Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử lớp 10 bài 19 có đáp án: Những cuộc kháng chiến chống ngoại xâm ở các thế kỉ X-XV (phần 1)

7/14/2022 4:42:00 PM
Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử 10 lớp bài 19 có đáp án chính xác: Những cuộc kháng chiến chống ngoại xâm ở các thế kỉ X-XV (phần 1)

 

Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử 10 lớp bài 19 có đáp án: Những cuộc kháng chiến chống ngoại xâm ở các thế kỉ X-XV (phần 1)

Câu 1. Liên hệ kiến thức đã học, hãy cho biết ý nghĩa quan trọng nhất của chiến thắng Bạch Đằng năm 938

A. Đập tan mọi ý đồ xâm lược của các tập đoàn phong kiến phương Bắc

B. Đánh tan quân Nam Hán, làm nên chiến thắng thủy chiến lẫy lừng

C. Mở ra một thời đại mới – thời đại độc lập, tự chủ lâu dài của dân tộc ta

D. Nhân dân ta giành lại quyền tự chủ

 

Đáp án đúng : C

Câu 2. Ngay sau chiến thắng Bạch Đằng năm 938, nhân dân ta phải tiến hành kháng chiến chống giặc ngoại xâm nào?

A. Chống quân Tống lần thứ nhất

B. Ba lần chống quân Mông – Nguyên

C. Chống quân Minh

D. Chống quân Tống lần thứ hai

 

Đáp án đúng: A

Câu 3. Từ sau chiến thắng Bạch Đằng (938) đến thế kỉ XV, nhân dân ta còn phải tiến hành nhiều cuộc kháng chiến chống quân xâm lược đó là:

A. Hai lần chống Tống, ba lần chống Mông – Nguyên và chống Minh

B. Hai lần chống Tống, hai lần chống Mông – Nguyên và chống Minh

C. Hai lần chống Tống, ba lần chống Mông – Nguyên, chống Minh và chống Thanh

D. Chống Tống, ba lần chống Mông – Nguyên, chống Minh và chống Xiêm

 

Đáp án đúng: A

Câu 4. Tinh thần chủ động đối phó với quân Tống của nhà Lý thể hiện rõ trong chủ trương

A. Vườn không nhà trống

B. Ngồi yên đợi giặc không bằng đem quân đánh trước để chặn mũi nhọn của giặc

C. Tích cực chuẩn bị lương thảo, vũ khí, luyện quân để chống lại thế mạnh của giặc

D. Lập phòng tuyến chắc chắn để chặn giặc

 

Đáp án đúng: B

Câu 5. Ai là người đề ra chủ trương “Ngồi yên đợi giặc không bằng đem quân đánh trước để chặn mũi nhọn của giặc”?

A. Lý Thường Kiệt

B. Trần Hưng Đạo

C. Trần Thánh Tông

D. Trần Thủ Độ

 

Đáp án đúng: A

Câu 6. Lý Thường Kiệt đã đem quân vượt biên giới để phá tan sự chuẩn bị của quân Tống vào năm nào?

A. 1070     

B. 1075

C. 1077

D. 1076    

 

Đáp án đúng: B

Câu 7. Bài thơ “Nam quốc sơn hà”ra đời trong hoàn cảnh nào?

A. Trong cuộc tập kích lên đất Tống của quân ta

B. Đang lúc diễn ra trận đánh ác liệt ở phòng tuyến sông Như Nguyệt

C. Trong buổi lễ mừng chiến thắng quân Tống

D. Khi vua Tống đầu hàng Đại Việt

 

Đáp án đúng: B

Câu 8. Năm 1077, quân và dân ta dưới sự lãnh đạo của Lý Thường Kiệt đã đánh tan quân Tống tại

A. Kinh thành Thăng Long

B. Thành Cổ Loa (Đông Anh – Hà Nội)

C. Biên giới Đại Việt

D. Phòng tuyến sông Như Nguyệt (Bắc Ninh)

 

Đáp án đúng: D

Câu 9. Dưới triều Trần, nhân dân Đại Việt đã phải ba lần kháng chiến chống xâm lược Mông – Nguyên, lần lượt vào các năm

A. 1258, 1285 và 1287 – 1288

B. 1255, 1285 và 1287 – 1288

C. 1258, 1285, 1289

D. 1258, 1285 và 1288

 

Đáp án đúng: A

Câu 10. Để thể hiện tinh thần tiêu diệt giặc Mông – Nguyên đến cùng, trên cánh tay các tướng sĩ quân đội nhà Trần đã khắc chữ

A. Nếu gặp giặc Mông – Nguyên, phải liều chết mà đánh

B. Hào khí Đông A

c. Thề không đội trời chúng với giặc Mông – Nguyên

D. Sát thát

 

Đáp án đúng: D

 

Câu 11. Để đối phó với thế mạnh của quân Mông – Nguyên, cả ba lần nhà Trần đều thực hiện kế sách

A. Tiên phát chế nhân

B. Ngụ binh ư nông

C. Vườn không nhà trống

D. Lập phòng tuyến chắc chắn để đánh giặc

 

Đáp án đúng: C

Câu 12. Ý nào dưới đây không phản ánh chính xác nguyên nhân ba lần giặc Mông – Nguyên thất bại trong việc xâm lược nước ta?

A. Vua tôi nhà Trần có chính sách tích cực đúng đắn, sáng tạo; tài thao lược của các vị tướng nhà Trần, đứng đầu là Trần Quốc Tuấn

B. Nhân dân Đại Việt có tinh thần yêu nước và tự hào dân tộc cao cả

C. Quân giặc yếu, lại chủ quan

D. Tinh thần đoàn kết và ý chí quyết chiến đấu chống quân xâm lược của quân dân nhà Trần

 

Đáp án cần chọn: C

Phần tiếp:

Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử lớp 10 bài 19 có đáp án: Những cuộc kháng chiến chống ngoại xâm ở các thế kỉ X-XV (phần 2)

Câu trắc nghiệm Lịch sử lớp 10 theo bài, ôn tập có đáp án

Suckhoecuocsong.vn

Các tin liên quan

Các tin khác