Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử lớp 10 bài 27 có đáp án: Quá trình dựng nước và giữ nước (phần 1)

7/18/2022 5:04:00 PM
Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử lớp 10 bài 27 có đáp án chính xác: Quá trình dựng nước và giữ nước (phần 1)

 

Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử lớp 10 bài 27 có đáp án: Quá trình dựng nước và giữ nước (phần 1)

Câu 1. Quốc gia cổ đại đầu tiên trên đất nước ta là:

A. Văn Lang     

B. Champa     

C. Phù Nam

D. Âu Lạc

 

Đáp án đúng: A

Câu 2. Người Việt cổ thời kì Văn Lang - Âu Lạc phát triển nền kinh tế

A. Trồng trọt và chăn nuôi

B. Săn bắn, hái lượm

C. Nông nghiệp trồng lúa nước

D. Nông nghiệp đa dạng

 

Đáp án đúng: C

Câu 3. Nền văn minh Văn Lang - Âu Lạc còn được gọi là:

A. Văn minh sông Hồng

B. Văn minh phương Đông

C. Văn minh đồ đồng

D. Văn minh sông Hồng, sông Cả, sông Mã

 

Đáp án đúng: A

Câu 4. Thành tựu nào không phải của nền văn minh Văn Lang - Âu Lạc

A. Nông nghiệp trồng lúa nước

B. Thành Cổ Loa

C. Trống Đồng

D. Chữ Nôm

 

Đáp án đúng: D

Câu 5. Ý nào không phản ánh đúng vai trò của nền văn minh Văn Lang - Âu Lạc trong lịch sử Việt Nam?

A. Là nền văn minh thứ hai của người Việt

B. Là nền văn minh bản địa, tạo tiền đề cho sự phát triển của nên văn minh Đại Việt

C. Tạo tiền đề vững chắc để dân tộc ta không bị đồng hóa trong thời Bắc thuộc, tiến lên đấu tranh giành độc lập, tự chủ

D. Tạo ra những giá trị vật chất, văn hóa phong phú

 

Đáp án đúng: A

Câu 6. Cuộc khởi nghĩa đầu tiên của nhân dân Âu Lạc chống phong kiến phương Bắc là:

A. Khởi nghĩa Mai Thúc Loan

B. Khởi nghĩa Bà Triệu

C. Khởi nghĩa Hai Bà Trưng

D. Khởi nghĩa Lý Bí

 

Đáp án đúng: C

Câu 7. Với cuộc khởi nghĩa nào nhân dân ta cơ bản giành được độc lập từ phong kiến phương Bắc?

A. Khởi nghĩa Lý Bí

B. Khởi nghĩa Mai Thúc Loan

C. Khởi nghĩa Hai Bà Trưng

D. Khởi nghĩa Khúc Thừa Dụ

 

Đáp án đúng: D

Câu 8. Dấu mốc chấm dứt hoàn toàn thời Bắc thuộc, mở đầu thời đại độc lập tự chủ của nước ta là:

A. Năm 907

B. Năm 905     

C. Năm 938     

D. Năm 968

 

Đáp án đúng: C

Câu 9. Bộ máy nhà nước quân chủ chuyên chế trung ương tập quyền ở nước ta được hoàn chỉnh vào thế kỉ nào?

A. Thế kỉ XIII

B. Thế kỉ XV

C. Thế kỉ XVIII

D. Thế kỉ XVI

 

Đáp án đúng: B

Câu 10. Bộ máy nhà nước quân chủ chuyên chế trung ương tập quyền ở nước ta được hoàn chỉnh dưới triều đại nào?

A. Nhà Lý

B. Nhà Trần   

C. Nhà Đinh      

D. Nhà Lê sơ

 

Đáp án đúng: D

Câu 11. Bộ luật thành văn mang tính dân tộc sâu sắc của chế độ phong kiến Việt Nam là:

A. Hình thư

B. Hoàng Việt luật lệ

C. Hình luật

D. Quốc triều hình luật

 

Đáp án đúng: D

Câu 12. Các triều đại phong kiến Việt Nam đề cao Nho giáo nhằm mục đích gì

A. Hạn chế các cuộc đấu tranh của nhân dân

B. Duy trì trật tự, đẳng cấp trong xã hội để dễ bề cai trị và góp phần giữ vững kỉ cương phép nước

C. Đề cao Nho giáo vốn chịu ảnh hưởng từ phong kiến phương Bắc để giữ quan hệ hòa hiếu

D. Nhằm tập hợp cộng đồng dân cư trong làng xã

 

Đáp án đúng: B

Câu 13. Ý nào sau đây không đúng khi nói về kinh tế Đại Việt trong các thế kỉ X – XV?

A. Các triều đại phong kiến đều thành lập các quan xưởng chuyên lo việc đúng tiền, rèn vũ khí,…

B. Thời Lê, Thăng Long có 36 phố phường

C. Các triều đại phong kiến quan tâm nhiều đến sản xuất nông nghiệp

D. Thời Lê, nhà nước khuyến khích ngoại thương phát triển

 

Đáp án cần chọn: D

Câu 14. Nền giáo dục phong kiến Việt Nam phát triển thịnh đạt nhất vào thời nào?

A. Nhà Lý

B. Nhà Trần

C. Nhà Lê sơ

D. Nhà Nguyễn

 

Đáp án đúng: C

Câu 15. Nền giai đoạn Nho giáo ở nước ta phát triển nhất dưới triều vua

A. Trần Thánh Tông

B. Lý Thánh Tông

C. Lê Thánh Tông

D. Mạc Đăng Doanh

 

Đáp án đúng: C

Phần tiếp:

Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử lớp 10 bài 27 có đáp án: Quá trình dựng nước và giữ nước (phần 2)

Câu trắc nghiệm Lịch sử lớp 10 theo bài, ôn tập có đáp án

Suckhoecuocsong.vn

Các tin liên quan

Các tin khác