Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử lớp 10 bài 26 ôn tập: Tình hình xã hội ở nửa đầu thế kỉ XIX và phong trào đấu tranh của nhân dân

7/18/2022 5:00:00 PM
Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử lớp 10 bài 26 ôn tập có đáp án: Tình hình xã hội ở nửa đầu thế kỉ XIX và phong trào đấu tranh của nhân dân

 

Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử lớp 10 bài 26 ôn tập: Tình hình xã hội ở nửa đầu thế kỉ XIX và phong trào đấu tranh của nhân dân

Câu 1: Người lãnh đạo cuộc nổi dậy của binh lính chống triều đình trong năm 1833 là: 

A. Phan Bá Vành     

B. Lê Văn Khôi

C. Nông Văn Vân

D. Cao Bá Quát     

 

Đáp án đúng là B: Người lãnh đạo cuộc nổi dậy của binh lính chống triều đình là Lê Văn Khôi. Trong quá trình đàn áp các cuộc khởi nghia theo lệnh của triều đình Nguyễn, nhiều binh sĩ bất bình đã nổi dậy chống đối. Năm 1833, ở Phiên An- Gia Định đã nổ ra cuộc khởi nghĩa lớn của binh lính do Lê Văn Khôi lãnh đạo. Được sự ủng hộ của binh lính và nông dân nhiều nơi, nghĩa quân đã có lúc làm chủ được các tỉnh Nam Kì, nhưng đến năm 1835 thì bị đàn áp

Câu 2: Xã hội Việt Nam đầu thời Nguyễn phân chia thành những giai cấp nào? 

A. Thống trị và bị trị

B. Quý tộc và nông dân

C. Địa chủ và tá điền

D. Địa chủ phong kiến và nông dân

 

Đáp án đúng là A vì đầu thời Nguyễn, xã hội phân chia thành hai giai cấp là:

- Giai cấp thống trị: vua, quan lại, địa chủ và cường hào

- Giai cấp bị trị: các tầng lớp nhân dân lao động mà tuyệt đại đa số là nông dân

Câu 3:

“Con ơi mẹ bảo con này

Cướp đêm là giặc, cướp ngày là quan” Câu ca dao trên phản ánh hiện trạng gì dưới thời Nguyễn?

A. Ví quan lại như bọn giặc cướp

B. Tình yêu thương con của bà mẹ

C. Tệ tham qua ô lại dưới triều Nguyễn

D. Tình trạng bóc lột nhân dân tàn bạo

 

Đáp đúng là C: Hai câu ca dao trên phản ánh tệ tham qua ô lại dưới triều Nguyễn. Một giám mục người Pháp khi đến Việt Nam đã nhận xét về hiện tượng này như sau: “Dân chúng hết sức khốn khổ, vua và quan lại làm khổ dân một cách kì lạ, công lý này thuộc về tiền bạc, kẻ giàu có thể đánh đập người nghèo mà không sợ bị trừng phạt gì, vì họ tin chắc nhờ tiền bạc họ sẽ thắng kiện”.

Câu 4: Cuộc khủng hoảng xã hội nửa sau thế kỉ XVIII có tác động như thế nào đến nhà nước phong kiến thời Nguyễn? 

A.Tăng cường tính chuyên chế, củng cố quan hệ sản xuất phong kiến

B. Xu hướng thân phương Tây của triều đình

C. Xu hướng thần phục nhà Thanh của triều đình

D. Tăng cường đàn áp phong trào đấu tranh của nhân dân

 

Đáp án đúng là A vì cuộc khủng hoảng xã hội ở nửa sau thế kỉ XVIII đã khiến nhà nước chuyên chủ phong kiến thời Nguyễn tăng cường tính chuyên chế, củng cố quan hệ sản xuất phong kiến để tạo ra hàng rào, bệ đỡ bảo vệ chế độ.

Câu 5: Cuộc nổi dậy của người Tày ở Cao Bằng từ năm 1833-1835 do ai lãnh đạo 

A. Lê Duy Mật

B. Nông Văn Vân

C. Cao Bá Quát       

D. Lê Văn Khôi

 

Đáp án đúng là B: Ở phía Bắc nổi lên cuộc khởi nghĩa của người Tày ở Cao Bằng dưới sự lãnh đạo của Nông Văn Vân  vào các năm 1833-1835

Câu 6: Cuộc khởi nghĩa bùng lên ở vùng Ứng Hòa (Hà Tây) năm 1854 do ai lãnh đạo?

A. Lê Văn Khôi

B. Phan Bá Vành

C. Cao Bá Quát

D. Lê Duy Mật

 

Đáp án đúng C: Cuộc khởi nghĩa do Cao Bá Quát lãnh đạo bùng lên ở vùng Ứng Hòa (Hà Tây) năm 1854, mở rộng hoạt động ra các tỉnh Hà Nội, Hưng Yên, nhưng do chưa chuẩn bị đủ lực lượng nên năm 1855 đã bị triều đình đàn áp

Câu 7: Đâu không phải là nguyên nhân gây nên tình trạng khổ cực của nhân dân Việt Nam đầu thời Nguyễn?

A. Tệ tham quan ô lại

B. Thiên tai, mất mùa

C. Nạn cường hào ác bác ức hiếp nhân dân

D. Chiến tranh Nam – Bắc triều

 

Đáp án đúng là D vì những nguyên nhân gây nên tình trạng khổ cực của nhân dân đầu thời Nguyễn là do:

- Nhà nước không ngăn chặn được tệ tham quan ô lại.

- Ở nông thôn địa chủ cường hào hoành hành, ức hiếp nhân dân.

- Thiên tai, mất mùa, đói kém thường xuyên xảy ra.

=> Chiến tranh Nam – Bắc triều diễn ra trước khi triều Nguyễn được thành lập không phải là nguyên nhân gây nên tình trạng khổ cực của nhân dân Việt Nam đầu triều Nguyễn.

Câu 8: “Xác đầy nghĩa địa Thây thối bên cầu Trời ảm đạm u sầu Cảnh tan hoang đói rét” Những câu thơ trên đã khắc họa hiện tượng gì trong xã hội Việt Nam nửa đầu thế kỉ XIX?

A. Người chết vì thiên tai, mất mùa

B. Tệ tham quan ô lại

C. Hậu quả của nạn phu phen, tạp dịch

D. Các cuộc khởi nghĩa bị triều đình đàn áp đẫm máu

 

Đáp án đúng là A: Những câu thơ trên đã khắc họa hiện tượng chết đói trong xã hội Việt Nam nửa đầu thế kỉ XIX. Sự bóc lột của cường hào, thiên tai, mất mùa, đói kém thường xuyên xảy ra khiến cho nạn đói xảy ra liên miên, hàng chục vạn người chết đói như ngả rạ

Câu 9: Đâu không phải là đặc điểm của các phong trào đấu tranh chống phong kiến nửa đầu thế kỉ XIX? 

A. Lôi cuốn đông đảo các giai cấp và tầng lớp tham gia từ miền núi đến miền xuôi

B. Đều bị triều đình dập tắt        

C. Diễn ra liên tục từ đầu thời Nguyễn cho đến những năm 50

D. Đấu tranh chống lại các thế lực phong kiến cát cứ

 

Đáp án cần chọn là D vì đặc điểm của các phong trào đấu tranh chống phong kiến nửa đầu thế kỉ XIX bao gồm:

- Phong trào đấu tranh của nhân dân chống chính quyền và giai cấp thống trị ở nửa dầu thế kỉ XIX đã diễn ra suốt từ đầu thời Nguyễn cho đến những năm 50 chứ không mang tính giai đoạn như ở các thế kỉ trước.

- Phong trào đã lôi cuốn toàn bộ nhưng người bị trị, từ nông dân, thợ thủ công, nho sĩ, quan lại cấp dưới, … miền xuôi đên binh lính, các dân tộc ít người, tất nhiên ở những mức độ khác nhau ở vùng này hay vùng khác.

- Đều bị triều đình đàn áp.

Câu 10: Tình hình xã hội Việt Nam nửa đầu thế kỉ XIX có tác động như thế nào đến khả năng phòng thủ đất nước? 

A. Khả năng phòng thủ bị suy giảm

B. Nâng cao khả năng phòng thủ

C. Giữ vững khả năng phòng thủ

D. Không còn khả năng phòng thủ

 

Đáp án đúng là A vì trong bối cảnh các nước thực dân phương Tây đang đẩy mạnh quá trình xâm lược thuộc địa ở khu vực châu Á, sự khủng hoảng của xã hội Việt Nam nửa đầu thế kỉ XIX đã làm cho khối đoàn kết dân tộc bị rạn nứt, khả năng phòng thủ đất nước bị suy giảm đáng kể, Việt Nam dần trở thành “miếng mồi béo bở” cho thực dân

Câu 11: Nguyên nhân chủ yếu dẫn tới thất bại của các phong trào đấu tranh đầu thế kỉ XIX là: 

A. Sự hùng mạnh của quân đội triều đình

B. Mang tính tự phát, thiếu một đường lối đấu tranh đúng đắn

C. Triều đình Nguyễn tiến hành chia rẽ, mua chuộc

D. Triều đình Nguyễn câu kết với thực dân Pháp để đàn áp

 

Đáp án đúng là B: Nguyên nhân chủ yếu dẫn tới sự thất bại của các phong trào đấu tranh của nhân dân đầu thế kỉ XIX các cuộc khởi nghĩa còn mang tính tự phát, địa phương, riêng rẽ, chưa có sự đoàn kết, trang bị vũ khí thô sơ, chưa có đường lối đúng đắn nên quân đội triều đình có thể dễ dàng đàn áp.

Câu 12: Ý nào sau đây không phản ánh đúng điểm khác biệt của phong trào đấu tranh của nông dân thời Nguyễn so với những triều đại trước? 

A. Diễn ra liên tục trên khắp cả nước

B. Có sự tham gia đông đảo của các tầng lớp nhân dân kể cả binh lính, các dân tộc thiểu số

C. Số lượng các cuộc đấu tranh lớn hơn rất nhiều

D. Các phong trào diễn ra liên tục vào cuối triều đại

 

Đáp án cần chọn là D vì điểm khác biệt của phong trào đấu tranh của nông dân thời Nguyễn so với những triều đại trước được thể hiện ở những điểm sau:

- Số lượng: Lớn (hơn 400 cuộc lớn, nhỏ), nổ ra ngay từ đầu triều đại.

- Quy mô: địa bàn rộng lớn, từ Bắc (Nông Văn Vân, Cao Bá Quát...) vào Nam (Lê Văn Khôi).

-  Lực lượng tham gia: phong phú, đông đảo hơn các triều đại trước.

- Mục đích: chung là lật đổ triều đình phong kiến.

-  Kết quả: đều thất bại.

Câu 13:

“Trên trời có ông sao Tua

Ở làng Minh Giám có vua Ba Vành” Những câu thơ trên nhắc đến cuộc khởi nghĩa nào? 

A. Cao Bá Quát

B. Phan Bá Vành

C. Nguyễn Ba Vành

D. Trần Bá Lâm

 

Đáp án đúng là B: Những câu thơ trên nhắc đến cuộc khởi nghĩa của Phan Bá Vánh nổ ra vào năm 1821 ở vùng Sơn Nam hạ (Nam Định, Thái Bình) và mở rộng hoạt động ra các trấn Hải Dương, An Quảng.

Câu 14: Bài học kinh nghiệm quan trọng nhất được rút ra từ sự thất bại của các phong trào đấu tranh của nhân dân cuối thế kỉ XIX cho các phong trào đấu tranh ở giai đoạn sau là

A. Phải có một giai cấp lãnh đạo tiên tiến với đường lối đấu tranh đúng đắn

B. Các phong trào phải có sự đoàn kết với nhau

C. Phải kết hợp giữa nhiệm vụ chống Pháp với chống phong kiến

D. Tranh thủ sự suy yếu của triều đình

 

Đáp án đúng là A vì nguyên nhân chủ yếu dẫn tới sự thất bại các phong trào đấu tranh của nhân dân cuối thế kỉ XIX là do thiếu một giai cấp lãnh đạo tiến tiến với một đường lối đấu tranh đúng đắn. Hạn chế này quy định hạn chế về lực lượng, quy mô, tính chất của phong trào. Do đó bài học kinh nghiệm quan trọng nhất để lại cho các cuộc đấu tranh ở giai đoạn sau là phải có một giai cấp lãnh đạo tiên tiến với một đường lối đấu tranh đúng đắn

Phần tiếp:

Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử lớp 10 bài 27 có đáp án: Quá trình dựng nước và giữ nước (phần 1)

Câu trắc nghiệm Lịch sử lớp 10 theo bài, ôn tập có đáp án

Suckhoecuocsong.vn

Các tin liên quan

Các tin khác