rèn, mộc, làm đồ da, đồ gốm… sống bằng trao đổi sản phẩm thủ công của mình với các nông nô khác.

=> Dần dần, thủ công nghiệp tách khỏi nông nghiệp, và tách khỏi lãnh địa. Hàng hóa được bán ra thị trường một cách tự do, thường tập trung ở nơi đông người, các ngã ba đường, bến sông để buôn bán trao đổi, lập ra thị trấn, sau trở thành thành thị.

Câu 11: Loại hình nào sau đây không phải là thành thị ở Tây Âu thời trung đại?

A. Thành thị được phục hồi từ những thành thị cổ đại

B. Thành thị do thợ thủ công và thương nhân lập nên

C. Thành thị do lãnh chúa lập ra

D. Thành thị gắn liền với các trung tâm công thương nghiệp

Đáp án cần chọn là: D vì thành thị ở Tây Âu được thành lâp qua ba con đường:

- Do thợ thủ công hoặc thương nhân lập nên.

- Do lãnh chúa lập ra.

- Do được phục hồi từ các thành thị cổ đại.

Ở Tây Âu không có loại hình thành thị gắn liền với các trung tâm công thương nghiệp.

Câu 12: Thành thị trung đại ở Tây Âu không được hình thành qua con đường nào dưới đây?

A. Do thợ thủ công hoặc thương nhân lập nên.

B. Do lãnh chúa lập ra.

C. Do sự hợp tác giữa lãnh chúa và nông nô lập ra.

D. Được phục hồi từ các thành thị cổ đại.

Đáp án cần chọn là: C vì thành thị ở Tây Âu được thành lập qua ba con đường:

- Do thợ thủ công hoặc thương nhân lập nên.

- Do lãnh chúa lập ra.

- Do được phục hồi từ các thành thị cổ đại.

Câu 13: Các phường hội đặt ra phường quy nhằm nhiều mục đích, ngoại trừ việc

A. Đấu tranh chống sự áp đặt, sách nhiễu của các lãnh chúa

B. Giữ độc quyền trong sản xuất, tiêu thụ sản phẩm

C. Bảo vệ quyền lợi co những người cùng ngành nghề

D. Đấu tranh vì quyền lợi kinh tế, chính trị của các thành viên.

Đáp án cần chọn là: D vì các phường quy được lập ra nhằm giữ độc quyền về sản xuất, tiêu thụ sản phẩm, bảo vệ quyền lợi cho những người cùng ngành nghề và đấu tranh chống lại sự áp bức, sách nhiễu của các lãnh chúa địa phương.

Phường hội đặt ra phường quy không nhằm mục đích đấu tranh vì quyền lợi kinh tế, chính trị của các thành viên.

Câu 14: Nội dung nào không phản ánh đúng mục đích thành lập các “phường hội” của tầng lớp thợ thủ công ở Tây Âu thời trung đại?

A. Nắm giữ độc quyền về sản xuất và tiêu thụ sản phẩm.

B. Đấu tranh chống sự áp bức, sách nhiễu của các lãnh chúa địa phương.

C. Bảo vệ quyền lợi cho những người cùng ngành nghề.

D. Thúc đẩy sự phát triển của sản xuất thủ công nghiệp và bảo vệ quyền lợi của thương nhân.

Đáp án cần chọn là: D vì trong các thành thị, cư dân chủ yếu gồm những thợ thủ công và thương nhân. Họ tập hợp trong các tổ chức gọi là phường hội, thương hội và đặt ra những quy chế riêng (gọi là phường quy) nhằm: giữ độc quyền sản xuất, tiêu thụ sản phẩm, bảo vệ quyền lợi cho những người cùng ngành nghề và đấu tranh chống sự áp bức, sách nhiễu của các lãnh chúa địa phương.

Câu 15: Thành thị Tây Âu trung đại có tác động như thế nào đến sự tồn vong của các lãnh địa phong kiến?

A. Thúc đẩy kinh tế lãnh địa phát triển.

B. Làm cho lãnh địa thêm phát triển.

C. Là tiền đề làm tiêu vong các lãnh địa.

D. Kìm hãm sự phát triển của kinh tế lãnh địa.

Đáp án cần chọn là: C vì thành thị trung đại là trung tâm công nghiệp, thương nghiệp. Từ khi có thành thị trung đại thì các lãnh chúa phong kiến chủ yếu sản xuất nông phẩm để trao đổi lấy hàng hóa thủ công của thành thị, dẫn đến sự phân công lao động giữa nông nghiệp ở nông thôn với thủ công nghiệp ở thành thị.

- Cùng với sự ra đời của thành thị, các phường hội, thương hội cũng xuất hiện, phá vỡ nền kinh tế tự nhiên, tạo điều kiện cho nền kinh tế hàng hóa đơn giản phát triển, thống nhất thị trường quốc gia, dân tộc. Một số thành thị Ý như: Vênêxia, Phirenxê, … từ thế kỉ XIV, mầm mống của chủ nghĩa tư bản đã ra đời. Đến thế kỉ XVI, chủ nghĩa tư bản đã xuất hiện phổ biến ở Tây Âu. Cùng từ đó, chế độ phong kiến bước vào tan rã cũng có nghĩa lãnh địa phong kiến cũng bước vào tan rã.

=> Thành thị trung đại phát triển là tiền đề cho sự tiêu vong của các lãnh địa phong kiến.

Câu 16: Vai trò quan trọng nhất của thành thị đối với sự phát triển của các nước Tây Âu thời kì trung đại là

A. Mang không khí tự do, dân chủ, mở mang tri thức cho mọi người

B. Góp phần phá vỡ nền kinh tế tự nhiên của các lãnh địa

C. Thúc đẩy nền kinh tế công thương nghiệp phát triển

D. Góp phần xóa bỏ chế độ phong kiến phân quyền, thống nhất quốc gia dân tộc

Đáp án cần chọn là: D vì vai trò quan trọng nhất của thành thị đối với sự phát triển của các nước Tây Âu thời kì trung đại là: góp phần xóa bỏ chế độ phong kiến phân quyền, thống nhất quốc gia dân tộc.

- Người lao động trong xã hội phong kiến trước kia chỉ có nông nô, là người phụ thuộc vào giai cấp phong kiến, nay bắt đầu có người lao động tự do là thị dân. Vì vậy, nông nô sẽ noi gương theo thị dân đấu tranh giành quyền tự do, giải phóng hoàn toàn khỏi chế độ nông nô, bằng cách bỏ trốn khỏi lãnh địa, hay chuộc thân.

- Sự ra đời của thanhg thị vào thế kỉ XI đánh dấu chế độ phong kiến ở Tây Âu bước vào thời kì phát triển, nhưng trong đó đã tiềm ẩn những nhân tố làm tan rã chế độ phong kiến.

- Thành thị đấu tranh giành quyền tự trị, có chính quyền do thị dân bầu ra để quản lí thành thị.

- Thị dân giúp đỡ nhà vua xóa bỏ chế độ phong kiến phân quyền, thiết lập chế độ phong kiến tập quyền. Thị dân dần dược tham gia vào chính quyền phong kiến như làm quan tòa, quan tài chính, tham gia hội nghị ba đẳng cấp.

Câu 17: Nội dung nào không phản ánh đúng vai trò của thành thị trung đại ở Tây Âu?

  1. Góp phần tích cực xóa bỏ chế độ phong kiến phân quyền.

B. Mang lại không khí tự do và mở mang tri thức cho mọi người.

C. Tạo điều kiện cho kinh tế hàng hóa giản đơn phát triển.

D. Góp phần duy trì sự tồn tại của chế độ phong kiến phân quyền Tây Âu.

Đáp án cần chọn là: D vì sự ra đời của thành thị trung đại ở Tây Âu đóng góp nhiều vai trò quan trọng:

- Sự phát triển của thủ công nghiệp và thương nghiệp trong thành thị đã phá vỡ nền kinh tế tự nhiên của các lãnh địa, tạo điều kiện cho kinh tế hàng hóa phát triển.

- Thành thị đã xóa bỏ chế độ phong kiến phân quyền, xây dựng chế độ phong kiến tập quyền, thống nhất quốc gia dân tộc.

- Mang không khí tự do, mở mang trí thức, các trường đại học ra đời như Bôlônha (Ý). O-xphớt (Anh), Xooc-bon (Pháp),…

Câu 18: Thành thị trung đại Tây Âu có điểm gì khác so với lãnh địa phong kiến về mặt kinh tế?

A. Hình thức sản xuất chủ yếu là thủ công nghiệp và thương nghiệp.

B. Hình thức sản xuất chủ yếu là nông nghiệp mang tính tự cấp, tự túc.

C. Thành phần trong thành thị chủ yếu là thương nhân và thợ thủ công.

D. Hình thành chế độ bóc lột của lãnh chúa với nông nô.

Đáp án cần chọn là: A

Câu 19: Ở Tây Âu thời trung đại, hoạt động kinh tế tại các thành thị có điểm gì khác biệt so với lãnh địa phong kiến?

A. Hàng hóa được trao đổi, mua bán tự do.

B. Hoạt động kinh tế mang tính chất tự nhiên, tự cấp, tự túc.

C. Không có sự trao đổi, mua bán hàng hóa với bên ngoài.

D. Sản xuất nông nghiệp gắn bó chặt chẽ với sản xuất thủ công nghiệp.

Đáp án cần chọn là: A vì trong lãnh địa phong kiến: kinh tế tự nhiên tự cung tự cấp, chỉ mua muối và sắt. Đây là những sản phẩm nông nô không tự làm ra được, ngoài ra không trao đổi buôn bán với bên ngoài. Sản xuất nông nghiệp gắn bó chặt chẽ với sản xuất thủ công nghiệp.

Trong thành thị, sản phẩm được bán ra thị trường một cách tự do, không bị đóng kín trong lãnh địa.

Câu 20: Nội dung nào sau đây phản ánh tác động của thành thị trung đại đối với văn hóa – giáo dục Tây Âu?

A. Mang không khí tự do, mở mang tri thức cho mọi người.

B. Tạo tiền đề cho sự phát triển của chủ nghĩa tự do cá nhân.

C. Hình thành phong trào cải cách giáo dục mạnh mẽ.

D. Thành lập được nhiều thương đoàn để trao đổi, buôn bán.

Đáp án cần chọn là: A vì

- Đối với văn hóa – giáo dục, thành thị trung đại còn mang một không khí tự do và phát triển tri thức, thành thị mở các trường đại học để đào tạo tấng lớp tri thức cho thị dân: Đại học O-xphớt (Anh), Xoóc – bơn (Pháp), Bô-lô-nha (I-ta-li-a), …

- Thị dân quan tâm đến các hoạt động văn hóa, tinh thần như sáng tác văn thơm, điêu khắc, kiến trúc, ...theo tình thần mới, làm sinh hoạt văn hóa ở thành thị sôi nổi hẳn lên.

- Sự ra đời và phát triển và phát triển của thành thị trung đại đã góp phần thúc đẩy sự phát triển văn minh Tây Âu trung đại, nó đã làm văn minh thời kì này trở nên phong phú, tác động một cách tích cực vào các mặt kinh tế, chính trị, xã hội, giáo dục và văn hóa Tây Âu trung đại.

=> Một trong những tác động quan trọng nhất của thành thị trung đại Tây Âu đối với văn hóa – giáo dục thời kì này là: mang không khí tự do, mở mang trí thức đến cho mọi người.

B. Tây Âu Thời Hậu Kì Trung Đại

Câu 1: Những quốc gia nào sau đây đóng vai trò tiên phong trong các cuộc thám hiểm, khám phá những miền đất mới?

A. Pháp và Bồ Đào Nha.

B. Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha.

C. Philippin và Malaixia

D. Mĩ và Anh.

Đáp án cần chọn là: B vì Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha là những nước đi tiên phong trong các cuộc thám hiểm, khám phá những miền đấ mới.

Câu 2: Nội dung nào dưới đây là một trong những điều kiện của các cuộc phát kiến địa lí?

A. Do sự phát triển của nền kinh tế hàng hoá.

B. Sự phát triển của nền kinh tế nông nghiệp.

C. Sự gia tăng của dân số

D. Con người đã có hiểu biết nhiều về đại dương, hình dạng trái đất.

Đáp án cần chọn là: A

- Nguyên nhân: Sự phát triển nhanh chóng của lực lượng sản xuất đã làm cho nhu cầu về hương liệu, vàng bạc, thị trường ngày càng tăng. Nhưng từ thế kỉ XV, con đường giao lưu buôn bán qua Tây Á và Địa Trung Hải lại do người A-rập độc chiếm.

- Điều kiện thúc đẩy: khoa học - kĩ thuật đã có những bước tiến quan trọng: có hiểu biết về đại dương, có quan niệm đúng đắn về hình dạng Trái Đất; người ta đã vẽ được nhiều bản đồ, hải đồ ghi rõ các vùng đất, các hòn đảo,… Máy đo góc thiên văn, la bàn được sử dụng; kĩ thuật đóng tàu có tiến bộ,…

Câu 3: Nhà thám hiểm nào đã vòng qua cực Nam của châu Phi đến mũi Hảo Vọng vào năm 1487?

A. Ph. Ma-gien-lan.

B. C. Cô-lôm-bô.

C. Va-xcô đơ Ga-ma.

D.Đi-a-xơ.

Đáp án cần chọn là: D vì Năm 1487, B. Đi-a-xơ (1450 – 1500) là hiệp sĩ “Hoàng gia” đã dẫn đầu đoàn thám hiểm đi vòng quanh cực Nam của châu Phi. Điểm đó được ông đặt tên là mũi Bão Tố, sau gọi là mũi Hảo Vọng.

Câu 4: Va-xcô đơ Ga-ma khi chỉ huy đoàn thuyền Bồ Đào Nha rời cảng Li-xbon là để

A. đi tìm xứ sở hương liệu và vàng bạc phương Đông.       

B. đến một số đảo thuộc vùng biển Ca-ri-bê.

C. thám hiểm cực Nam của châu Phi.

D. đi vòng quanh thế giới bằng đường biển.

Đáp án cần chọn là: A vì tháng 7-1497, Va-xcô đơ Ga-ma chỉ huy đoàn thuyền Bồ Đào Nha rời cảng Li-xbon, đi tìm xứ sở của hương liệu và vàng bạc phương Đông.

Câu 5: Ma-gien-lan nổi tiếng thế giới với chuyến thám hiểm

A. lênh đênh trên Đại Tây Dương.

B. đi vòng quanh thế giới.

C. đến bờ Tây Nam của Ấn Độ.

D. đi vòng qua cực Nam của châu Phi.

Đáp án cần chọn là: B vì Ph. Ma-gien-lan (1480 – 1521) là người đã thực hiện chuyến đi đầu tiên vòng quanh thế giới bằng đường biển từ năm 1519 đến năm 1522.

Câu 6: Từ năm 1519 đến năm 1522, Ph. Ma-gien-lan đã

A. chỉ huy đoàn thuyền đến Ca-li-cút thuộc bờ Tây Nam Ấn Độ.

B. dẫn đầu đoàn thám hiểm đi vòng qua cực Nam của châu Phi.

C. dẫn đầu đoàn thủy thủ đến một số đảo thuộc vùng biển Ca-ri-bê.

D. thực hiện chuyến đi đầu tiên vòng quanh thế giới bằng đường biển.

Đáp án cần chọn là: D vì từ năm 1519 đến năm 1522, Ph. Ma-gien-lan đã thực hiện chuyến đi đầu tiên vòng quanh thế giới bằng đường biển. Đoàn tàu của ông đi vòng quanh điểm cực Nam của Nam Mĩ tiến vào Thái Bình Dương đến Ấn Độ Dương và quay về bờ biển Tây Ban Nha.

Câu 7: Ý nào sau đây thuộc tác động tiêu cực mà các cuộc phát kiến địa lí mang lại?

A. Nảy sinh quá trình cướp bóc thuộc địa và buôn bán nô lệ.

B. Thúc đẩy sự ra đời của chủ nghĩa tư bản châu Âu.

C. Chứng minh Trái Đất hình cầu, mở ra những con đường mới.

D. Thúc đẩy quá trình khủng hoảng, tan rã của chế độ phong kiến.

Đáp án cần chọn là: A

- Đáp án B, C, D: là tác động tích cực của các cuộc phát kiến địa lí.

- Đáp án A: là tác động tiêu cực mà các cuộc phát kiến địa lí mang lại. Bởi vì thông qua các cuộc phát kiến địa lí, các nước phương Tây tìm ra được những vùng đất mới có điều kiện tự nhiên và vị trí địa lí thuận lợi lại giàu tài nguyên thiên nhiên. Trong khí đó, khi chủ nghĩa tư bản ra đời lại cần những điều này => quá trình xâm chiếm thuộc địa diễn ra. Bên cạnh đó, những con đường mới được tìm ra sẽ giúp các nước mở rộng buôn bán với nhau, ở phương Tây mặt hàng quan trong đó là nô lệ.

Câu 8: Nội dung nào không phản ánh đúng hệ quả tích cực của các cuộc phát kiến địa lý?

A. Thúc đẩy quá trình khủng hoảng, tan rã của chế độ phong kiến.

B. Khẳng định Trái Đất hình cầu, mở ra những con đường mới, những vùng đất mới.

C. Làm nảy sinh quá trình cướp bóc thuộc địa và buôn bán nô lệ.

D. Tăng cường sự giao lưu văn hóa giữa các khu vực.

Đáp án cần chọn là: C vì các cuộc phát kiến địa lý đã mang lại những hệ quả tích cực như:

- Mở ra trang mới trong tiến trình phát triển của lịch sử loài người: khẳng định Trái Đất hình cầu.

- Mở ra những con đường mới, những vùng đất mới, những dân tộc mới, những kiến thức mới, tăng cường giao lưu văn hóa giữa các châu lục.

- Thị trường thế giới được mở rộng, hàng hải quốc tế phát triển.

- Thúc đẩy quá trình khủng hoảng, tan rã của quan hệ phong kiến và sự ra đời của chủ nghĩa tư bản ở châu Âu.

Câu 9: Giai cấp tư sản mới ra đời ở thời kì nào của lịch sử trung đại phương Tây?

A. Giai đoạn sơ kì.

B. Giai đoạn thịnh đạt.

C. Giai đoạn hậu kì.

D. Giai đoạn trung kì.

Đáp án cần chọn là: C vì

Lịch Sử trung đại phương Tây được chia thành ba thời kì:

- Sơ kì trung đại (V – XI).

- Trung kì trung đại (XI – XV).

- Hậu kì trung đại (XV – XVII).

Giai cấp tư sản mới ra đời ở thời kì hậu kì trung đại.

Câu 10: Đến đầu thế kỉ XVI, ở Tây Âu

A. bắt đầu xuất hiện hình thức kinh doanh tư bản chủ nghĩa

B. có sự phát triển nhanh chóng của lực lượng sản xuất.

C. khoa học - kĩ thuật có những bước tiến quan trọng.

D. diễn ra các cuộc phát kiến địa lí lớn

Đáp án cần chọn là: A vì đến đầu thế kỉ XVI, ở Tây Âu bắt đầu xuất hiện hình thức kinh doanh tư bản chủ nghĩa.

Câu 11: Cuộc đấu tranh của giai cấp tư sản chống lại giáo lí Kitô mang nặng những quan điểm lỗi thời của xã hội phong kiến được thể hiện trước hết qua

A. Tư tưởng triết học Ánh sáng.

B. Phong trào văn hóa Phục hưng.

C. Phong trào cải cách Phật giáo.

D. Phong trào cách tân văn hóa.

Đáp án cần chọn là: B vì giai cấp tư sản khi ra đời bên cạnh việc nhận thức được bản chất của thế giới, giai cấp tư sản đã đứng lên đấu tranh, chống lại giáo lí Kitô mang nặng những quan điểm lỗi thời của xã hội phong kiến. Cuộc đấu tranh trước hết thể hiện qua phong trào văn hóa Phục hưng.

Câu 12: Nội dung nào không phản ánh đúng những nội dung cơ bản của phong trào văn hóa Phục hưng?

A. Giải phóng con người khỏi trật tự, lễ giáo phong kiến.

B. Lên án, đả kích Giáo hội Kitô và giai cấp thống trị phong kiến.

C. Đòi quyền tự do cá nhân và đề cao giá trị con người.

D. Đề cao nội dung và giáo lí Kitô giáo.

Đáp án cần chọn là: D vì phong trào văn hóa Phục hưng lên án, đả kích Giáo hội Kitô và giai cấp thống trị phong kiến. Đòi quyền tự do cá nhân và đề cao giá trị con người, coi trọng khoa học - kĩ thuật.

Câu 13: Đất nước nào được xem là quê hương của phong trào Văn hóa Phục hưng?

A. Italia.

B. Anh.

C. Mĩ

D. Pháp.

Đáp án cần chọn là: A vì Quê hương của phong trào Văn hóa Phục hưng là Italia. Từ đây, phong trào Văn hóa Phục hưng đã lan sang các nước Tây Âu và trở thành một trào lưu rộng lớn.

Câu 14: Phong trào văn hóa Phục hưng ở Tây Âu diễn ra trong khoảng thời gian từ

A. thế kỉ XIV đến thế kỉ XVII.

B. thế kỉ XIII đến đầu thế kỉ XVI.      

C. thế kỉ XV đến cuối thế kỉ XIX.

D. thế kỉ XV đến thế kỉ XVII.

Đáp án cần chọn là: A vì phong trào văn hóa Phục hưng ở Tây Âu diễn ra trong khoảng thời gian từ thế kỉ XIV đến thế kỉ XVII.

Câu 15: Ý nào sau đây giải thích không đúng cho luận điểm: Các cuộc phát kiến địa lí đã mở ra một trang mới trong tiến trình phát triển của lịch sử loài người?

A. Thị trường thế giới được mở rộng, hàng hải phát triển.

B. Khẳng định Trái Đất hình cầu, mở ra những con đường mới.

C. Đánh dấu mốc chấm dứt hoàn toàn của quan hệ phong kiến.

D. Tìm ra những dân tộc mới, tăng cường giao lưu văn hóa giữa các châu lục.

Đáp án cần chọn là: C vì các cuộc phát kiến địa lí có ý nghĩa mở ra một trang mới trong tiến trình phát triển của loài người. Tuy nhiên, nó chưa phải là đấu mốc chấm dứt hoàn toàn của quan hệ phong kiến mà chỉ thúc đẩy quá trình khủng hoảng, tan rã của quan hệ phong kiến và sự ra đời của chủ nghĩa tư bản ở châu Âu.

Câu 16: Nội dung nào không phải là hệ quả của những cuộc phát kiến địa lí?

  1. Thị trường thế giới được mở rộng, hàng hải quốc tế phát triển.
  2. Thúc đẩy quá trình khủng hoảng, tan rã của chế độ phong kiến.

C. Tìm ra những con đường mới, vùng đất mới, dân tộc mới.

D. Thúc đẩy quá trình toàn cầu hoá diễn ra mạnh mẽ.

Đáp án cần chọn là: D vì Hệ quả của các cuộc phát kiến địa lý:

- Tích cực: Mở ra trang mới trong tiến trình phát triển của lịch sử loài người: Khẳng định Trái Đất hình cầu.

+ Mở ra những con đường mới, những vùng đất mới, những dân tộc mới, những kiến thức mới, tăng cường giao lưu văn hóa giữa các châu lục.

+ Thị trường thế giới được mở rộng, hàng hải quốc tế phát triển.

+ Thúc đẩy quá trình khủng hoảng, tan rã của quan hệ phong kiến và sự ra đời của chủ nghĩa tư bản ở châu Âu.

- Tiêu cực: nảy sinh quá trình cướp bóc thuộc địa và buôn bán nô lệ.

Câu 17: Nguyên nhân trực tiếp dẫn đến các cuộc phát kiến địa lí là gì?

A. Con đường giao thương từ Tây Âu qua Tây Á sang phương Đông bị người A-rập độc chiếm

B. Thương nhân châu Âu có đủ kinh nghiệm cho các chuyến đi xa

C. Do quyết định của các triều đình phong kiến Tây Âu

D. Khoa học – kĩ thuật, đặc biệt là ngành hàng hải, có những tiến bộ đáng kể

Đáp án cần chọn là: A vì từ thế kỉ XV, con đường giao lưu buôn bán qua Tây Á và Địa Trung Hải lại do người A-rập độc chiếm. Vấn đề cấp thiết được đặt ra là phải tìm con đường thương mại giữa phương Đông và châu Âu.

=> Tình trạng này đã đặt ra yêu cầu phải thám hiểm, tìm ra những con đường mới phục vụ cho nhu cầu trao đổi buôn bán, đặc biệt là như cầu vàng bạc, hương liệu và thị trường. Đó cũng chính là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến các cuộc phát kiến địa lí được diễn ra.

Câu 18: Nội dung nào không phản ánh đúng mục đích tiến hành các cuộc phát kiến địa lý của các nước Tây Âu ở thế kỉ XV - XVI?

A. Tìm con đường giao lưu buôn bán với các nước phương Đông.

B. Tìm nguồn nguyên liệu, vàng bạc từ các nước phương Đông.

C. Tìm thị trường tiêu thụ hàng hóa ở các nước phương Đông.

D. Khám phá những vùng đất mới ở châu Phi và châu Mĩ.

Đáp án cần chọn là: D vì từ thế kỉ XV, sản xuất phát triển, nhu cầu cần nguyên liệu, thị trường, vàng bạc tăng lên. Con đường giao lưu buôn bán qua Tây Á và Địa Trung Hải lại do người A-rập độc chiếm. Vấn đề cấp thiết được đặt ra là phải tìm con đường thương mại giữa phương Đông và châu Âu. => Các cuộc phát kiến địa lý diễn ra nhằm giải quyết những vấn đề trên, đây cũng là mục đích chính của các cuộc phát kiến.

Lúc bấy giờ con người đã có những hiểu biết khoa học - kĩ thuật tiến bộ, nhưng họ chưa hề biết còn có những vùng đất mới là châu Phi và châu Mĩ. Khi tiến hành phát kiến địa lý, họ mới tìm ra được những vùng đất mới. Đây không phải là nguyên nhân, mục đích mà là hệ quả của các cuộc phát kiến địa lý.

Câu 19: Tiền đề quan trọng nhất để các cuộc phát kiến địa lí có thể thực hiện được là gì?

A. Sự tài trợ về tài chính của chính phủ các nước Tây Âu

B. Ước mơ chinh phục tự nhiên, lòng ham hiểu biết của con người

C. Khoa học – kĩ thuật, đặc biệt ngành hàng hải, có những tiến bộ đáng kể

D. Thương nhân châu Âu tích lũy được nhiều kinh nghiệm trong các cuộc hành trình sang phương Đông

Đáp án cần chọn là: C vì từ yêu cầu phải tìm ra những con đường mới để đáp ứng nhu cầu trao đổi và buôn bán. Nhưng nếu không có nền tảng về khoa học – kĩ thuật thì khó có thể hiện thực hóa điều đó. Vào thế kỉ XV, khoa học – kĩ thuật phương Tây đã có những bước tiến quan trọng. Bằng chứng là:

- Các nhà hàng hải hiểu biết nhiều về đại dương, có quan niệm đúng đắn về hình dạng Trái Đất.

- Vẽ được nhiều hải đồ, bản đồ ghi rõ các vùng đất, hòn đảo có cư dân.

- Máy đo góc thiên văn được sử dụng trong việc định hướng giữa đại dương bao la.

- Kĩ thuật đóng tàu có những tiến bộ mới, đóng tàu có bánh lái và hệ thống buồm lớn như tàu Ca-ra-ven.

=> Để thực hiện được các cuộc phát kiến địa lí, sự tiến bộ của khoah học – kĩ thuật, đặc biệt là ngành hàng hải là tiền đề quan trọng nhất.

Câu 20: Lĩnh vực nào thể hiện sự tiến bộ của khoa học - kĩ thuật vào thế kỉXV ở các nước Tây Âu?

A. Sự hiểu biết về địa lí và các châu lục.

B. Sự hiểu biết về địa lí, đại dương và kĩ thuật sử dụng la bàn.

C. Sự hiểu biết về địa lí và thiên văn học.

D. Sự hiểu biết về thiên văn học và lịch pháp.

Đáp án cần chọn là: B vì những tiến bộ về khoa học - kĩ thuật vào thế kỉ XV ở các nước Tây Âu bao gồm: có hiểu biết về đại dương, có quan niệm đúng đắn về hình dạng Trái Đất; người ta đã vẽ được nhiều bản đồ, hải đồ ghi rõ các vùng đất, các hòn đảo… Máy đo góc thiên văn, la bàn được sử dụng; kĩ thuật đóng tàu có tiến bộ…

Câu 21: Hướng đi của C. Côlômbô có điểm gì khác biệt so với các nhà phát kiến địa lí khác?

A. Đi sang hướng Đông

B. Đi xuống hướng Nam

C. Đi về hướng Tây

D. Ngược lên hướng Bắc

Đáp án cần chọn là: C

- Các nhà thám hiểm: B. Đi-a-xơ, Xa-xcô đơ Ga-ma, Ph. Ma-gien-lan đều có xu hướng đi về phía Đông và Nam.

- C. Côlômbô: đi về phía Tây, lênh đênh trên biển Đại Tây Dương và sau đó phát hiện ra châu Mĩ.

Câu 22: Ý nào sau đây phản ánh không đúng nguyên nhân xuất hiện phong trào Văn hóa Phục hưng ở Tây Âu thời kì Trung đại?

A. Nền tư tưởng của chế độ phong kiến là giáo lí đạo Kitô mang nặng những quan điểm lỗi thời

B. Giai cấp tư sản có thế lực về kinh tế xong lại chưa có địa vị xã hội tương ứng

C. Con người bước đầu có những nhận thức khoa học về bản chất của thế giới

D. Sự xuất hiện trào lưu Triết học Ánh sáng đã tạo tiền đề cho phong trào

Đáp án cần chọn là: D vì những nguyên nhân xuất hiện phong trào Văn hóa Phục hưng bao gồm:

- Giai cấp tư sản ra đời ở giai đoạn hậu kì trung đại, tuy có thể lực về kinh tế nhưng lại không có thế lực về chính trị.

- Con người bước đầu có những nhận thức khoa học về bản chất của thế giới.

- Thực tế giáo lí Kitô mang nặng quan điểm lỗi thời của xã hội phong kiến.

=> Phong trào Văn hóa Phục hưng xuất hiện.

Trào lưu triết học ánh sáng đến thế kỉ XVII mới xuất hiện và phát triển ở châu Âu nên không phải nguyên nhân dẫn đến xuất hiện phong trào văn hóa Phục hưng ở châu Âu.

Câu 23: Điều kiện nào đóng vai trò chủ yếu dẫn đến sự ra đời của phong trào Văn hóa Phục hưng?

A. Sự xuất hiện quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa.

B. Sự ra đời của giai cấp tư sản.

C. Sự xuất hiện của nhiều phát minh khoa học - kĩ thuật.

D. Sự ra đời của thành thị trung đại.

Đáp án cần chọn là: B

Những nguyên nhân xuất hiện phong trào Văn hóa Phục hưng bao gồm:

- Giai cấp tư sản ra đời ở giai đoạn hậu kì trung đại, tuy có thể lực về kinh tế nhưng lại không có thế lực về chính trị. (Đây là nguyên nhân cơ bản, nguyên nhân chủ quan. Vì giai cấp tư sản là những người nhận thức được rõ bản chất của vấn đề, chủ trương đấu tranh chống chế độ phong kiến lỗi thời).

- Con người bước đầu có những nhận thức khoa học về bản chất của thế giới.

- Thực tế giáo lí Kitô mang nặng quan điểm lỗi thời của xã hội phong kiến.

Câu 24: Ý nào không phản ánh đúng nội dung của phong trào Văn hóa Phục hưng?

A. Đề cao giá trị nhân bản và tự do cá nhân

B. Lên án nghiêm khắc Giáo hội Kitô, tấn công vào trật tự xã hội phong kiến

C. Đề cao quyền độc lập của các dân tộc

D. Xây dựng thế giới quan tiến bộ của giai cấp tư sản

Đáp án cần chọn là: C

Nội dung của phong trào Văn hóa Phục hưng bao gồm:

- Lên án nghiên khắc giáo hội Kitô, tấn công vào trật tự xã hội phong kiến. 

- Đề cao giá trị nhân bản và tự do cá nhân.

- Xây dựng thế giới quan tiến bộ của giai cấp tư sản.

Phong trào Văn hóa Phục hưng không có nội dung về đề cao quyền độc lập của các dân tộc.

Câu 25: Phong trào văn hóa Phục hưng được hiểu là

A. phục hưng lại các giá trị, thành tựu của hai nền văn minh Hi Lạp và Rô-ma cổ đại.

B. khôi phục lại những gì đã mất của văn hóa phương Đông cổ đại.

C. khôi phục lại tinh hoa văn hóa của các quốc gia cổ đại phương Đông.

D. phục hưng tinh thần của nền văn hóa Hi Lạp, Rô-ma và sáng tạo nền văn hóa mới của giai cấp tư sản.

Đáp án cần chọn là: D vì phong trào văn hóa Phục hưng được hiểu là phong trào đấu tranh của giai cấp tư sản muốn phục hưng lại tinh hoa của nền văn hóa cổ Hi Lạp - Rôma và sáng tạo nền văn hóa mới của giai cấp tư sản, đề cao giá trị con người, đòi quyền tự do cá nhân, coi trọng khoa học - kĩ thuật.

Câu 26: Bằng chứng nào quan trọng nhất chứng minh cho tác động của các cuộc phát kiến địa lí đối với sự khủng hoảng và tan rã của quan hệ phong kiến?

A. Mang về nhiều nguyên liệu, hương liệu quý hiếm.

B. Tấn công mạnh mẽ vào hệ tư tưởng của chế độ phong kiến.

C. Thúc đẩy sự ra đời của chủ nghĩa tư bản châu Âu.

D. Đời sống của nhân dân lao đông được cải thiện.

Đáp án cần chọn là: C vì các cuộc phát kiến địa lí đã mở ra những con đường mới, những vùng đất mới, những dân tộc mới, những kiến thức mới. Đặc biệt là thị trường thế giới được mở rộng, kinh tế hàng hóa phát triển. Trong khi đó:

- Đặc trưng của kinh tế trong xã hội phong kiến Tây Âu là kinh tế lãnh địa khép kín, tự cung tự cấp.  Hay nói cách khác là chế độ phong kiến phân quyền, mỗi lãnh chúa giống như những ông vua con, được ban hành quyền miễn trừ.

- Kinh tế hàng hòa lại là đặc trưng nổi bật của nền kinh tế tư bản chủ nghĩa, có sự giao lưu, mở rộng mối quan hệ với nhiều quốc gia.

=> Điều này đã thúc đẩy càng nhanh sự khủng hoảng và sụp đổ của chế độ phong kiến Tây Âu (so không còn phù hợp với xu thế phát triển) và sự ra đời của chủ nghĩa tư bản ở Tây Âu.

Câu 27: Giai cấp tư sản khởi xướng phong trào Văn hóa Phục hưng với mục đích nào là quan trọng nhất?

  1. Khôi phục tinh hoa văn hóa của Hi Lạp, Rôma cổ đại
  2. Đề cao giá trị con người, quyền tự do cá nhân và tri thức khoa học – kĩ thuật

B. Lấy lại những giá trị văn hóa đã bị Giáo hội Kitô và chế độ phong kiến vùi dập

D. Xây dựng nền văn hóa mới của giai cấp tư sản

Đáp án cần chọn là: D vì giai cấp tư sản khởi xướng phong trào Văn hóa Phục hưng với mục đích quan trọng nhất xây dựng nền văn hóa mới của giai cấp tư sản. Đó là nền văn học được xây dựng trên nền tảng khôi phục những tinh hoa của văn hóa Hi Lạp và Rô -ma và chú trọng khoa học – kĩ thuật, đề cao giá trị con người, đòi quyền tự do cá nhân. Biểu hiện cụ thể cho thành tựu của nền văn hóa ấy như sau:

- Sự nở rộ của nhiều tài năng trong xã hội, đó là những con người “khổng lồ” về tư tưởng, về tính cách, về sự uyên bác đã xuất hiện và mãi mãi toả ánh hào quang trong lịch sử nhân loại: Ra-bơ-le vừa là nhà văn, vừa là nhà y học lớn. Đê-các-tơ không những là nhà toán học xuất sắc mà còn là nhà triết học lớn. Lê-ô-na đơ Vanh-xi là hoạ sĩ thiên tài, cũng là kĩ sư nổi tiếng. Vê-na-dơ là nhà giải phẫu danh tiếng; Cô-péc-ních, Ga-li-lê là những nhà thiên văn có nhiều cống hiến lớn cho ngành Thiên văn học. Bê-cơn, Xpi-nô-da, Đê-các-tơ với những tư tưởng triết học duy vật đã tấn công vào thế giới quan thần bí của Giáo hội, xây dựng thế giới quan duy vật…

- Văn học thời Phục hưng lên án nghiêm khắc Giáo hội Thiên Chúa và tấn công vào trật tự xã hội phong kiến. Giờ đây, thần thánh không phải là trung tâm trong các tác phẩm văn học, giáo điều của nhà thờ không phải là chân lí. Ngược lại, giá trị chân chính của con người được đề cao, tinh thần dân tộc nảy nở. Văn thơ thời Phục hưng còn đề cao khoa học tự nhiên, xây dựng nên một thế giới quan tiến bộ. 

=> Như vậy nền văn hóa mới của giai cấp tư sản là nền văn hóa: đề cao những giá trị tốt đẹp cao quý của con người. Chủ nghĩa nhân văn ngày càng đóng vai trò chi phối trong văn học, nghệ thuật và cả trong mọi lĩnh vực đời sống xã hội. 

Câu 28: Phong trào Văn hóa Phục hưng có tác dụng đích thực gì đối với Châu Âu thời hậu kỳ Trung đại?

A. Cổ vũ và mở đường cho văn hóa châu Âu phát triển cao hơn.

B. Cổ vũ và mở đường cho văn hóa I-ta-li-a phát triển cao hơn.

C. Cổ vũ và mở đường cho văn hóa Đức phát triển cao hơn.

D. Cổ vũ và mở đường cho văn hóa thế giới phát triển cao hơn.

Đáp án cần chọn là: A

- Thực tế châu Âu trước khi có phong trào Văn hóa Phục hưng, đặc biệt là thời kì Trung kì Trung đại (còn gọi là “Đêm trường Trung cổ”) bắt đầu từ thế kỉ XI.

+ Trong thời Trung kỳ Trung Cổ, bắt đầu từ thế kỉ XI, dân số châu Âu tăng nhanh khi các tiến bộ kĩ thuật và thời tiết thuận lợi giúp sản xuất phát triển và theo đó là thương mại phát đạt. 

+  Giáo hội Công giáo củng cố sức ảnh hưởng trong khi những cuộc thập tự chinh được kêu gọi để tái chiếm Đất Thánh từ tay người Hồi giáo. Hơn nữa, giáo hội Kitô mang nặng tư tưởng lỗi thời của xã hội phong kiến chi phối đời sống xã hội, coi thần thánh là trung tâm, gạt bỏ những minh chứng về khoa học – kĩ thuật.

- Khi có phong trào Văn hóa Phục hưng: đỉnh điểm là khi giai cấp tư sản ra đời với nhiều nhận thức mới về khoa học và đòi hỏi nâng cao địa vị chính trị của giai cấp tư sản trong xã hội. => Giai cấp tư sản muốn xây dựng một nền văn hóa mới của giai cấp tư sản dựa trên tiền đề khôi phục tinh hoa văn hóa Hi Lạp và Rô – ma và sáng tạo nền văn hóa mới thay thế cho văn hóa giáo lí Kitô chi phối.

=> Phong trào Văn hóa Phục hưng đã cổ vũ và mở đường cho văn hóa châu Âu phát triển cao hơn, bằng chứng là sự tiến bộ vượt bậc về khoa học – kĩ thuật, sự phát triển phong phú về văn học và sự nở rộ nhiều tài năng. 

Câu 29: Vì sao phong trào Văn hóa Phục hưng được đánh giá là một “Cuộc cách mạng tiến bộ vĩ đại”?

A. Là cuộc đấu tranh công khai đầu tiên giai cấp tư sản chống thế lực phong kiến suy tàn.

B. Thị trường thế giới được mở rộng, thúc đẩy hàng hải quốc tế phát triển.

C. Thúc đẩy quá trình khủng hoảng, tan rã của chủ nghĩa tư bản ở châu Âu.

D. Mở ra những vùng đất mới, con đường mới và những dân tộc mới.

Đáp án cần chọn là: A vì phong trào Văn hóa Phục hưng là “cuộc cách mạng tiến bộ vĩ đại” vì:

- Đây là cuộc đấu tranh công khai đầu tiên của giai cấp tư sản chống lại thế lực phong kiến đã suy tàn.

- Đánh bại hệ tư tưởng phong kiến lỗi thời, đề cao giá trị tốt đẹp, cao quý của con người và giàu tính nhân văn.

- Là bước tiến kì diệu trong lịch sử văn minh ở Tây Âu.

Câu 30: Nội dung nào không phản ánh đúng nguyên nhân khiến Italia trở thành quê hương của phong trào văn hóa Phục hưng?

A. Tại một số thành thị của Italia, giai cấp tư sản nắm chính quyền và tích cực ủng hộ cuộc đấu tranh chống Giáo hội Ki-tô.

B. Italia là quê hương của nền văn minh Rô-ma cổ đại do đó còn lưu giữ được nhiều di sản văn hóa.

C. Sự phát triển về kinh tế ở Italia đã tạo điều kiện vật chất cho những tiến bộ của tri thức và nghệ thuật.

D. Italia là nơi giao thoa của các nền văn hóa Đông - Tây, có điều kiện tiếp thu những trào lưu văn hóa mới.

Đáp án cần chọn là: D vì do từ thế kỉ XIV, I-ta-li-a có nền kinh tế hàng hóa phát triển, có đời sống đô thị phồn thịnh với những thành thị tự do, quan hệ tư bản chủ nghĩa chiếm địa vị thống trị. Sự phát triển về kinh tế ở Italia đã tạo điều kiện vật chất cho những tiến bộ của tri thức và nghệ thuật.

Hơn nữa I-ta-li-a là quê hương của nền văn minh Hi Lạp - Rôma. Ở đây vẫn còn bảo lưu được nhiều giá trị của nền văn minh này.

=> Vì những lý do trên, Italia trở thành quê hương của phong trào văn hóa Phục hưng.

Câu 31: Các cuộc phát kiến địa lí thời kì trung đại có ảnh hưởng như thế nào đến quá trình tích lũy nguyên thủy tư bản?

A. Cung cấp nguồn nhân công cho làm thuê cho giai cấp tư sản.

B. Mở ra những con đường mới, những vùng đất mới.

C. Đề cao giá trị nhân bản và tự do cá nhân, xây dựng thế giới quan tiến bộ.

D. Thúc đẩy quá trình khủng hoảng, tan rã của chế độ phong kiến.

Đáp án cần chọn là: A vì những cuộc phát kiến lớn về địa lý có ảnh hưởng mạnh mẽ đến quá trình tích lũy ban đầu của chủ nghĩa tư bản ở Tây Âu:

- Sau các cuộc phát kiến địa lý, quý tộc và thương nhân Tây Âu cướp bóc được nhiều của cải ở thuộc địa đem về chính quốc. Họ giàu lên nhanh chóng, trở thành những nhà tư bản: giai cấp tư sản ở châu Âu ra đời.        
 - Việc bao chiếm đất đai và tước đoạt tư liệu sản xuất đã cung cấp nguồn nhân công làm thuê cho giai cấp tư sản

Câu 32: Quan sát bức tranh “Cuộc gặp gỡ định mệnh của Cô-lôm-bô với châu Mĩ - 1492” dưới đây và cho biết ý nghĩa hành động của nhân vật trong bức tranh

A. Sự xâm lược và du nhập văn hóa châu Âu vào châu Mĩ.

B. Sự cướp bóc nô lệ mang đến châu Mĩ.

C. Hành trình khám phá vùng đất mới của Cô-lôm-bô.

D.Xung đột giữa Cô-lôm-bô với những người dân bản địa Indian.

Đáp án cần chọn là: A vì Năm 1492, Cô-lôm-bô cùng nhóm thủy thủ của mình đã đặt chân lên châu Mĩ, nhưng lúc đầu ông lầm tưởng mình đã đến được Ấn Độ. Từ sự phát hiện tình cờ này, một kỉ nguyên xâm chiếm và khai phá vùng đất mới bắt đầu.

Nhân vật trung tâm của bức tranh đang có hành động đặt một chân lên mỏm đất - tượng trưng cho việc Cô-lôm-bô đặt chân đến châu Mĩ, cũng là bước nhảy vọt của châu Âu. Hai tay người này cầm kiếm và cây thánh giá tượng trưng cho sự xâm lược và truyền bá văn hóa, tôn giáo của người châu Âu đến vùng đất này.

Câu 33: Tại sao nói phong trào Văn hóa Phục hưng đã sản sinh ra những con người khổng lồ?

A. Con người hướng tới sự toàn diện trên nhiều lĩnh vực.

B. Hình thành các nước đế quốc lớn nắm trong tay nhiều thuộc địa.

C. Phát minh ra nhiều thành tựu khoa học – kĩ thuật nổi bật.

D. Thúc đẩy sự phát triển kinh tế Tư bản chủ nghĩa ở châu Âu.

Đáp án cần chọn là: A vì nói phong trào Văn hóa Phục hưng đã sản sinh ra những con người khổng lồ là vì lí do sau:

- Quan điểm con người thời kỳ này chính là hướng tới sự toàn diện, có thể nói những con người ở thời kỳ này cố gắng phát triển toàn diện trên mọi lĩnh vực. DaVinci chính là hình mẫu tiêu biểu của một thiên tài toàn năng. Giá trị chân thiện mỹ luôn được con người bấy giờ hướng tới, từ văn học, chính trị, nghệ thuật, khoa học, … tất cả luôn hướng tới một giá trị cốt lõi của vẻ đẹp và tính khoa học. Những cuộc cách mạng toàn diện tạo ra những con người toàn năng, không ít người thời kỳ này rất đa tài. Một nhà khoa học, nhà văn, nhà giải phẫu, …. gộp lại trong một con người. Tư tưởng tiến bộ khiến cho phong trào đạt được nhiều thành tựu to lớn bởi những vĩ nhân toàn tài.

- Phục Hưng là một phong trào văn hóa đã tác động sâu sắc tới đời sống trí thức châu Âu trong thời sơ kỳ hiện đại. Bắt đầu ở Ý, lan ra khắp châu Âu vào thế kỉ 16, ảnh hưởng của nó hiện diện trong văn học, triết học, mĩ thuật, âm nhạc, chính trị, khoa học, tôn giáo, và các khía cạnh khác của đời sống tinh thần. Các học giả Phục Hưng sử dụng phương pháp nhân văn trong nghiên cứu, và khai thác hiện thực đời sống và cảm xúc con người trong nghệ thuật.

- Với tư cách một phong trào văn hóa, Phục Hưng bao hàm sự nở rộ của các nền văn học tiếng Latinh cũng như các tiếng dân tộc, bắt đầu từ sự phục hồi việc nghiên cứu các tư liệu cổ điển, sự phát triển của phép phối cảnh tuyến tính và các kỹ thuật nhằm biểu diễn hiện thực tự nhiên hơn trong mỹ thuật, và một cuộc cải cách giáo dục tiệm tiến nhưng phổ cập.

Câu 34: Phong trào văn hóa Phục hưng được đánh giá là

A. cuộc đấu tranh trên lĩnh vực văn hóa, tư tưởng của tầng lớp quý tộc chống lại giai cấp tư sản đang lên.

B. một cuộc cách mạng trên lĩnh vực văn hóa, tư tưởng của tầng lớp quý tộc và tăng lữ.

C. bước tiến kì diệu của văn minh phương Tây sau gần một ngàn năm chìm đắm trong “đêm trường trung cổ”.

D. cuộc cách mạng văn hóa, có ý nghĩa mở đường cho sự phát triển của văn minh phương Đông ở những thế kỉ sau đó.

Đáp án cần chọn là: C vì phong trào văn hóa Phục hưng được đánh giá là bước tiến kì diệu của văn minh phương Tây sau gần một ngàn năm chìm đắm trong “đêm trường trung cổ”.

- Phong trào văn hóa Phục hưng diễn ra trong bối cảnh các nước phương Tây chìm đắm trong sự thống trị của thế lực phong kiến, với những giáo lí Ki-tô lỗi thời. Quá trình này kéo dài hàng trăm năm, còn được gọi là “đêm trường trung cổ” của châu Âu.

- Đây là cuộc đấu tranh công khai đầu tiên của giai cấp tư sản chống lại thế lực phong kiến đã suy tàn. Đánh bại hệ tư tưởng phong kiến lỗi thời, đề cao giá trị tốt đẹp, cao quý của con người và giàu tính nhân văn. Điều này thể hiện một bước tiến kì diệu trong lịch sử văn minh ở Tây Âu.

Phần tiếp

 

Câu trắc nghiệm Lịch sử lớp 10 theo bài, ôn tập có đáp án

Suckhoecuocsong.vn

Các tin liên quan

Các tin khác