Câu trắc nghiệm Lịch sử lớp 10 Bài 11 có đáp án: Sự phát triển của lịch sử và văn hóa đa dạng của Ấn Độ (phần 1)

6/1/2022 4:03:00 PM
Câu trắc nghiệm Lịch sử lớp 10 Bài 11 có đáp án chính xác: Sự phát triển của lịch sử và văn hóa đa dạng của Ấn Độ (phần 1)

Câu trắc nghiệm Lịch sử lớp 10 Bài 11 có đáp án: Sự phát triển của lịch sử và văn hóa đa dạng của Ấn Độ (phần 1)

Câu 1. Nguyên nhân sâu xa đưa đến các cuộc phát kiến địa lí là

A. Sự bùng nổ về dân số

B. Đáp ứng nhu cầu của nền sản xuất phát triển

C. Con đường giao thương từ Tây Âu sang phương Đông qua Tây Á bị độc chiếm

D. Thỏa mãn nhu cầu muốn tìm hiểu, khám phá thế giới của con người

Đáp án cần chọn là: B

Câu 2. Nguyên nhân trực tiếp dẫn đến các cuộc phát kiến địa lí là gì?

A. Con đường giao thương từ Tây Âu qua Tây Á sang phương Đông bị người Thổ Nhĩ Kì độc chiếm

B. Thương nhân châu Âu có đủ kinh nghiệm cho các chuyến đi xa

C. Do quyết định của các triều đình phong kiến Tây Âu

D. Khoa học – kĩ thuật, đặc biệt là ngành hàng hải, có những tiến bộ đáng kể,

Đáp án cần chọn là: A

Câu 3. Việc tìm con đường thông thương giữa châu Âu và phương Đông đặt ra cấp thiết từ khi nào?

A. Thế kỉ XIV

B. Thế kỉ XI

C. Thế kỉ XV

D. Thế kỉ XVI

Đáp án cần chọn là: C

Câu 4. Tiền đề quan trọng nhất để các cuộc phát kiến địa lí có thể thực hiện được là

A. Ước mơ chinh phục tự nhiên, lòng ham hiểu biết của con người

B. Sự tài trợ về tài chính của chính phủ các nước Tây Âu

C. Khoa học – kĩ thuật, đặc biệt ngành hàng hải, có những tiến bộ đáng kể

D. Thương nhân châu Âu tích lũy được nhiều kinh nghiệm trong các cuộc hành trình sang phương Đông

Đáp án cần chọn là: C

Câu 5. Quốc gia nào đi tiên phong trong các cuộc phát kiến địa lí?

A. Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha

B. Anh, Hà Lan

C. Tây Ban Nha, Anh

D. Hi Lạp, Italia

Đáp án cần chọn là: A

Câu 6. Người đã thực hiện chuyến đi đầu tiên vòng quanh thế giới là

A. Ph.Magienlan

B. B.Điaxơ

C. C. Côlômbô

D. Vaxco đơ Gama

Đáp án cần chọn là: A

Câu 7. Người tìm ra châu lục mới – Châu Mĩ là

A. Vaxco đơ Gama

B. Vexpuchi

C. Hoàng tử Henri

D. C.Côlômbô

Đáp án cần chọn là: D

Câu 8. Hướng đi của C.Côlômbô có điểm gì khác với các nhà phát kiến địa lí khác

A. Đi sang hướng đông

B. Đi xuống hướng nam

C. Đi về hướng tây

D. Ngược lên hướng bắc

Đáp án cần chọn là: C

Câu 9. Hãy kết nối tên nhà phát kiến địa lí ở cột bên trái với hành trình phát kiến địa lí ở cột bên phải cho phù hợp

1. Điaxơ

2. C.Côlômbô

3.Vaxcođơ Gama

4. Ph.Magienlan

a) Đi sang hướng tây, đặt chân đến một số đảo thuộc vùng biển Caribê ngày nay

b) Đi qua mũi Hảo Vọng, đền Calicut ở miền Nam Ấn Độ

c) Đến cực Nam châu Phi (mũi Hảo Vọng)

d) Lần đầu tiên đi vòng quanh thế giới bằng đường biển

A. 1 – b, 2 – d, 3 – c, 4 – a

B. 1 – c, 2 – b, 3 – a, 4 – d

C. 1 – a, 2 – b, 3 – c, 4 – d

D. 1 – c, 2 – a, 3 – b, 4 – d

Đáp án cần chọn là: D

Câu 10. Hệ quả quan trọng nhất của phát kiến địa lí đối với Tây Âu thời hậu kì trung đại là

A. Mở mang nhận thức khoa học cho con người

B. Tìm được nguồn hương liệu và thị trường mới, đáp ứng nhu cầu của nền sản xuất

C. Đem lại những hiểu biết về các vùng đất mới, dân tộc mới

D. Thúc đẩy quá trình khủng hoảng, tan rã của quan hệ sản xuất phong kiến và sự ra đời của chủ nghĩa tư bản ở châu Âu

Đáp án cần chọn là: D

Câu 11. Hậu quả của các cuộc phát kiến địa lí là

A. Thúc đẩy quá trình tan rã của chế độ phong kiến tập quyền

B. Bắt đầu thời kì đẩy mạnh xâm lược cướp bóc thuộc địa và buôn bán nô lệ da đen

C. Các nước châu Âu thời đó chỉ quan tâm đến phát kiến địa lí mà không quan tâm đến phát triển kinh tế trong nước, nền sản xuất bị kéo lùi đến mấy trục năm

D. Nhiều người đã bỏ mạng trong các cuộc hành trình phát kiến địa lí

Đáp án cần chọn là: B

Câu 12. Tầng lớp quý tộc, thương nhân châu Âu đã tích lũy số vốn ban đầu bằng nhiều thủ đoạn, ngoại trừ

A. Cướp bóc thực dân đối với các nước Châu Mĩ, châu Phi và châu Á

B. Dùng bạo lực cướp đoạt ruộng đất của nông dân, tước đoạt tư liệu sản xuất của thợ thủ công

C. Đầu tư vốn vào các thuộc địa để phát triển sản xuất, thu lợi nhuận

D. Bóc lột nhân dân lao động trong nước

Đáp án cần chọn là: C

Câu 13. Để tích lũy vốn, ở Anh đã diễn ra phong trào

A. “Rào đất cướp ruộng”

B. Cải cách tôn giáo

C. Văn hóa Phục hung

D. “cừu ăn thịt người”

Đáp án cần chọn là: A

Câu 14. Đến đầu thế kỉ XVI, nhiều hình thức tổ chức sản xuất mới xuất hiện ở Tây Âu, ngoại trừ

A. Phường hội

B. Công ti thương mại

C. Đồn điện, trang trại

D. Công trường thủ công

Đáp án cần chọn là: A

Câu 15. Nét mới trong phương thức bóc lột ở nông thôn thời hậu kì trung đại là

A. Lãnh chúa giao đất cho nông nô cày cấy để thu tô, thuế

B. Nông nô nhận ruộng đất của lãnh chúa phải nộp nhiều thứ thuế

C. Thợ thủ công lao động trong các xưởng thủ công của lãnh chúa và nộp hiện vật

D. Nông nô bị biến thành công nhân nông nghiệp, làm việc cho chủ đất theo chế độ làm công ăn lương

Đáp án cần chọn là: D

Phần tiếp:

Câu trắc nghiệm Lịch sử lớp 10 theo bài, ôn tập có đáp án

Câu trắc nghiệm Lịch sử lớp 10 Bài 11 có đáp án: Tây Âu thời hậu kì trung đại (phần 2)

Câu trắc nghiệm Lịch sử lớp 10 bài 10 ôn tập có đáp án: Thời kì hình thành và phát triển của chế độ phong kiến Tây Âu (từ thế kỉ V đến thế kỉ XIV)

Suckhoecuocsong.vn

Các tin liên quan

Các tin khác