Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử lớp 10 bài 17 có đáp án: Quá trình hình thành và phát triển của nhà nước phong kiến (phần 1)

7/14/2022 10:57:00 AM
Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử lớp 10 bài 17 có đáp án chính xác: Quá trình hình thành và phát triển của nhà nước phong kiến (phần 1)

 

Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử lớp 10 bài 17 có đáp án: Quá trình hình thành và phát triển của nhà nước phong kiến (phần 1)

 

Câu 1. Quốc hiệu Đại Cồ Việt được đặt vào năm nào?

A. Năm 965

b. Năm 939     

C. Năm 968     

D. Năm 980

 

Đáp án đúng : C

Câu 2. Trấn là đơn vị hành chính được đặt ra đầu tiên dưới triều đại nào?

A. Tiền Lê     

B. Lý

C. Hồ

D. Trần     

 

Đáp án đúng: B

Câu 3. Bộ máy nhà nước phong kiến ở nước ta được tổ chức hoàn chỉnh dưới triều đại của vị  vua nào?

A. Lê Thái Tổ

B. Trần Thánh Tông

C. Lý Thái Tổ

D. Lê Thánh Tông

 

Đáp án đúng: D

Câu 4. Tổ chức nhà nước quân chủ sơ khai thời Đinh – Tiền Lê gồm

A. Hai ban: văn ban và võ ban

B. Sáu bộ: Binh, Hình, Công, Hộ, Lại, Lễ

C. Ba ban: Văn ban, Võ ban và Tăng ban

D. Vua, Lạc hầu, Lạc tướng và Bồ chính

 

Đáp án đúng: C

Câu 5. Nhà nước phong kiến Việt Nam trong các thế kỉ X – XV được xây dựng theo thể chế

A. Cộng hòa

B. Quân chủ

C. Dân chủ           

D. Quân chủ chuyên chế

 

Đáp án đúng: D

Câu 6. Thể chế quân chủ chuyên chế có nghĩa là:

A. Vua là người đứng đầu, có quyền lực tối cao, trực tiếp điều hành và giải quyết mọi việc trọng đại của quốc gia

B. Quyền lực tập trung trong tay một nhóm quý tộc cao cấp

C. Tầng lớp tăng lữ nắm vai trò quyết định trong các vấn đề chính trị và quân sự

D. Vua và các tướng lĩnh quân sự cùng điều hành quản lí đất nước

 

Đáp án đúng: A

Câu 7. Đại Cồ Việt/ Đại Việt bắt đầu đặt quan hệ với Champa để củng cố các vùng biên giới của đất nước từ

A. Triều Tiền Lê – Lê Đại Hành

B. Triều Đinh – Đinh Tiên Hoàng

C. Triều Trần – Trần Thái Tông

D. Triều Lý – Lý Thái Tổ

 

Đáp án đúng: D

Câu 8. Quốc hiệu Đại Việt có từ đời vua nào?

A. Lý Thái Tông

B. Lý Thái Tổ

C. Lý Thánh Tông

D. Lý Nhân Tông

 

Đáp án đúng: C

Câu 9. Bộ Luật thành văn đầu tiên của nước ta có tên gọi là gì?

A. Quốc triều hình luật

B. Hình Luật

C. Hình thư

D. Hoàng Việt luật lệ

 

Đáp án đúng: C

Câu 10. Bộ luật thành văn đầu tiên của nước ta được ban hành dưới triều đại nào?

A. Triều Lý     

B. Triều Lê sơ     

C. Triều Nguyễn

D. Triều Trần

 

Đáp án đúng: A

Câu 11. Bộ luật nào dưới đây được biên soạn đầy đủ nhất, có nội dung tiến bộ nhất thời phong kiến ở Việt Nam

A. Hình luật

B. Hình thư

C. Quốc triều hình luật

D. Hoàng Việt luật lệ

 

Đáp án đúng: C

Câu 12. Nội dung cơ bản của các bộ luật thời Lý, Trần, Lê là gì?

A. Bảo vệ lợi ích của mọi tầng lớp trong xã hội, đặc biệt là dân nghèo

 

B. Bảo vệ đặc quyền, đặc lợi của giai cấp thống trị

C. Bảo vệ tài sản và tính mạng của nông dân làng xã

D. Bảo vệ đất đai, lãnh thổ của Tổ quốc

 

Đáp án đúng: B

Phần tiếp:

Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử lớp 10 bài 17 có đáp án: Quá trình hình thành và phát triển của nhà nước phong kiến (phần 2)

Câu trắc nghiệm Lịch sử lớp 10 theo bài, ôn tập có đáp án

Suckhoecuocsong.vn

Các tin liên quan

Các tin khác