Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử lớp 10 bài 17 có đáp án: Quá trình hình thành và phát triển của nhà nước phong kiến (phần 2)

4/14/2022 11:01:00 AM
Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử lớp 10 bài 17 có đáp án chính xác: Quá trình hình thành và phát triển của nhà nước phong kiến (phần 2)

Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử lớp 10 bài 17 có đáp án: Quá trình hình thành và phát triển của nhà nước phong kiến (phần 2)

 

Câu 13. Trong các thế kỉ XI – XV, quân đội được tổ chức gồm

A. Ba bộ phận: quân bảo vệ vua, quân bảo vệ cung thành và quân bảo vệ đất nước

b. Hai bộ phận: quân bảo vệ vua và quân bảo vệ đất nước

C. Hai bộ phận: quân bảo vệ nhà vua, kinh thành(cấm quân) và quân chính quy bảo vệ đất nước (ngoại binh)

D. Một bộ phận: quân chính quy đảm nhiệm hai nhiệm vụ là bảo vệ kinh thành và bảo vệ đất nước

 

Đáp án đúng: C

Câu 14. Trong các thế kỉ X – XV, quân đội được tuyển theo

A. Chế độ “ngụ binh ư nông”

B. Chế độ lao dịch

C. Chế độ trưng binh

D. Chế độ nghĩa vụ quân sự

 

Đáp án đúng: A

Câu 15. Người có công dẹp “loạn 12 sứ quân”, thống nhất đất nước là ai?

A. Đinh Bộ Lĩnh

B. Đinh Điền

C. Ngô Xương Ngập

D. Đinh Công Trứ

 

Đáp án đúng: A

Câu 16. Năm 939, ông xưng Vương, xây dựng chính quyền mới và đóng đô ở Cổ Loa (Đông Anh – Hà Nội). Ông là ai?

A. Ngô Quyền

B. Lê Hoàn

C. Lý Công Uẩn

D. Đinh Tiên Hoàng

 

Đáp án đúng: A

Câu 17. Năm 968, ông lên ngôi Hoàng đế, lập ra triều Đinh. Ông là:

A. Ngô Quyền

B. Đinh Bộ Lĩnh

C. Lê Hoàn

D. Đinh Liễn

 

Đáp án đúng: B

Câu 18. Người hạ Chiếu dời đô từ Hoa Lư về Thăng Long (1010) là:

A. Đinh Tiên Hoàng

B. Lê Hoàn

C. Ngô Quyền

D. Lý Công Uẩn

 

Đáp án đúng: D

Câu 19. Vị vua đặt tên nước là Đại Cồ Việt, đóng đô ở Hoa Lư là:

A. Ngô Quyền

B. Đinh Tiên Hoàng

C. Lý Công Uẩn

D. Lê Hoàn

 

Đáp án đúng: B

Câu 20. Trong lịch sử chế độ phong kiến Việt Nam, triều đại có tới hai vị vua trị vì là:

A. Nhà Trần     

B. Nhà Đinh     

C. Nhà Lý

D. Nhà Lê

 

Đáp án đúng: A

Câu 21. Nhà Lê được thành lập sau thắng lợi của cuộc khởi nghĩa

A. Bãi Sậy

B. Hương Khê    

C. Lam Sơn    

 D. Tây Sơn

 

Đáp án: C

Câu 22. Người tiến hành cuộc cải cách hành chính lớn vào những năm 60 của thế kỉ XV là:

A. Lê Thái Tổ

B. Lê Thánh Tông

C. Lê Thái Tông

D. Lê Nhân Tông

 

Đáp án đúng: B

Câu 23. Mô hình tổ chức hành chính nào sau đây thuộc thời Lê sơ sau cải cách?

A. Lộ, trấn, phủ, châu, xã

B. Lộ, phủ, huyện, châu, xã

C. Đạo thừa tuyên, phủ, huyện, châu, xã

D. Đạo, phủ, châu, hương, giáp

 

Đáp án đúng: C

Câu 24. Sử dụng các cụm từ cho sẵn dưới đây để hoàn chỉnh những thông tin nói về bộ máy nhà nước thời Lý – Trần

“Từ thời Lý, chín quyền trung ương từng bước được tổ chức hoàn chỉnh. Đứng đầu đất nước ta là …….(1)…..nắm mọi quyền hành về chính trị, luật pháp và quân sự. Giúp việc cho vua là …….(2)…….. và …….(3)……Bên dưới là các cơ quan trung ương như sành, viện, đại. Ngoài ra, còn có các chức quan chuyên trông nom sản xuất nông nghiệp và hệ thống đê điều.

Đất nước được chia thành các…..(4)….., do các hoàng tử (thời Lý) hay An phủ sứ (thời Trần – Hồ) cai quản. Dưới lộ, trấn là các ……(5)……. Và đều có quan lại triều đình trông coi. Đơn vị hành chính cấp cơ sở gọi là xã, do các ……(6)….. đứng đầu”.

A. (1) vua, (2) tể tướng, (3) các đại thần, (4) lộ, trấn,( 5) phủ, huyện, châu, (6) xã quan

B. (1) vua, (2) tể tướng, (3) các đại thần, (4) phủ, huyện, châu, (5) lộ, trấn, (6) xã quan

C. (1) vua, (2) tể tướng, (3) xã quan, (4) lộ, trấn, (5) phủ, huyện, châu, (6) các đại thần

D. (1) vua,(2) các đại thần, (3) tể tướng, (4) lộ, trấn,( 5) phủ, huyện, châu, (6) xã quan

 

Đáp án đúng: A

Câu 25. Ý nào sau đây không phản ánh chính xác hoạt động đối nội của nhà nước phong kiến Việt Nam trong các thế kỉ X – XV?

A. Thực hiện chính sách đoàn kết với các dân tộc

B. Coi trọng đến việc bảo vệ an ninh đất nước

C. Cho phép các tù trưởng miền núi lập thành vùng tự trị

D. Chăm lo đến đời sống nhân dân

 

Đáp án cần chọn: C

 

Câu 26. Ý nào dưới đây không phản ánh chính xác hoạt động đối ngoại của nhà nước phong kiến Việt Nam trong các thế kỉ X – XV?

A. Thực hiện cống nạp với các triều đại phương Bắc, nhưng vẫn giữ vững tư thế của một quốc gia độc lập, tự chủ

B. Thần phục các triều đại phương Bắc và các nước láng giềng

C. Giữ mối quan hệ hòa hiếu, thân thiện với các nước láng giềng

C. Khi bị xâm lược hoặc bị xâm phạm biên giới thì sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Tổ quốc

D. Giữ mối quan hệ hòa hiếu, thân thiện với các nước láng giềng

 

Đáp án cần chọn: B

Phần tiếp:

Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử lớp 10 bài 17 ôn tập: Quá trình hình thành và phát triển của nhà nước phong kiến (từ thế kỉ X đến thế kỉ XV)

Câu trắc nghiệm Lịch sử lớp 10 theo bài, ôn tập có đáp án

Suckhoecuocsong.vn

Các tin liên quan

Các tin khác