Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử lớp 10 bài 25 có đáp án: Tình hình chính trị, kinh tế, văn hóa dưới triều Nguyễn (nửa đầu thế kỉ XIX) (phần 1)

7/18/2022 4:42:00 PM
Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử lớp 10 bài 25 có đáp án chính xác: Tình hình chính trị, kinh tế, văn hóa dưới triều Nguyễn (nửa đầu thế kỉ XIX) (phần 1)

Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử lớp 10 bài 25 có đáp án: Tình hình chính trị, kinh tế, văn hóa dưới triều Nguyễn (nửa đầu thế kỉ XIX) (phần 1)

Câu 1. Tên nước Việt Nam có từ bao giờ?

A. Năm 1802    

 B. Năm 1804

C. Năm 1820

D. Năm 1815     

 

Đáp án đúng: B

Câu 2. Vua Gia Long đã chia đất nước thành

A. Ba miền: miền Bắc, mâu thuẫn và miền Nam

B. Hai miền: miền Bắc và miền Nam

C. Ba vùng: Bắc thành, Gia Định và Trực Doanh

D. Ba trấn: Bắc Bộ, Trung Bộ và Nam Bộ

 

Đáp án đúng: C

Câu 3. Vị vua nào dưới triều Nguyễn đã quyết định chia đất nước thành các đơn vị hành chính tỉnh

A. Gia Long     

B. Minh Mạng

C. Tự Đức

D. Thiệu Trị    

 

Đáp án đúng: B

Câu 4. Dưới triều Nguyễn, việc tuyển chọn quan lại được tiến hành theo phương thức nào

A. Dựa vào giáo dục, khoa cử

B. Từ những người thân cận, trung thành

C. Lúc đầu, từ những người thân cận về sau chủ yếu dựa vào giáo dục khoa cử

D. Từ những người thân cận và thông qua khoa cử, kể cả dùng tiền mua

 

Đáp án đúng: C

Câu 5. Tên gọi khác của bộ “Hoàng triều luật lệ” là:

A. Hình thư

B. Hoàng Việt luật lệ

C. Luật Hồng Đức

D. Hình luật

 

Đáp án đúng: B

Câu 6. Ý nào không phản ánh đúng chính sách đối ngoại của triều Nguyễn?

A. Bắt Lào và Chân Lạp thần phục

B. Phục tùng nhà Thanh

C. Chủ trương thiết lập quan hệ giao ban với Mĩ

D. Thực hiện chính sách “đóng cửa” với các nước tư bản châu Âu

 

Đáp án cần chọn: C

Câu 7. Nguyên nhân căn bản làm cho chính sách quân điền của nhà Nguyễn không thể thực hiện rộng rãi là:

A. Do việc chia ruộng đất không công bằng

B. Do nhân dân không ủng hộ

C. Do ruộng đất công còn quá ít

D. Do sự chống đối của quan lại địa phương

 

Đáp án đúng: C

Câu 8. Nét nổi bật về tình hình thủ công nghiệp dưới triều Nguyễn là:

A. Thủ công nghiệp nhà nước được tổ chức quy mô lớn với nhiều ngành nghề

B. Một số nghề thủ công như làm gốm, sứ, kéo tơ, dệt vải lụa, nấu đường, khai mỏ tiếp tục phát triển

C. Các làng, phường thủ công trong nhân dân vẫn được duy trì nhưng không phát triển

D. Do chính sách của nhà nước và nhu cầu thị trường nên các mầm mống kinh tế tư bản chủ nghĩa không phát triển được

 

Đáp án đúng: C

Câu 9. Đến thế kỉ XIX, ở nước ta đã xuất hiện nghề thủ công mới nào?

A. Làm tranh sơn mài

B. In tranh dân gian

C. Khai mỏ

D. Làm đường trắng

 

Đáp án đúng: B

Câu 10. Về tổng thể chính sách của nhà Nguyễn về kinh tế là:

A. Trọng nông, ức thương

B. Hạn chế phát triển các ngành nghề mới

C. Coi trọng thủ công nghiệp và thương nghiệp

D. Trọng thương, ức nông

 

Đáp án đúng: A

Phần tiếp:

Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử lớp 10 bài 25 có đáp án: Tình hình chính trị, kinh tế, văn hóa dưới triều Nguyễn (nửa đầu thế kỉ XIX) (phần 2)

Câu trắc nghiệm Lịch sử lớp 10 theo bài, ôn tập có đáp án

Suckhoecuocsong.vn

Các tin liên quan

Các tin khác