Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử lớp 10 bài 14 có đáp án: Các quốc gia cổ đại trên đất nước Việt Nam (phần 2)

7/12/2022 3:12:00 PM
Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử lớp 10 bài 14 có đáp án: Các quốc gia cổ đại trên đất nước Việt Nam (phần 2)

Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử lớp 10 bài 14 có đáp án: Các quốc gia cổ đại trên đất nước Việt Nam (phần 2)

 

Câu 1. Nền văn hóa nào dưới đây là cơ sở hình thành nhà nước Lâm Ấp - Champa:

A. Văn hóa Phùng Nguyên

B. Văn hóa Hoa Lộc

C. Văn hóa Sa Huỳnh

D. Văn hóa Bàu Tró

 

Đáp án đúng: C

Câu 2. Nước Lâm Ấp - Champa được hình thành vào thời gian nào?

A. Thế kỉ I

B. Thế kỉ II

C. Thế kỉ II TCN

D. Cuối thế kỉ II

 

Đáp án đúng: D

Câu 3. Người nào có công thành lập nhà nước Lâm Ấp là:

A. Chế Củ

B. Chế Bồng Nga

C. Chế Mân      

      

D. Khu Liên

 

Đáp án đúng: D

Câu 4. Từ thế kỉ X đến thế kỉ XV, tình hình Champa có điểm nổi bật là:

A. Vương quốc phát triển đến đỉnh cao

B. Việc buôn bán với nước ngoài trở nên nhộn nhịp, sầm uất

C. Bước vào giai đoạn suy thoái, rồi dần dần hòa nhập vào lãnh thổ Đại Việt

D. Lãnh thổ quốc gia được mở rộng, phía Bắc đến tận sông Gianh (Quảng Bình), phía Nam đến sông Dinh (Bình Thuận)

 

Đáp án đúng: A

Câu 5. Hoạt động kinh tế chủ yếu của cư dân Champa là:

A. Nông nghiệp, thủ công nghiệp

B. Nông nghiệp trồng lúa nước

C. Buôn bán

D. Chăn nuôi, trồng lúa nước

 

Đáp án đúng: B

Câu 6. Nghề thủ công nào dưới đây rất phát triển ở Champa và còn nhiều dấu tích để lại đến ngày nay?

A. Nghề xây dựng

B. Nghề làm gốm

C. Nghề rèn sắt, chế tạo vũ khí

D. Nghề làm đồ trang sức

 

Đáp án đúng: A

Câu 7. Thể chế chính trị tồn tại ở vương quốc Champa là:

A. Thể chế quân chủ chuyên chế sơ khai

B. Thể chế chiếm hữu nô lệ

C. Thể chế quân chủ

D. Thể chế quân chủ lập hiến

 

Đáp án đúng: C

Câu 8. Các đơn vị hành chính của champa gồm:

A. Phủ, huyện, tổng, xã

B. Tỉnh, châu, huyện, xã

C. Châu, huyện, làng

D. Tỉnh, phủ, châu, huyện, làng

 

Đáp án đúng: C

Câu 9. Xã hội Champa có các tầng lớp chủ yếu là:

A. Vua, quý tộc, nông dân phụ thuộc, nô tì

B. Quý tộc, dân tự do, nông dân lệ thuộc và nô lệ

C. Quý tộc, nông dân, thợ thủ công, thương nhân, nô tì

D. Vua, tướng lĩnh quân sự, tăng lữ, nông dân, nô tì

 

Đáp án đúng: B

Câu 10. Thành tựu văn hóa nào của cư dân Champa còn tồn tại đến ngày nay và được công nhận là Di sản văn hóa thế giới?

A. Các tháp Chăm

B. Các bức chạm nổi, phù điêu

C. Khu di tích thánh địa Mỹ Sơn (Quảng Nam)

D. Phố cổ Hội An

 

 Đáp án đúng: C

Câu 11. Quốc gia cổ nào dưới đấy được hình thành trên cơ sở văn hóa Óc Eo?

A. Vương quốc Chân Lạp

B. Vương quốc Phù Nam

C. Vương quốc Lan Xang

D. Vương quốc Óc Eo

 

 

Đáp án đúng: B

Câu 12. Quốc gia cổ Phù Nam được hình thành vào khoảng thời gian nào?

A. Thế kỉ I

B. Thế kỉ II

C. Thế kỉ III

D. Thế kỉ IV

 

Đáp án đúng: A

Câu 13. Các hoạt động kinh tế phổ biến của cư dân Phù Nam là:

A. Sản xuất nông nghiệp, kết hợp đánh cá, săn bắn và khai thác hải sản

B. Nghề nông trồng lúa, thủ công nghiệp, ngoại thương đường biển

C. Thủ công nghiệp, khai thác hải sản, ngoại thương đường biển

D. Thủ công nghiệp, buôn bán

 

Đáp án: B

Câu 14. Các tầng lớp chính trong xã hội Phù Nam là:

A. Quý tộc, địa chủ, nông dân

B. Quý tộc, bình dân, nô lệ

C. Thủ lĩnh quân sự, quý tộc tăng lữ, bình dân, nô tì

D. Quý tộc, tăng lữ, nông dân, nô tì

 

Đáp án: B

Câu 15. Đặc diểm nổi bật về đời sống kinh tế của vương quốc Phù Nam so với các quốc gia khác trên đất nước Việt Nam là:

A. Kinh tế phồn thịnh, trở thành một vương quốc, giàu mạnh nhất khu vực Đông Nam Á

B. Ngoại thương đường biển rất phát triển

C. Thể chế quân chủ đạt đến trình độ điển hình

D. Đã từng làm chủ một khu vực rộng lớn ở Đông Nam Á

 

Đáp án: B

Câu 16. Điểm giống nhau trong đời sống kinh tế của cư dân Văn Lang - Âu Lạc và Champa, Phù Nam là:

A. Làm nông nghiệp trồng lúa, kết hợp với một số nghề thủ công

B. Đẩy mạnh giao lưu buôn bán với bên ngoài

C. Nghề khai thác lâm thổ sản khá phát triển

D. Chăn nuôi rất phát triển

 

Đáp án: A

Câu 17. Ý nào sau đây đã phản ánh được nét tương đồng về văn hóa vủa các quốc gia cổ đại trên đất nước Việt Nam?

A. Có chữ viết từ sớm

B. ở nhà sàn, ăn trầu và sung tín Phật giáo

C. chú trọng xây dựng đền tháp thờ thần

D. có tục nhuộm rang, săm mình

 

Đáp án: B

Phần tiếp:

Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử lớp 10  bài 14 ôn tập có đáp án: Các quốc gia cổ đại trên đất nước Việt Nam

Câu trắc nghiệm Lịch sử lớp 10 theo bài, ôn tập có đáp án

Suckhoecuocsong.vn

Các tin liên quan

Các tin khác