Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử lớp 10 bài 22 có đáp án: Tình hình kinh tế XVI-XVIII

7/16/2022 3:58:00 PM
Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử lớp 10 bài 22 có đáp án chính xác: Tình hình kinh tế XVI-XVIII

Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử lớp 10 bài 22 có đáp án: Tình hình kinh tế XVI-XVIII

Câu 1. Ý nào dưới đây đã không phản ánh đúng đặc điểm của nông nghiêp nước ta cuối thế kỉ XV – đầu thế kỉ XVI

A. Nhà nước không quan tâm nhiều đến sản xuất

B. Thiên tai, hạn hán, mất mùa thường xuyên xảy ra

C. Ruộng đất ngày càng tập trung vào tay tầng lớp địa chủ, quan lại

D. Ở vùng đất mới Đàng Trong, nông nghiệp tương đối phát triển

 

Đáp án cần chọn: D

Câu 2. Sau thời kì loạn lạc kéo dài, tình hình nông nghiệp nước ta dần ổn định phát triển trở lại vào thời gian nào?

A. Nửa cuối thế kỉ XVI

B. Nửa đầu thế kỉ XVII

C. Nửa đầu thế kỉ XVI

D. Nửa cuối thế kỉ XVII

 

Đáp án đúng: D

Câu 3. Đến thế kỉ XVII, lãnh thổ đất nước ta được mở rộng về phía

A. Bắc

B. Đông 

C. Tây        

 D. Nam

 

Đáp án đúng: D

Câu 4. Những nghề thủ công mới xuất hiện ở nước ta trong các thế kỉ XVI – XVIII là:

A. Nghề rèn sắt, đúc đồng

B. Nghề làm giấy, làm đồ trang sức

C. Nghề làm gốm, sứ, dệt vải lụa

D. Nghề in bản gỗ, làm đồng hồ

 

Đáp án: D

Câu 5. Điểm mới thể hiện sự phát triển của thủ công nghiệp ở nước ta trong các thế kỉ XVI – XVIII là:

A. Xuất hiện nhiều nghề thủ công mới

B. Có nhiều làng nghê thủ công

C. Một số thợ giỏi đã họp nhau tại các đô thị, lập phường vừa sản xuất, vừa bán hàng

D. Hàng thủ công của nước ta đã được buôn bán đến nhiều nước

 

Đáp án: C

Câu 6. Câu ca sau đã chứng tỏ điều gì

”Đình Bảng bán ấm, bán khay

Phù Lưu họp chợ mỗi ngày một đông”.

A. Sự xuất hiện nhiều nghề thủ công mới

B. Sự phát triển của thủ công nghiệp

C. Sự giao lưu buôn bán trong nước ngày càng phát triển

D. Người dân họp chợ buôn bán hàng hóa

 

Đáp án: C

Câu 7. Điểm mới thể hiện sự phát triển của thương nghiệp ở nước ta trong các thế kỉ XVI – XVIII là:

A. Xuất hiện các chợ họp theo phiên

B. Xuất hiện một số làng buôn và trung tâm buôn bán của các vùng

C. Có sự giao lưu buôn bán với một số nước trong khu vực

D. Thợ thủ công đem hàng đến các đô thị, cảng thị buôn bán

 

Đáp án đúng: B

Câu 8. Nguyên nhân chủ yếu làm cho ngoại thương ở nước ta phát triển mạng mẽ trong các thế kỉ XVI – XVIII là gì?

A. Do sự phát triển giao lưu buôn bán trên thế giới và chính sách mở cửa của chính quyền Trịnh, Nguyễn

B. Do nước ta có nhiều cửa biển thuận lợi cho việc giao thương

C. Do chính quyền Trịnh, Nguyễn đánh thuế nhẹ đối với các thương nhân nước ngoài

D. Do sản phẩm thủ công ngày càng nhiều đã thu hút các thương nhiên nước ngoài đến buôn bán

 

Đáp án đúng: A

Câu 9. Nét mới về ngoại thương ở nước ta trong các thế kỉ XVI – XVIII là

A. Đã xuất hiện những thương nhân đến từ châu Âu

B. Sự ra đời của các cơ quan chuyên trách việc buôn bán với nước ngoài

C. Sự ra đời của những đội thuyền lớn để buôn bán với châu Âu

D. Đàng Trong đã hình thành các thương cảng lớn nhất đất nước ta

 

Đáp án đúng: A

Câu 10. Từ giữa thế kỉ XVIII, ngoại thương nước ta dần suy yếu vì

A. Chúa Trịnh, chúa Nguyễn hạn chế ngoại thương do tình hình chính trị

B. Giai cấp thống trị chuyển sang ăn chới, hưởng thụ

C. Chính sách thuế khóa ngày càng phức tạp, quan lại sách nhiễu

D. Bị cạnh tranh bởi các nước trong kv

 

Đáp án đúng: C

Câu 11. Trung tâm kinh tế, chính trị, văn hóa lớn nhất của nước ta trong các thế kỉ XVI – XVIII là:

A. Hội An (Quảng Nam)

B. Thanh Hà (Phú Xuân – Huế)

C. Phố Hiến (Hưng Yên)

D. Kinh Kì (Kẻ Chợ)

 

Đáp án: D

Câu 12. Trung tâm trao đổi, buôn bán sầm uất nhất Đàng Trong là:

A. Hội An (Quảng Nam)

B. Gia Định (thành phố Hồ Chí Minh)

C. Thanh Hà (Phú Xuân – Huế)

D. Nước Mặn (Bình Định)

 

Đáp án đúng: A

Phần tiếp:

Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử lớp 10 bài 22 ôn tập: Tình hình kinh tế ở các thế kỉ XVI - XVIII

Câu trắc nghiệm Lịch sử lớp 10 theo bài, ôn tập có đáp án

Suckhoecuocsong.vn

Các tin liên quan

Các tin khác