Trắc nghiệm Lịch sử lớp 9 Bài 4 có đáp án: Các nước châu Á

2/9/2022 1:46:00 PM
Trắc nghiệm Lịch sử lớp 9 Bài 4 có đáp án: Các nước châu Á

Trắc nghiệm Lịch sử lớp 9 Bài 4 có đáp án: Các nước châu Á

Câu 1. Sau Chiến tranh thế giới thứ nhất, biến đổi lớn nhất của các nước châu Á là:

A. Các nước châu Á giành được độc lập.

B. Các nước châu Á trở thành trung tâm kinh tế, tài chính thế giới.

C. Các nước châu Á gia nhập ASEAN.

D. Tất cả các ý trên.

Đáp án cần chọn là: A vì

- Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, cao trào giải phóng dân tộc lan rộng khắp châu Á.

- Cuối những năm 50, phần lớn các quốc gia châu Á giành được độc lập trong đó có nhiều nước lớn: Trung Quốc, Ấn Độ, In-đô-nê-xi-a,….

Câu 2. Nước châu Á nào đang vươn lên trở thành cường quốc công nghệ phần mềm, công nghệ hạt nhân, công nghệ vũ trụ?

A. Trung Quốc

B. Nhật Bản

C. Ấn Độ

D. Xin-ga-po

Đáp án cần chọn là: C vì những năm gần đây, công nghệ thông tin và viễn thông phát triển mạnh mẽ. Ấn Độ đang cố gắng vươn lên trở thành cường quốc công nghệ phần mềm, công nghệ hạt nhân, công nghệ vũ trụ.

Câu 3. Tại sao thế kỉ XXI, được dự đoán là “thế kỉ của châu Á”?

A. Châu Á trở thành trung tâm kinh tế, tài chính của thế giới.

B. Các nước châu Á đạt được sự tăng trưởng nhanh chóng về kinh tế.

C. Các nước châu Á có nền an ninh, chính trị ổn định nhất thế giới.

D. Nhiều nước châu Á giành được độc lập.

Đáp án cần chọn là: B vì bước vào thế kỉ XXI, nhiều nước châu Á đạt được sự tăng trưởng nhanh chóng về kinh tế, tiêu biểu như Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Ma-lai-xi-a, Sing-ga-po… Từ sự phát triển đó, nhiều người dự đoán “Thế kỉ XXI sẽ là thế kỉ của châu Á”.

Câu 4. Sau cuộc kháng chiến chống Nhật ở Trung Quốc diễn ra cuộc nội chiến giữa:

A. nội bộ Đảng Cộng sản Trung Quốc.

B. Quốc dân đảng và Đảng Cộng sản Trung Quốc.

C. Đảng tự do dân chủ Trung Quốc và Đảng Cộng sản Trung Quốc.

D. Đảng Dân chủ Trung Quốc và Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Đáp án cần chọn là: B vì sau cuộc kháng chiến chống Nhật ở Trung Quốc diễn ra cuộc nội chiến kéo dài trong ba năm (1946 – 1949) giữa Quốc dân đảng và Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Câu 5. Kết quả của cuộc nội chiến giữa Quốc dân đảng và Đảng Cộng sản Trung Quốc (1946 – 1949) như thế nào?

A. Quốc dân đảng thua trận phải rút chạy ra Đài Loan.

B. Cuộc nội chiến không phân thắng bại, lãnh đạo hai Đảng kí hòa ước.

C. Mĩ và Liên Xô can thiệp cuộc nội chiến kết thúc trong hòa bình.

D. Đảng Cộng sản Trung Quốc thất bại phải chấm dứt quyền lãnh đạo.

Đáp án cần chọn là: A theo SGK lịch sử lớp 9 trang 16

Câu 6. Nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa ra đời trong thời gian nào?

A. Ngày 01/01/1949.

B. Ngày 01/10/ 1949.

C. Ngày 11/ 10/ 1949.

D. Ngày 10/ 10/ 1949.

Đáp án cần chọn là: B vì ngày 01/10/1949, tại cuộc mít tinh trên Quảng trường Thiên An Môn, Chủ tịch Mao Trạch Đông trịnh trọng tuyên bố trước toàn thế giới sự ra đời của nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa.

Câu 7. Ý nào dưới đây không phải ý nghĩa lịch sử của sự ra đời nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa?

A. Hệ thống XHCN được nối liền từ châu Âu sang châu Á.

B. Kết thúc ách nô dịch hơn 100 năm của đế quốc và hàng nghìn năm của chế độ phong kiến.

C. Đưa Trung Quốc bước vào kỉ nguyên độc lập, tự do.

D. Đưa Trung Quốc trở thành cường quốc kinh tế thế giới.

Đáp án cần chọn là: D vì

- Sự ra đời của nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa có ý nghĩa:

+ Kết thúc ách nô dịch hơn 100 năm của đế quốc và hàng nghìn năm của chế độ phong kiến.

+ Đưa Trung Quốc bước vào kỉ nguyên độc lập, tự do.

+ Hệ thống XHCN được nối liền từ châu Âu sang châu Á.

- Phải đến những năm cuối thế kỉ XX, đầu thế kỉ XXI nền kinh tế Trung Quốc mới phát triển mạnh mẽ và trở thành cường quốc kinh tế thế giới.

Câu 8. Nhân dân Trung Quốc bắt tay vào khôi phục kinh tế từ khi nào?

A. Năm 1949.

B. Năm 1950.

C. Năm 1978.

D. Năm 1953.

Đáp án cần chọn là: B vì từ năm 1950, nhân dân Trung Quốc bắt tay vào công cuộc khôi phục nền kinh tế.

- Biện pháp:

+ Tiến hành cải cách ruộng đất và hợp tác hóa nông nghiệp.

+ Cải tạo công thương nghiệp tư bản tư doanh.

+ Xây dựng nền công nghiệp dân tộc.

+ Phát triển văn hóa giáo dục.

Câu 9. Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc đề ra đường lối cải cách – mở cửa khi nào?

A. Năm 1959.

B. Năm 1950.

C. Năm 1978.

D. Năm 1979.

Đáp án cần chọn là: C vì Tháng 12/1978, Trung ương ĐCS Trung Quốc đề ra đường lối cải cách - mở cửa, mở đầu cho công cuộc cải cách kinh tế - xã hội của đất nước và thu được nhiều thành tựu quan trọng.

- Chủ trương:

+ Xây dựng chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc.

+ Lấy phát triển kinh tế làm trọng tâm.

+ Thực hiện cải cách mở cửa nhằm mục tiêu hiện đại hóa, đưa Trung Quốc trở thành quốc gia giàu mạnh dân chủ, văn minh.

Câu 10. Đường lối đổi mới trong chủ trương xây dựng chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc có đặc điểm gì?

A. Lấy cải tổ chính trị làm trọng tâm.

B. Lấy phát triển kinh tế làm trọng tâm.

C. Lấy phát triển văn hóa làm trọng tâm.

D. Lấy phát triển kinh tế, chính trị làm trọng tâm.

Đáp án cần chọn là: B vì đường lối đổi mới trong chủ trương xây dựng chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc có đặc điểm lấy phát triển kinh tế làm trọng tâm, đưa Trung Quốc trở thành cường quốc giàu mạnh, văn minh.

Phần tiếp:

Trắc nghiệm Lịch sử lớp 9 Bài 5 có đáp án: Các nước Đông Nam Á

Tổng hợp các câu trắc nghiệm Lịch sử lớp 9 theo bài, ôn thi

Tổng hợp câu trắc nghiệm Lịch sử 9 ôn thi, ôn vào 10 theo từng bài có đáp án

Suckhoecuocsong.vn

Các tin khác