Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử lớp 10 bài 23 ôn tập: Phong trào Tây Sơn và sự nghiệp thống nhất đất nước, bảo vệ tổ quốc cuối thế kỉ XVIII

7/18/2022 4:17:00 PM
Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử lớp 10 bài 23 ôn tập có đáp án: Phong trào Tây Sơn và sự nghiệp thống nhất đất nước, bảo vệ tổ quốc cuối thế kỉ XVIII

Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử lớp 10 bài 23 ôn tập: Phong trào Tây Sơn và sự nghiệp thống nhất đất nước, bảo vệ tổ quốc cuối thế kỉ XVIII

Câu 1: Sau khi đánh đổ chính quyền chúa Nguyễn ở Đàng Trong, phong trào Tây Sơn phải đảm nhận thêm nhiệm vụ gì? 

A. Kháng chiến chống quân Xiêm.

B. Kháng chiến chống quân Thanh.

C. Đánh đổ chính quyền Lê -Trịnh.

D. Kêu gọi nhân dân xây dựng đất nước.

 

Đáp án đúng là C: Sau khi đánh đổ chính quyền chúa Nguyễn, làm chủ phần đất từ Quảng Nam trở vào. Một nhiệm vụ mới được đặt ra cho phong trào Tây Sơn là: tiến quân ra Bắc đánh đổ chính quyền Lê – Trịnh, cũng có nghĩa là phải đảm nhận thêm sứ mệnh thống nhất lại đất nước.

Câu 2: Theo một giáo sĩ phương Tây, bấy giờ “gạo đắt như vàng, tình trạng đói khổ bày ra lắm cảnh thương tâm khó tả, xác chết chồng chất lên nhau”.

Đoạn trích trên phản ảnh điều gì về tình hình nước ta cuối thế kỉ XVIII? 

A. chế độ phong kiến bước đầu hình thành.

B. đời sống cực khổ của nhân dân ta.

C. quân Tây Sơn tiến hành khởi nghĩa.

D. mâu thuẫn xã hội đang diễn ra gay gắt.

 

Đáp án đúng là B: Đoạn trích trên thể hiện đời sống cực khổ của nhân dân ta, đó là một trong những biểu hiện cho sự khủng hoảng trầm trọng của chế độ phong kiến ở Đàng Trong và Đàng Ngoài. Đặc biệt, ở Đảng Trong chúa Nguyễn xưng vương, thành lập triều đình riêng. Đất nước bị chia cắt thành hai miền nhưng rồi chính quyền mới lại suy thoái.

Câu 3: Sau khi chiếm gần nửa đất Nam Bộ vào cuối năm 1784, quân xâm lược Xiêm đã có hành động gì? 

A. chuẩn bị tấn công quân Tây Sơn ở vùng đất còn lại.

B. đem 5 vạn quân thủy, bộ tiến sang nước ta.

C. giúp chúa Nguyễn khôi phục lại chính quyền.

D. tổ chức chiến đấu với quân Tây Sơn ở Rạch Gầm – Xoài Mút.

 

Đáp án đúng là A vì sau khi chiếm được gần một nửa đất Gia Định (Nam Bộ ngày nay), chúng ra sức cướp phá, hoành hành và chuẩn bị tấn công quân Tây Sơn ở những vùng đất còn lại.

Câu 4: Năm 1785, Nguyễn Huệ tổ chức trận Rạch Gầm – Xoài Mút dựa trên nền tảng là: 

A. quân Xiêm đã gần như thất bại hoàn toàn.

B. Nguyễn Ánh cầu cứu vua Xiêm.

C. quân ta giành nhiều chiến thắng vang dội

D. sự ủng hộ của nhân dân.

 

Đáp án đúng là D vì do được sự ủng hộ của nhân dân, Nguyễn Huệ đã tổ chức trận Rạch Gầm – Xoài Mút đánh tan tành quân xâm lược. Sự ủng hộ của nhân dân là nền tàng và cũng là nguyên nhân quan trọng đưa đến thắng lợi của trận Rạch Gầm – Xoài Mút.

Câu 5: Sau khi đánh thắng quân Xiêm, Nguyễn Huệ đã có hành động gì? 

A. Lên ngôi hoàng đế, lấy niên hiệu là Quang Trung.

B. Kéo quân ra Bắc tiêu diệt họ Trịnh.

C. Tổ chức trận Ngọc Hồi – Đống Đa.

D. Cho quân rút về mạn Ninh Bình, Thanh Hóa

 

Đáp án đúng là B vì sau khi đánh thắng quân Xiêm, năm 1786 Nguyễn Huệ đã kéo quân ra Bắc tiêu diệt họ Trịnh. Họ Trịnh đổ, ông tôn phò vua Lê và kết duyên với Công chúa Lê Ngọc Hân (con gái Lê Hiển Tông). Sau đó ông về Nam (Phú Xuân).

Câu 6: Chiến thắng nào đánh dấu cuộc kháng chiến chống quân Thanh (1789) của quân Tây Sơn thắng lợi hoàn toàn? 

A. Bạch Đằng.

B. Rạch Gầm – Xoài Mút.

C. Ngọc Hồi – Đống Đa.

D. Tây Kết – Vạn Kiếp.

 

Đáp án đúng là C: Sau 5 ngày tiến quân thần tốc, mùng 5 Tết 1789 nghĩa quân Tây Sơn chiến thắng vang dội ở Ngọc Hồi - Đống Đa tiến vào Thăng Long đánh bại hoàn toàn quân xâm lược Thanh.

Câu 7: Sau khi chiến thắng quân Thanh, Nguyễn Huệ xây dựng chính quyền mới và thống trị vùng đất nào? 

A. Từ Thuận Hóa trở vào Nam.

B. Từ Thuận Hóa trở ra Bắc.

C.Từ Huế trở vào Bắc.

D. Từ Huế trở vào Nam.

 

Đáp án đúng là B: Sau ngày chiến thắng quân Thanh, vua Quang Trung chính thức xây dựng vương triều mới theo chế độ quân chủ chuyên chế, thống trị vùng đất từ Thuận Hóa trở ra Bắc.

Câu 8: Vua Quang Trung giữ mối quan hệ như thế nào đối với nhà Thanh khi xây dựng vương triều mới? 

A. đối đầu gay gắt.

B. hòa hảo.

C. tuyệt giao hoàn toàn.

D. mâu thuẫn sâu sắc.

 

Đáp án đúng là B vì khi xây dựng vương triều mới, Quang Trung đặt quan hệ hòa hảo với nhà Thanh và được nhà Thanh rất tôn trọng.

Câu 9: Chính sách nào không được vua Quang Trung thực hiện khi xây dựng chính quyền mới? 

A. Quân đội tổ chức quy củ, vũ khí đầy đủ.

B. Lập sổ hộ, tổ chức giáo dục thi cử.

C. Ban chiếu kêu gọi nhân dân khôi phục sản xuất.

D. Thực hiện cải cách ruộng đất quy mô lớn.

 

Đáp án cần chọn là D vì vào năm 1788, khi Nguyễn Huệ lên ngôi Hoàng đế thống trị vùng đất từ Thuận Hóa trở ra Bắc, ông đã:

- Thành lập chính quyền các cấp, kêu gọi nhân dân khôi phục sản xuất.

- Lập lại sổ hộ khẩu, tổ chức lại giáo dục, thi cử, tổ chức quân đội (dịch chữ Hán, chữ Nôm để làm tài liệu dạy học).

Câu 10: Ý nào sau đây không phải nguyên nhân dẫn đến sự bùng nổ và phát triển của phong trào nông dân Tây Sơn?

A. Đời sống nhân dân vô cùng cực khổ

B. Phong trào nông dân bị đàn áp

c. Chế độ phong kiến Đàng Ngoài cũng như Đàng Trong khủng hoảng sâu sắc

D. Đất nước được thống nhất nhưng chính quyền mới lại suy thoái.

 

Đáp án cần chọn là D vì phong trào Tây Sơn nổ ra trong hoàn cảnh đất nước bị chia cắt thành hai miền => Đáp án D không phải nguyên nhân dẫn đến sự bùng nổ và phát triển của phong trào Tây Sơn.

Câu 11: Sử cũ viết: “Người Xiêm sau trận thua năm Giáp Thìn (đầu năm 1785), ngoài miệng tuy nói khoác nhưng trong bụng thì sợ quân Tây Sơn như sợ cọp”, chứng tỏ điều gì? 

A. Cách đánh giặc tài tình của quân Tây Sơn

B. Những tên lính Xiêm chạy thoát khi nhắc đến quân Tây Sơn thì vô cùng sợ hãi

C. Khẳng định uy tín và sức mạnh của phong trào Tây Sơn

D. Quân Xiêm không dám sang xâm lược nước ta

 

Đáp án đúng là C vì:

- Sau khi đánh thắng quân Xiêm ở trận Rạch Gầm – Xoài Mút không chỉ cho thấy sức mạnh mà còn cả uy tín của quân Tây Sơn. Sự ủng hộ của nhân dân cùng sự lãnh đạo tài tính của ba anh em nhà Tây Sơn là nhân tố quan trọng nhất mang đến thắng lợi.

- Từ uy tín và sức mạnh của phong trào Tây Sơn nên sau khi thua trận quân Xiêm mới “sợ quân Tây Sơn như sợ cọp”.

Câu 12: Vì sao cuối năm 1788, vua Càn Long cho 29 vạn quân Thanh sang xâm lược nước ta?

A. Vì Nguyễn Ánh cầu cứu vua Thanh.

B. Vì vua Xiêm muốn quân Thanh và quân Xiêm cùng lúc tấn công nước ta.

C. Vì nội bộ nước ta bị chia rẽ do chúa Trịnh lấn át quyền lực của vua Lê.

D. Vì vua Càn Long muốn mở rộng lãnh thổ về phía Nam.

 

Đáp án đúng là D vì nhân cơ hội vua Lê Chiêu Thống cầu cứu nhà Thanh, nhận thấy đây là một cơ hội thuận lợi để mở rộng lãnh thổ về phía Nam, vua Thanh sai tướng đem 29 vạn quân theo sự chỉ dẫn của vua tôi Lê Chiêu Thống tiến sang nước ta với danh nghĩa giúp nhà Lê đánh quân Tây Sơn giành lại chính quyền.

Câu 13: Cho đoạn trích sau:

“Đánh cho để dài tóc

Đánh cho để đen răng

Đánh cho nó chích luân bất phản

Đánh cho nó phiến giáp bất hoàn

Đánh cho sử tri

Nam quốc anh hùng chi hữu chủ”.

Đoạn hiểu dụ trên của vua Quang Trung không mang ý nghĩa gì?

A. Tạo khí thế, quyết tâm chiến đấu của nghĩa quân Tây Sơn.

B. Thể hiện truyền thống đất tranh bất khuất của dân tộc.

C. Nêu mục đích ra Bắc của nghĩa quân Tây Sơn.

D. Ca ngợi những chiến thắng oai hùng của quân Tây Sơn.

 

Đáp án cần chọn là D vì ý nghĩa đoạn trích trong bài hiểu dụ nói trên của vua Quang Trung bao gồm:

- Nêu mục đích ra Bắc của nghĩa quân Tây Sơn.

- Tạo khí thế, quyết tâm chiến đấu của nghĩa quân Tây Sơn:

+ Bài dụ khẳng định ý thức giữ gìn bản sắc văn hoá dân tộc, phong tục tập quán: để tóc dài và nhuộm răng đen của người Việt Nam.

+ Nói lên quyết tâm đánh giặc để bảo vệ độc lập dân tộc; tiêu diệt khiến cho quân giặc mảnh giáp không còn, không một chiếc xe nào trở về, để cho chúng biết nước Nam anh hùng là có chủ.

- Thể hiện truyền thống đấu tranh bất khuất của dân tộc Việt Nam.

Đáp án D: đoạn hiểu dụ không có ý nghĩa ca ngợi chiến thắng oai hùng của quân Tây Sơn vì sau đó nghĩa quân Tây Sơn mới giành chiến thắng ở Ngọc Hồi – Đống Đa.

Câu 14: Cuộc kháng chiến chống quân Thanh (1789) của nhân dân ta không mang đặc điểm nào sau đây? 

A. Bước đầu hoàn thành sự nghiệp thống nhất đất nước và bảo vệ tổ quốc.

B. Là cuộc chiến tranh của toàn dân chống giặc.

C. Diễn ra trong thời gian ngắn, với cuộc hành quân thần tốc, táo bạo, bất ngờ

D. Diễn ra ngay sau khi Quang Trung - Nguyễn Huệ lên ngôi.

 

Đáp án cần chọn là A vì đặc điểm của cuộc kháng chiến chống Thanh (1789) bao gồm:

- Diễn ra ngay sau khi Quang Trung - Nguyễn Huệ lên ngôi, được xem là chiến công đỉnh cao của thiên tài quân sự Nguyễn Huệ.

- So sánh lực lượng giữa ta và địch có sự chênh lệch lớn (ta hơn 10 vạn, địch 29 vạn).

- Diễn ra trong thời gian ngắn, chưa đầy 10 ngày với cuộc hành quân thần tốc, táo bạo, bất ngờ làm cho địch không kịp trở tay.

- Là cuộc chiến tranh của toàn dân chống giặc, trong đó nổi bật vai trò của người nông dân dưới dự lãnh đạo của Nguyễn Huệ.

- Cuộc kháng chiến này cũng chấm dứt thời kì xâm lược của các triều đại phong kiến Trung Quốc.

Đáp án A: là ý nghĩa của cuộc kháng chiến chống quân Xiêm (1785).

Câu 15: Nguyên nhân nào sau đây không đóng vai trò quan trọng đưa đến thắng lợi của cuộc kháng chiến chống quân Thanh? 

A. Sự lãnh đạo tài tình của vua Quang Trung.

B. Sự đoàn kết của chính quyền Đàng Trong và Đàng Ngoài.

C. Sự đồng tình, ủng hộ của quân dân và sĩ phu Bắc Hà.

D. Tình thần yêu nước, đoàn kết chiến đấu của nhân dân ta

 

Đáp án cần chọn là B vì:

 * Nguyên nhân thắng lợi của cuộc kháng chiến chống quân Thanh (1789)

- Có sự lãnh đạo tài tình của vua Quang Trung.

- Tinh thần yêu nước, chiến đấu dũng cảm của nghĩa quân, của nhân dân được phát huy cao độ.

- Nghĩa quân có được sự đồng tình ủng hộ của quân dân và sĩ phu Bắc Hà.

Câu 16: Những việc làm của vương triều Quang Trung sau khi thành lập có tác dụng gì quan trọng nhất? 

A. Đưa đất nước phát triển mạnh mẽ.

B. Bước đầu ổn định đất nước sau nhiều thế kỉ bị chia cắt.

C. Thúc đẩy sự chuyển biến về kinh tế - chính trị.

D. Đánh bại hoàn toàn quân xâm lược Xiêm.

 

Đáp án đúng là B vì những việc làm của vua Quang Trung sau khi lên ngôi là:

- Xây dựng vương triều theo chế độ quân chủ chuyên chế, thống trị trên vùng đất từ Thuận Hóa ra Bắc.

- Thành lập chính quyền các cấp.

- Vua Quang Trung ban chiếu kêu gọi nhân dân khôi phục sản xuất, lập lại sổ hộ, tổ chức lại giáo dục, thi cử.

- Tổ chức quân đội quy củ, trang bị vũ khí đầy đủ.

- Đặt quan hệ ngoại giao hòa hảo với các nước láng giềng.

* Đánh giá:

- Bước đầu ổn định đất nước sau nhiều thế kỉ chia cắt.

Câu 17: Nguyễn Huệ có vai trò gì trong hai cuộc kháng chiến chống quân Xiêm, Thanh? 

A. Kêu gọi quần chúng, liên kết lực lượng, lãnh đạo nghĩa quân.

B. Bước đầu hoàn thành thống nhất đất nước và bảo vệ độc lập dân tộc.

C. Thành lập vương triều mới theo chế độ quân chủ chuyên chế.

D. Thực hiện chính sách tiến bộ đưa đất nước phát triển ổn định.

 

Đáp án đúng là A vì :

* Đánh giá vai trò của Nguyễn Huệ trong hai cuộc kháng chiến chống Xiêm và chống Thanh:

- Nguyễn Huệ đã kêu gọi quần chúng nhân dân, liên kết lực lượng, lãnh đạo nghĩa quân trong hai cuộc kháng chiến chống Xiêm và chống Thanh, để bảo vệ nền độc lập dân tộc.

- Vua Quang Trung được coi là anh hùng áo vải của dân tộc.

Câu 18: Một trong những nguyên nhân chủ yếu đưa đến thất bại của phong trào nông dân Tây Sơn là: 

A. không có sự giúp đỡ của nước ngoài.

B. nội bộ bị chia rẽ, mất đoàn kết.

C. quân Thanh quá mạnh nên dễ dàng đánh bại nghĩa quân.

D. không có đường lối kháng chiến đúng đắn.

 

Đáp án đúng là B vì khi vua Quang Trung mất, Quang Toản nối ngôi vua nhưng không đủ năng lực để lãnh đạo đất nước, trong khi đó nội bộ Tây Sơn chia rẽ, mâu thuẫn người càng gay gắt. Vì thế trước sự tấn công của Nguyễn Ánh, Tây Sơn thất bại, triều Tây Sơn chấm dứt.

Câu 19: Khi Nguyễn Huệ đem quân tấn công ra Bắc, ông đã nêu khẩu hiệu gì? 

A. “Phù Lê diệt Mạc”.

B. “Phù Lê diệt Trịnh”.

C. “Phù Lê diệt Trịnh, Nguyễn”.

D. “Phù Lê diệt Nguyễn”.

 

Đáp án đúng là B vì:

-  Tháng 6 năm 1786, Nguyễn Huệ chỉ huy hạ thành Phú Xuân của triều đình Lê-Trịnh, liền phái quân chiếm các vùng phía Bắc cho tới tận sông Linh Giang (tức sông Gianh).

- Tháng 7 năm ấy, Nguyễn Huệ quyết định tiến quân ra Bắc với danh nghĩa “Phù Lê diệt Trịnh” liền một mặt phi báo cho Nguyễn Nhạc (vua Thái Đức) biết, mặt khác chuẩn bị binh mã lên đường.

Nguyễn Huệ dùng khẩu hiệu này với mục đích muốn nhận được sự ủng hộ của vua Lê và giúp sức của nhân dân và các quý tộc nhà Lê để nhanh chóng diệt nhà Trịnh. Khác với Nguyễn Kim dùng khẩu hiệu Phù Lê để kêu gọi nhân dân cùng quý tộc nhà Lê giúp sức đánh tan nhà Mạc.

Câu 20: Phát biểu nào sau đây đúng về chiến thắng Rạch Gầm – Xoài Mút năm 1785? 

A. Đây là trận hợp đồng binh chủng đầu tiên trong lịch sử.

B. Đây là một trong những trận thủy chiến lớn nhất trong lịch sử nước ta.

C. Đây là chiến thắng thể hiện rõ nghệ thuật “đánh điểm diệt viện”.

D. Đây là trận phục kích mang tính chất du kích tiêu biểu trong lịch sử.

 

Đáp án đúng là B vì trận Rạch Gầm - Xoài Mút là một trong những trận thủy chiến lớn nhất và lừng lẫy nhất trong lịch sử chống ngoại xâm của dân tộc ta.

Trận đánh diễn ra trên một đoạn sông Mỹ Tho vào lúc trời còn chưa sáng

 Và trận đánh kết thúc rất nhanh chóng trong ngày hôm đó, ngày 19 tháng 1 năm 1785. Chỉ trong khoảng một ngày, khoảng 2 vạn quân Tây Sơn đã giao chiến và đánh tan tành hơn 5 vạn quân Xiêm - Nguyễn, tiêu diệt gần 4 vạn quân Xiêm và hàng nghìn quân Nguyễn.

Chiến thắng Rạch Gầm - Xoài Mút đã nêu cao truyền thống thủy chiến lâu đời và ưu việt của quân dân ta, đã kế thừa và phát huy kinh nghiệm phong phú của những trận thủy chiến trước đây, tiêu biểu là chiến thắng Bạch Đằng thời Ngô Quyền phá quân Nam Hán (năm 938) và thời Trần Hưng Đạo diệt quân Nguyên (năm 1288).

 Chiến thắng Rạch Gầm - Xoài Mút là chiến công chống ngoại xâm vô cùng oanh liệt của nhân dân miền cực Nam đất nước. Lập nên vũ công huy hoàng đó, nhân dân miền Nam đã xứng đáng là bức tường thành bất khả xâm phạm của Tổ quốc Việt Nam anh hùng và Nguyễn Huệ, người anh hùng nông dân 32 tuổi, vị tướng tài ba của quân Tây Sơn, đã trở thành một anh hùng dân tộc.

Phần tiếp:

Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử lớp 10 bài 24 có đáp án: Tình hình văn hóa ở các thế kỉ XVI-XVIII (phần 1)

Câu trắc nghiệm Lịch sử lớp 10 theo bài, ôn tập có đáp án

Suckhoecuocsong.vn

Các tin liên quan

Các tin khác