Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử lớp 10 bài 25 có đáp án: Tình hình chính trị, kinh tế, văn hóa dưới triều Nguyễn (nửa đầu thế kỉ XIX) (phần 2)

7/18/2022 4:46:00 PM
Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử lớp 10 bài 25 có đáp án chính xác: Tình hình chính trị, kinh tế, văn hóa dưới triều Nguyễn (nửa đầu thế kỉ XIX) (phần 2)

 

Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử lớp 10 bài 25 có đáp án: Tình hình chính trị, kinh tế, văn hóa dưới triều Nguyễn (nửa đầu thế kỉ XIX) (phần 2)

Câu 11. Hệ tư tưởng độc tôn dưới triều Nguyễn là:

A. Kitô giáo

B. Phật giáo    

C. Nho giáo    

D. Đạo giáo

 

Đáp án đúng: C

Câu 12. Nhà Nguyễn thực hiện chính sách “cấm đạo” đối với

A. Phật giáo     

B. Kitô giáo

C. Đạo giáo

D. Hồi giáo     

 

Đáp án đúng: B

Câu 13. Dưới thời Nguyễn, khoa thi hội đầu tiên được tổ chức vào năm nào?

A. Năm 1814

B. Năm 1820 

C. Năm 1804         

D. Năm 1822

 

Đáp án đúng: D

Câu 14. Tác phẩm văn học chữ Nôm đặc biệt xuất sắc dưới thời nhà Nguyễn là:

A. Truyện Kiều của Nguyễn Du

B. Các bài thơ Nôm của Bà Huyện Thanh Quan

C. Các truyện Nôm khuyết danh

D. Các bài thơ Nôm của Hồ Xuân Hương

 

Đáp án đúng: A

Câu 15. Nhiệm vụ sưu tầm, lưu trữ sách cổ và biên soạn các bộ sử chính thống dưới triều Nguyễn thuộc về

A. Quốc sử quán     

B. Quốc tử giám     

C. Văn miếu

D. Quốc sử viện

 

Đáp án đúng: A

Câu 16. Tác phẩm Lịch triều hiến chương loại chí do ai biên soạn?

A. Phan Huy Ích

B. Trịnh Hoài Đức

C. Phan Huy Chú

D. Ngô Cao Lăng

 

Đáp án đúng: C

Câu 17. Thành tựu kiến trúc nổi tiếng dưới triều Nguyễn hiện nay được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa thế giới là

A. Thành Hà Nội

B. Quân thể cung điện, lăng tẩm ở Huế

C. Phố cổ Hội An (Quảng Nam)

D. Hệ thống lăng tâm các vua triều Nguyễn ở Huế

 

Đáp án đúng: B

Câu 18: Tổ chức các đơn vị hành chính: cả nước được chia thành ba vùng: Bắc thành, Gia Định và các trực doanh do triều đình trực tiếp quản lí. Đó là thời của:

A. Nguyễn Ánh.

B. Minh Mạng.

C. Thiệu Trị.

D. Tự Đức.

 

Đáp án đúng: A

Câu 19: Chính sách ngoại giao tích cực dưới thời nhà Nguyễn là:

A. thân với phương Tây

B. giữ được quan hệ thân thiện với các nước láng giềng nhất là Trung Quốc.

C. mở rộng quan hệ với nhiều nước.

D. giao lưu với các nước tiên tiến đương thời.

 

Đáp án đúng: B

Câu 20: Vì sao dưới thời nhà Nguyễn không tiếp cận được với nền công nghiệp cơ khí, dẫn đến tình trạng lạc hậu và bị cô lập?

A. không quan tân đến phát triển các ngành khoa học tự nhiên

B. thực hiện chính sách ngoại giao đóng cửa với phương Tây và các nước tiên tiến.

C. không quan hệ với bên ngoài

D. thực hiện chính sách ngoại giao “khép kín cửa”.

 

Đáp án đúng: B

Câu 21: Vương triều Nguyễn tồn tại trong khoảng thời gian nào? Có bao nhiêu đời vua?

A. Từ 1801 đến 1945. Có 13 đời vua.

B. Từ 1802 đến 1858. Có 12 đời vua.

C. Từ 1802 đến 1885. Có 13 đời vua.

D. Từ 1802 đến 1945. Có 13 đời vua.

 

Đáp án đúng: D

Câu 22: Tổ chức bộ máy cai trị ở địa phương dưới thời Minh Mạng theo những cấp nào?

A. Tỉnh, phủ, huyện và xã

B. Tỉnh, phủ, huyện, châu, tổng và Xã.

C. Tỉnh, huyện, phủ, tổng và xã.

D. Tỉnh, phủ, huyện, châu và xã.

 

Đáp án đúng: B

Phần tiếp:

Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử lớp 10 bài 25 ôn tập: Tình hình chính trị, kinh tế, văn hóa dưới triều Nguyễn (nửa đầu thế kỉ XIX)

Câu trắc nghiệm Lịch sử lớp 10 theo bài, ôn tập có đáp án

Suckhoecuocsong.vn

Các tin liên quan

Các tin khác