Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử lớp 10 bài 30 có đáp án: Chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ (phần 1)

7/27/2022 10:44:00 AM
Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử lớp 10 bài 30 có đáp án chính xác: Chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ (phần 1)

Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử lớp 10 bài 30 có đáp án: Chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ (phần 1)

Câu 1. Trước khi người Anh di cư đến vùng Bắc Mĩ, đây là vùng đất

A. Chưa có người cư trú

B. Của thổ dân da đỏ

C. Có những tộc người da trắng cư trú

D. Có người da đen cư trú

 

Đáp án đúng: B

Câu 2. Thực dân Anh thiết lập 13 thuộc địa ở Bắc Mĩ thuộc khu vực nào?

A. Ven bờ Đại Tây Dương

B. Khu vực Ngũ Hồ

C. Ven bờ Bắc Băng Dương

D. Ven bờ Thái Bình Dương

 

Đáp án đúng: A

Câu 3. Đến thời điểm nào thực dân Anh thiết lập được 13 thuộc địa ở Bắc Mĩ?

A. Đầu thế kỉ XVIII

B. Cuối thế kỉ XVII

C. Nửa đầu thế kỉ XVIII

D. Cuối thế kỉ XVIII

 

Đáp án đúng: C

Câu 4. Đặc điểm kinh tế của 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ nửa đầu thế kỉ XVIII là

A. Miền Bắc phát triển kinh tế thương nghiệp

B. Miền Nam phát triển kinh tế công nghiệp

C. Miền Nam phát triển kinh tế đồn điền, miền Bắc phát triển kinh tế công thương nghiệp

D. Cả hai miền Bắc – Nam đều có các đồn điền, trang trại lớn

 

Đáp án đúng: C

Câu 5. Yếu tố nào là cơ bản tạo nên sự hình thành một dân tộc mới trên địa bàn 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ?

A. Cư dân 13 thuộc địa đều là người Anh di cư sang

B. Sự phân công sản xuất: miền Nam phát triển kinh tế đồn điền, miền Bắc phát triển kinh tế công nghiệp

C. Thị trường thống nhất dần dần hình thành, tiếng Anh trở thành ngôn ngữ chính ở 13 thuộc địa Bắc Mĩ

D. Cư dân thuộc địa đều có mâu thuẫn với chính quyền thực dân Anh

 

Đáp án đúng: C

Câu 6. Tại sao thực dân Anh ra sức kìm hãm sự phát triển kinh tế ở 13 thuộc địa Bắc Mĩ?

A. Nền kinh tế 13 thuộc địa phát triển một cách tự phát

B. Tạo ra phát triển cân đối giữa hai miền Nam và Bắc của 13 thuộc địa

C. Nền kinh tế 13 thuộc địa đang thoát dần khỏi sự kiểm soát của nước Anh

D. Nền kinh tế 13 thuộc địa trở thành đối thủ cạnh tranh với chính quốc

 

Đáp án đúng: D

Câu 7. Ý nào dưới đây không phản ánh đúng chính sách của chính phủ Anh đối với 13 thuộc địa?

A. Cấm 13 thuộc địa sản xuất nhiều mặt hàng công nghiệp, cấm mở doanh nghiệp

B. Cấm đưa hàng hóa từ Anh sang thuộc địa

C. Cấm không được khai khẩn những vùng đất ở miền Tây

D. Ban hành chế độ thuế khóa nặng nề

 

Đáp án cần chọn: B

Câu 8. Nguyên nhân sâu xa dẫn đến sự bùng nổ cuộc Chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa

A. 13 thuộc địa bị cấm không được buôn bán với nước ngoài

B. 13 thuộc địa bị cấm không được khai hoanh những vùng đất ở miền Tây

C. 13 thuộc địa bị cấm phát triển sản xuất

D. Mâu thuẫn giữa nhân dân 13 thuộc địa với chính phủ Anh ngày càng sâu sắc

 

Đáp án đúng: D

Câu 9. Nguyên nhân trực tiếp dẫn đến sự bùng nổ cuộc Chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ

A. Đại hội lục địa lần thứ nhất được tổ chức

B. Đại hội lục địa lần thứ hai thông qua Tuyên ngôn Độc lập

C. Thực dân Anh đặt ra thuế chè

D. Nhân dân cảng Bôxtơn tấn công ba tàu chở chè của Anh, chính phủ Anh phong tỏa cảng và điều quân chiếm đóng

 

Đáp án đúng: D

Câu 10. Tháng 7 – 1776, diễn ra sự kiện lịch sử trọng đại nào ở 13 thuộc địa?

A. Đại hội lục địa lần thứ hai được tổ chức

B. Đại hội lục địa lần thứ nhất được tổ chức

C. Các đại biểu của 13 thuộc địa thông qua Tuyên ngôn độc lập

D. Nghĩa quân giành thắng lợi lớn tại Xaratôga

 

Đáp án đúng: C

Phần tiếp:

Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử lớp 10 bài 30 có đáp án: Chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ (phần 2)

Câu trắc nghiệm Lịch sử lớp 10 theo bài, ôn tập có đáp án

Suckhoecuocsong.vn

Các tin liên quan

Các tin khác