Mức xử phạt khi xe máy đi sai làn

3/12/2016 10:27:28 PM
Dừng và di chuyển sai làn là lỗi giao thông khá phổ biến của người điều khiển xe máy. Song, lại rất ít người biết lỗi này bị phạt bao nhiêu.

Dừng và di chuyển sai làn là lỗi giao thông khá phổ biến của người điều khiển xe máy. Song, lại rất ít người biết lỗi này bị phạt bao nhiêu.

Trong trường hợp người điều khiển phương tiện xe gắn máy có hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ theo quy định tại điểm a, khoản 2; điểm g, khoản 4 Điều 6 Nghị định số 171/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt thì sẽ bị xử phạt hành chính như sau:

“2. Phạt tiền từ 80.000 đồng đến 100.000 đồng đối với người điều khiển xe thực hiện một trong các hành vi vi phạm sau đây:

a) Chuyển làn đường không đúng nơi được phép hoặc không có tín hiệu báo trước.

4. Phạt tiền từ 200.000 đồng đến 400.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:

g, Điều khiển xe không đi bên phải theo chiều đi của mình; đi không đúng phần đường, làn đường quy định hoặc điều khiển xe đi trên hè phố”.

Sukhoecuocsong.com.vn (Tổng hợp)

Các tin khác