Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử lớp 10 bài 14 có đáp án: Các quốc gia cổ đại trên đất nước Việt Nam (phần 1)

7/12/2022 2:56:00 PM
Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử lớp 10 bài 14 có đáp án chính xác: Các quốc gia cổ đại trên đất nước Việt Nam (phần 1)

Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử lớp 10 bài 14 có đáp án: Các quốc gia cổ đại trên đất nước Việt Nam (phần 1)

 

Câu 1. Thời gian xuất hiện của nền văn hóa Đông Sơn là

A. Giữa thiên niên kỉ I TCN

B. Đầu thiên niên kỉ II TCN

C. Đầu thiên niên kỉ I TCN

D. Thế kỉ I TCN

 

Đáp án đúng: C

Câu 2. Các chất liệu nào dưới đây được sử dụng để chế tác công cụ lãnh đạo phổ biến của cư dân Đông Sơn

A. Đồng thau, bắt đầu có sắt

B. Đồng đỏ và đồng thau

C. Đồng đỏ và sắt

D. Đồng và sắt

 

Đáp án đúng: A

Câu 3. Công cụ lãnh đạo bằng kim loại xuất hiện đã tạo điều kiện cho người Việt cổ

A. Khai thác vùng đồng bằng châu thổ ven sông thành những cánh đồng màu mỡ để phát triển nghề nông trồng lúa nước

B. Sống định cư lâu dài trong các làng bản

C. Khai phá, biến vùng đất đai khô rắn ở miền núi những vùng cây lâu năm có giá trị kinh tế cao

D. Lựa chọn cây lúa nước là cây trồng chính

 

Đáp án đúng: A

Câu 4. Ý nào sau đây không phản ánh đúng hoạt động kinh tế chính trị của cư dân Đông Sơn?

A. Săn bắn, chăn nuôi, đánh cá

B. Nghề nông trồng lúa nước

C. Buôn bán

D. Nghề thủ công

 

Đáp án đúng: C

Câu 5. Hoạt động kinh tế, chính của cư dân thời Đông Sơn có gì khác so với cư dân thời Phùng Nguyên?

A. Phát triển một số nghề thủ công

B. Có hoạt động buôn bán, trao đổi giữa các vùng

C. Nông nghiệp trồng lúa nước

D. Xuất hiện phân công lãnh đạo giữa nông nghiệp và thủ công nghiệp

 

Đáp án đúng: D

Câu 6. Nghề thủ công nổi tiếng của cư dân nền văn minh Đông Sơn là:

A. Đúc đồng

B. Làm đồ gốm

C. Chế tác đồ thủy tinh, dệt vải

D. Đục đá, khảm trai

 

Đáp án đúng: A

Câu 7. Ý nào phản ánh không đúng những biến đổi trong xã hội thời Đông Sơn

A. Sự ra đời của công xã nông thôn (làng, xóm)

B. Xuất hiện gia đình nhỏ theo chế độ phụ hệ

C. Sự giải thể của công xã thị tộc

D. Mâu thuẫn xã hội nảy sinh

 

Đáp án đúng: D

Câu 8. Ý nào nhận xét đúng về tình hình xã hội thời Đông Sơn so với thời Phùng Nguyên?

A. Mức độ phân hóa xã hội ngày càng phổ biến hơn

B. Sự phân hóa xã hội chưa thật sâu sắc

C. Đã có sự phân hóa xã hội giữa giàu và nghèo

D. Sự phân hóa xã hội phổ biến hơn chưa thật sâu sắc

 

Đáp án đúng: D

Câu 9. Nền văn hóa là tiền đề cho sự ra đời của quốc gia Văn Lang là:

A. Văn hóa Hòa Bình

B. Văn hóa Đông Sơn

C. Văn hóa Sa Huỳnh

D. Văn hóa Hoa Lộc

 

 

Đáp án đúng: B

Câu 10. Ý nào không phản ánh đúng cơ sở dân đến sự ra đời sớm của Nhà nước Văn Lang – Âu Lạc

A. Yêu cầu phát triển việc buôn bán với các tộc người khác

B. Yêu cầu của hoạt động thị thủy và thủy lợi để phục vụ nông nghiệp

C. Yêu cầu của công cuộc chống giặc ngoài xâm

D. Những chuyển biến căn bản trong đời sống kinh tế - xã hội

 

Đáp án đúng: A

Câu 11. Tổ chức của nhà nước thời Văn Lang – Âu Lạc là:

A. Vua – vương công, quý tộc – bồ chính

B. Vua – Lạc Hầu, Lạc tướng – Lạc dân

C. Vua - Lạc hầu, Lạc tướng – bồ chính

D. Vua Hùng – Lạc hầu, Lạc tướng – tù trưởng

 

Đáp án đúng: C

Câu 12. Người đứng đầu các bộ nước Văn Lang – Âu Lạc là ai?

A. Lạc hầu      

B. Lạc tướng

C. Bồ chính

D. Quan lang      

 

Đáp án: B

Câu 13. Người đứng đầu các bộ của nước Văn Lang – Âu Lạc là ai?

A. Lạc hầu

B. Lạc tướng

C. Quan lại     

D. Bồ chính

 

Đáp án đúng: D

Câu 14. Đặc điểm nào dưới dây là của nhà nước Văn Lang - Âu Lạc?

A. Bộ máy nhà nước phức tạp với nhiều bộ phận, đứng đầu là vua

B. Bộ máy nhà nước khá hoàn chỉnh, đứng đầu là vua

C. Còn đơn giản sơ khai, chưa hoàn chỉnh, nhưng là tổ chức nhà nước điều hành một quốc gia, không còn là tổ chức bộ lạc

D. Nhà nước ra đời sớm nhất ở khu vực châu Á

 

Đáp án đúng: C

Câu 15. Nhà nước Âu Lạc là:

A. Sự kế tục nhưng mở rộng hơn về lãnh thổ và hoàn chỉnh hơn về tổ chức so với nước Văn Lang

B. Sự thu hẹp của nhà nước Văn Lang

C. Một nhà nước của tộc người không phải là người Việt

D. Một nhà nước riêng biệt, không có điểm gì chung so với nhà nước Văn Lang

 

Đáp án đúng: A

Câu 16. Các tầng lớp chính trong xã hội Văn Lang - Âu Lạc là:

A. Vua – quý tộc – lạc dân

B. Vua – quan lại – lạc dân

C. Vua, quý tộc – dân tự do – nô tì

D. Quý tộc – dân tự do

 

Đáp án đúng: C

Câu 17. Nguồn lương thực chính của cư dân Văn Lang - Âu Lạc là:

A. Lúa mạch, lúa mì

B. Gạo nếp, gạo tẻ

C. Lúa

D. Ngô, khoai, sắn

 

Đáp án: B

Câu 18. Tín ngưỡng phổ biến của cư dân Văn Lang - Âu Lạc là:

A. Thờ đa thần

B. Thờ nhân thần

C. Thờ thần tự nhiên      

D. Thờ linh vật

 

Đáp án đúng: C

Câu 19. Những nét đặc sắc trong tín ngưỡng của người Việt cổ là:

A. Sung bái các hiện tượng tự nhiên

B. Tục phồn thực

C. Có các nghi thức cầu mùa, cầu cho mưa thuận gió hòa

D. Thờ cúng tổ tiên, sung kính các anh hung dân tộc và những người có công với làng nước

 

Đáp án đúng: D

Câu 20. Trên đất nước ta, quốc gia Lâm Ấp - Champa được hình thành ở khu vực

A. Miền Trung

B. Miền Trung và Nam Trung Bộ

C. Tỉnh Bình Thuận

 D. Tỉnh Bình Thuận

 

Đáp án đúng: B

Phần tiếp:

Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử lớp 10 bài 14 có đáp án: Các quốc gia cổ đại trên đất nước Việt Nam (phần 2)

Câu trắc nghiệm Lịch sử lớp 10 theo bài, ôn tập có đáp án

Suckhoecuocsong.vn

Các tin liên quan

Các tin khác