Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử lớp 10 bài 24 có đáp án: Tình hình văn hóa ở các thế kỉ XVI-XVIII (phần 2)

7/18/2022 4:26:00 PM
Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử lớp 10 bài 24 có đáp án chính xác: Tình hình văn hóa ở các thế kỉ XVI-XVIII (phần 2)

Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử  lớp 10 bài 24 có đáp án: Tình hình văn hóa ở các thế kỉ XVI-XVIII (phần 2)

Câu 10. Khoa học tự nhiên trong các thế kỉ XVI – XVIII không có điều kiện phát triển chủ yếu là do

A. Thiếu sách vở

B. Những hạn chế về quan niệm và giáo dục đương thời

C. Trong chương trình thi cử không có các môn khoa học tự nhiên

D. Không được ứng dụng vào thực tế

 

Đáp án đúng: B

Câu 11. Trong các thế kỉ XVI – XVIII, nền văn học nước ta tồn tạo nhiều bộ phận phong phú, ngoại từ

A. Văn học dân gian

B. Văn học chữ Nôm

C. Văn học chữ Hán

D. Văn học chữ Quốc ngữ

 

Đáp án đúng: D

Câu 12. Nghệ thuật dân gian ở các thế kỉ XVI – XVIII chủ yếu phản ánh điều gì?

A. Sự sao chép của nghệ thuật cung đình

B. Cuộc sống ấm no của nhân dân

C. Mâu thuẫn trong xã hội

D. Những hoạt động thường ngày của nhân dân

 

Đáp án đúng: D

Câu 13. Tác phẩm điêu khắc gỗ tiêu biểu nhất ở nước ta trong các thế kỉ XVI – XVIII là:

A. Tượng Phật chùa Tây Phương (Hà Nội)

B. Tượng Phật Bà Quan Âm nghìn mắt nghìn tay (Bắc Ninh)

C. Chùa Một Cột

D. Tượng Phật chùa Quỳnh Lâm (Hà Nội)

 

Đáp án đúng: B

Câu 14. Bộ phận văn học rất phát triển ở nước ta trong các thế kỉ XVI – XVIII là:

A. Văn học chữ Hán

B. Văn học dân gian

C. Văn học chữ Quốc Ngữ

D. Văn học chữ Nôm

 

Đáp án đúng: B

Câu 15. Bộ quốc sử tiêu biểu của Việt Nam thời phong kiến là:

A. Ô châu cận lục của Dương Văn An

B. Đại Nam thực lục của Quốc sử quán triều Nguyễn

C. Lê triều công nghiệp thực lục của Hồ Sĩ Dương

D. Đại Việt sử kí toàn thư của Ngô Sĩ Liên

 

Đáp án đúng: D

Câu 16. Nét nổi bật về tình hình kĩ thuật Việt Nam trong các thế kỉ XVII – XVIII là:

A. Tiếp cận được với sự phát triển của kĩ thuật thế giới

B. Nhiều thành tựu kĩ thuật được du nhập từ phương Tây

C. Được du nhập từ phương Tây nhưng vì nhiều lí do nên không có điều kiện phát triển

D. Quá lạc hậu so với sự phát triển chung của các nước trong kv và thế giới

 

Đáp án đúng: C

Câu 17: Thế kỉ XVI - XVIII, tín ngưỡng truyền thống phát huy làm cho tín ngưỡng ở nước ta ngày càng phong phú, đó là:

A. thờ cúng tổ tiên, thần linh, anh hùng hào kiệt

B. thờ các vị thần linh.

C. tổ chức cúng bái linh đình.

D. tổ chức các ngày lễ, hội dân gian phong phú, đa dạng.

 

Đáp án đúng: A

Câu 18: Bộ quốc sử tiêu biểu của Việt Nam thời phong kiến là:

A. Lê triều công nghiệp thực lục của Hồ Sĩ Dương

B. Ô châu cận lục của Dương Văn An

C. Đại Nam thực lục của Quốc sử quán triều Nguyễn

D. Đại Việt sử kí toàn thư của Ngô Sĩ Liên

 

Đáp án đúng: D

Câu 19: Hiện nay, nước ta cần rút bài học kinh nghiệm gì về những thành tựu và khoa học - kĩ thuật trong các thế kỉ XVI - XVII để đưa nền kinh tế phát triển theo hướng hội nhập quốc tế?

A. Cần chú trọng phát triển khoa học tự nhiên để tiếp cận và tiếp nhận thành tựu khoa học - công nghệ của thế giới.

B. Đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

C. Mở rộng kinh tế đối ngoại.

D. Đẩy mạnh công nghiệp hóa trong nông nghiệp.

 

Đáp án đúng: A

Câu 20: Tác phẩm điêu khắc bằng gỗ tiêu biểu nhất của nước ta trong các thế kỉ XVI - XVIII là tác phẩm nào?

A. Tượng Phật chùa Tây Phương (Hà Nội).

B. Tượng Phật Bà Quan Âm nghìn mắt nghìn tay (Bắc Ninh).

C. Tượng Phật ở chùa Quỳnh Lâm (Hà Nội).

D. Chùa Một Cột (Hà Nội).

 

Đáp án đúng: B

Câu 21: Ở thời kì nào của nước ta đạo Phật bị hạn chế, thậm chí bị cấm đoán:

A. Thời Lê Sơ.

B. Thời nhà Lý

C. Thời nhà Trần.

D. Thời nhà Nguyễn

 

Đáp án đúng: A

Câu 22: Loại hình văn học nào được định hình và phát triển ở nước ta trong các thế kỉ XVI – XVIII?

A. Văn học chữ Hán.

B. Văn học chữ Nôm.

C. Văn học dân gian.

D. Tất cả các loại hình văn học trên

 

Đáp án đúng: D

Phần tiếp:

Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử lớp 10 bài 24 ôn tập: Tình hình văn hóa ở các thế kỉ XVI - XVIII

Câu trắc nghiệm Lịch sử lớp 10 theo bài, ôn tập có đáp án

Suckhoecuocsong.vn

Các tin liên quan

Các tin khác