Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử lớp 10 bài 24 có đáp án: Tình hình văn hóa ở các thế kỉ XVI-XVIII (phần 1)

7/18/2022 4:23:00 PM
Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử lớp 10 bài 24 có đáp án chính xác: Tình hình văn hóa ở các thế kỉ XVI-XVIII (phần 1)

 

Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử lớp 10 bài 24 có đáp án: Tình hình văn hóa ở các thế kỉ XVI-XVIII (phần 1)

Câu 1. Hệ tư tưởng hay tôn giáo giữ địa vị thống trị ở nước ta trong các thế kỉ XVI – XVIII là:

A. Đạo giáo     

B. Nho giáo

C. Thiên Chúa giáo

D. Phật giáo     

 

Đáp án đúng: B

Câu 2. Trong các thế kỉ XVI – XVIII, tôn giáo mới được truyền bá vào nước ta là:

A. Đạo giáo

B. Phật giáo   

C. Nho giáo      

 D. Thiên Chúa giáo

 

Đáp án đúng: D

Câu 3. Đạo Thiên Chúa được truyền bá vào nước ta thông qua

A. Thương nhân phương Tây

B. Giáo sĩ phương Tây

C. Giáo sĩ Nhật Bản

D. Thương nhân Trung Quốc

 

Đáp án đúng: B

Câu 4. Thiên Chúa giáo bắt đầu truyền bá vào nước ta từ khi nào?

A. Nửa đầu thế kỉ XVI

B. Thế kỉ XVII

C. Thế kỉ XVIII

D. Cuối thế kỉ XV

 

Đáp án đúng: A

Câu 5. Cơ sở khẳng định trong các thế kỉ XVI – XVIII, Thiên Chúa giáo đã trở thành một tôn giáo lan truyền trong cả nước là:

A. Số người theo Thiên Chúa giáo ngày càng đông

B. Nhân dân không coi trọng Nho giáo như trước nữa

C. Nhà thờ Thiên Chúa giáo mọc lên ở nhiều nơi

D. Nhà nước phong kiến cho phép các giáo sĩ nước ngoài tự do truyền đạo

 

Đáp án đúng: C

Câu 6. Chữ Quốc ngữ xuất hiện ở nước ta từ thời gian nào và có đặc điểm gì?

A. Từ thế kỉ XVI – theo mẫu chữ Nôm

B. Từ giữa thế kỉ XVII – theo mẫu tự Latinh

C. Từ đầu thế kỉ XX – theo mẫu chữ tượng ý

D. Từ thế kỉ XVIII – theo mẫu chữ tượng hình

 

Đáp án đúng: B

 

Câu 7. Lúc đầu, Quốc ngữ ra đời xuất phát từ nhu cầu nào?

A. Truyền đạo

B. Sáng tác văn học

C. Viết văn tự

D. Gồm cả A,B và C

 

Đáp án đúng: A

Câu 8. Nội dung giáo dục ở nước ta trong các thế kỉ XVI – XVIII chủ yếu là:

A. Các môn khoa học tự nhiên

B. Các môn khoa học

C. Giáo lí Nho giáo

D. Giáo lí Phật giáo

 

Đáp án đúng: C

Câu 9. Ý sau đây không phản ánh đúng sự hạn chế trong nội dung giáo dục nước ta ở các thế kỉ XVI – XVIII?

A. Vẫn dùng chữ Hán, chữ Nôm trong học hành thi cử

B. Các môn khoa học tự nhiên không được chú ý

C. Không được đưa nội dung các môn khoa học vào thi cử

D. Nội dung giáo dục chủ yếu vẫn là kinh sử

 

Đáp án cần chọn: A

Phần tiếp:

Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử  lớp 10 bài 24 có đáp án: Tình hình văn hóa ở các thế kỉ XVI-XVIII (phần 2)

Câu trắc nghiệm Lịch sử lớp 10 theo bài, ôn tập có đáp án

Suckhoecuocsong.vn

Các tin liên quan

Các tin khác