Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử lớp 10 bài 29 có đáp án: Cách mạng Hà Lan và cách mạng tư sản Anh (phần 2)

7/25/2022 4:10:00 PM
Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử lớp 10 bài 29 có đáp án chính xác: Cách mạng Hà Lan và cách mạng tư sản Anh (phần 2)

 

Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử lớp 10 bài 29 có đáp án: Cách mạng Hà Lan và cách mạng tư sản Anh (phần 2)

Câu 11. Nhà vua Anh đã dựa vào lực lượng nào để chống lại Quốc hội?

A. Quý tộc phong kiến và Giáo hội Anh

B. Quý tộc mới

C. Giáo hội Anh

D. Nông dân và công nhân

 

Đáp án đúng: A

Câu 12. Sự kiện nào đánh dấu cách mạng tư sản Anh bùng nổ?

A. Quốc hội tuyên chiến với nhà vua

B. Quốc hội tuyên chiến với nhà vua và Giáo hội Anh

C. Nông dân tấn công nơi ở của vua Sáclơ I

D. Nhà vua tuyên chiến với Quốc hội

 

Đáp án đúng: D

Câu 13. Nội chiến ở Anh diễn ra trong khoảng thời gian nào?

A. Từ năm 1640 đến năm 1648

B. Từ năm 1642 đến năm 1648

C. Từ năm 1640 đến năm 1688

D. Từ năm 1642 đến năm 1653

 

Đáp án đúng: B

Câu 14. Vua Sáclơ I bị xử tử là do

A. Ý muốn của giai cấp tư sản

B. Nguyện vọng của đông đảo quần chúng nhân dân

C. Theo quy định của Hiến pháp nước Anh vì nhà vua phạm tội phản quốc

D. Quyết định của những người đứng đầu Quốc hội

 

Đáp án đúng: B

Câu 15. Năm 1649, cách mạng tư sản Anh đạt đến đỉnh cao vì:

A. Đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình là lật đổ giai cấp tư sản

B. Vua Sáclơ I bị xử tử, chế độ cộng hòa được thiết lập

C. Cách mạng đã thiết lập được chế độ quân chủ lập hiến – một chế độ phù hợp với tình hình nước Anh lúc đó

D. Ngay sau khi cuộc nội chiến kết thúc, chế độ độc tài được thiết lập

 

Đáp án đúng: B

Câu 16. Đọc đoạn tư liệu sau:

“Ông là một trong những lãnh tụ xuất sắc, tiêu biểu cho tầng lớp quý tộc mới loại vừa ở nước Anh; một nhà tổ chức và chỉ huy giỏi, trở thành người lãnh đạo quân đội Quốc hội. Trong cuộc nội chiến với quân đội nhà vua, quân đội Quốc hội giành thắng lợi, Anh trở thành nước cộng hòa do ông đứng đầu”

A. Ôlivơ Crômoen

B. Sáclơ Máchiến tranhin

C. Vinhem Ôrangiơ

D. Ôlivơ Risa

 

Đáp án đúng: A

Câu 17. Sau khi Anh trở thành nước công hòa, quyền hành trong nước thuộc về

A. Quý tộc

B. Công nhân và binh lính

C. Quý tộc mới và tư sản

D. Tây Sơn

 

Đáp án đúng: C

Câu 18. Ý nào không phản ánh đúng tình hình chiến tranh không ổn định ở Anh từ sau khi trở thành nước cộng hòa?

A. Thiết lập chế độ Bảo hộ công

B. Thiết lập chế độ quân chủ lập hiến

C. Thiết lập chế độ tư bản chủ nghĩa

D. Thiết lập chế độ độc tài quân sự

 

Đáp án cần chọn: A

Câu 19. Hãy sắp xếp các sự kiện sau về cách mạng tư sản Anh theo đúng trình tự thời gian: 1. Thiết lập chế độ quân chủ lập hiến; 2. Sac lơ I tuyên chiến với Quốc hội; 3. Anh trở thành nước cộng hòa; 4. Thiết lập chế độ độc tài quân sự.

A. 3, 2, 1, 4

B. 2, 3, 4, 1

C. 2, 3, 1, 4

D. 1, 2, 3, 4

 

Đáp án đúng: B

Câu 20. Vì sao chế độ quân chủ lập hiến ở Anh được thiết lập

A. Xét về bản chất, quý tộc mới vẫn có quan hệ với chế độ phong kiến

B. Đó là một thế chế phù hợp nhất cho sự phát triển của nước Anh

C. Là sự thỏa hiệp của quý tộc mới và tư sản Anh với lực lượng phong kiến cũ để duy trì quyền lực

D. Quần chúng bất mãn với chế độ cộng hòa vì đã không đem lại quyền lợi cho họ

 

Đáp án đúng: C

Câu 21. Ý nào dưới đây không phản ánh đúng ý nghĩa của cách mạng tư sản Anh thế kỉ XVII l?

A. Mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển mạnh mẽ hơn

B. Có ý nghĩa trọng đại trong thời kì quá độ từ chế độ phong kiến sang chế độ tư bản

C. Lật đổ chế độ phong kiến

D. Được ví như “cái chổi khổng lồ” quét sạch mọi rác rưởi của chế độ phong kiến

 

Đáp án cần chọn: D

Câu 22. Thành phần lãnh đạo cuộc Cách mạng tư sản Anh là:

A. tư sản và quý tộc phong kiến.

B. quý tộc mới và giai cấp tư sản.

C. giai cấp tư sản và nông dân.

D. giai cấp công nhân.

 

Đáp án đúng: B

Câu 23. Tầng lớp quý tộc mới ở Anh là tầng lớp như thế nào?

A. Địa chủ quý tộc, chuyển hướng kinh doanh theo lối tư bản chủ nghĩa.

B. Quý tộc giàu có muốn trở thành tư sản.

C. Quý tộc tư sản hóa.

D. Có điều kiện phát triển kinh tế.

 

Đáp án đúng: A

Câu 24. Đầu thế kỉ XVI, giai cấp tư sản Nê-đéc-lan bị cản trở bởi ách thống trị của thực dân:

A. Bồ Đào Nha.

B. Tây Ban Nha.

C. Anh.

D. Pháp.

 

Đáp án đúng: B

Câu 19. Kết cục cuối cùng của Cách mạng tư sản Anh là một cuộc cách mạng tư sản không triệt để vì:

A. Quốc hội tiến hành chính biến.

B. thiết lập chế độ quân chủ lập hiến ở Anh.

C. nên cộng hoà được thiết lập ở Anh.

D. Crôm-oen phải tự sát.

 

Đáp án đúng: B

Phần tiếp:

Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử lớp 10 bài 29 ôn tập: Cách mạng tư sản Hà Lan và cách mạng tư sản Anh

Câu trắc nghiệm Lịch sử lớp 10 theo bài, ôn tập có đáp án

Suckhoecuocsong.vn

Các tin liên quan

Các tin khác