Câu trắc nghiệm Sinh học lớp 6 đề kiểm tra Sinh 6 Chương 2 có đáp án

1/4/2022 9:26:00 AM
Câu trắc nghiệm Sinh học lớp 6 đề kiểm tra Sinh 6 Chương 2 có đáp án chính xác

Câu trắc nghiệm sinh học lớp 6 đề kiểm tra Sinh 6 Chương 2 có đáp án

Câu 1. Rễ cọc có đặc điểm nào sau đây?

A. Bao gồm nhiều rễ cái lớn, từ rễ cái mọc ra nhiều rễ con đâm ngược lên trên mặt đất.

B. Bao gồm một rễ cái lớn, từ rễ cái mọc ra nhiều rễ con đâm xiên xuống mặt đất.

C. Bao gồm nhiều rễ con mọc nối tiếp nhau tạo thành chuỗi.

D. Bao gồm nhiều rễ con dài gần bằng nhau, mọc tỏa ra từ gốc thân tạo thành chùm.

Đáp án cần chọn là: B vì Hình 9.1A – 1. Các loại rễ SGK sinh học lớp 6 trang 29

Câu 2. Rễ thực vật được phân chia làm mấy loại chính?

A. 2 loại     

B. 4 loại

C. 3 loại    

D. 5 loại

Đáp án cần chọn là: A vì rễ thực vật bao gồm: rễ cọc và rễ chùm

Câu 3. Cây nào dưới đây có rễ cọc?

A. Rau dền     

B. Lúa     

C. Chuối

D. Hành hoa

Đáp án cần chọn là: A vì rễ cọc là rau dền, rễ chùm là: hành hoa, lúa, chuối

Câu 4. Trong số các cây dưới đây, có bao nhiêu cây có rễ chùm?

1. Bưởi

2. Diếp cá

3. Dừa

4. Ngô

5. Bằng lăng

A. 3

B. 1

C. 2

D. 4

Đáp án cần chọn là: C vì rễ cọc: Bười, diếp cá, bằng lăng; Rễ chùm: dừa, ngô

Câu 5. Nhóm nào dưới đây gồm hai loài thực vật có cùng dạng rễ ?

A. Tỏi và rau ngót

B. Bèo tấm và tre

C. Mía và chanh

D. Mít và riềng

Đáp án cần chọn là: B vì rễ cọc: rau ngót, mít, chanh; rễ chùm: tỏi, bèo tấm, tre, riềng, mía

Câu 6. Cây nào dưới đây có cấu tạo cấu tạo rễ có nhiều sai khác với những cây còn lại?

A. Bèo tấm

B. Bèo cái

C. Bèo Nhật Bản

D. Đậu xanh

Đáp án cần chọn là: D vì rễ chùm: Bèo cái, Bèo Nhật Bản, Bèo tấm; Rễ cọc: Đậu xanh

Câu 7. Người ta phân chia phần rễ cây mọc trong đất thành mấy miền chính?

A. 3 miền     

B. 4 miền

C. 5 miền

D. 2 miền     

Đáp án cần chọn là: B vì rễ được chia làm 4 miền: Miền trưởng thành, miền hút, miền sinh trưởng, miền chóp rễ

Câu 8. Cây nào dưới đây có rễ phụ?

A. Tất cả các phương án đưa ra

B. Trầu không

C. Ngô

D. Si

Đáp án cần chọn là: A vì những rễ mọc ra từ phần trên mặt đất của thân cây, cành cây gọi là rễ phụ: VD: Si, trầu không, ngô…

Câu 9. Theo chiều từ rễ lên thân, các miền của rễ được sắp xếp theo trình tự như thế nào?

A. Miền chóp rễ, miền sinh trưởng, miền hút, miền trưởng thành.

B. Miền chóp rễ, miền hút, miền sinh trưởng, miền trưởng thành.

C. Miền hút, miền chóp rễ, miền trưởng thành, miền sinh trưởn

D. Miền sinh trưởng, miền chóp rễ, miền hút, miền trưởng thành.

Đáp án cần chọn là: A vì theo chiều từ rễ lên thân, các miền của rễ được sắp xếp: Miền chóp rễ, miền sinh trưởng, miền hút, miền trưởng thành – hình 9.3 SGK trang 30

Câu 10. Trong cấu tạo của rễ, miền trưởng thành đảm nhiệm chức năng gì?

A. Che chở cho đầu rễ

B. Hấp thụ nước và muối khoáng

C. Dẫn truyền

D. Làm cho rễ dài ra

Đáp án cần chọn là: C vì miền trưởng thành có các mạch dẫn có chức năng dẫn truyền

Câu 11. Vì sao nói miền hút là phần quan trọng nhất của rễ?

A. Vì bộ phận này có khả năng tái sinh rất cao, giúp rễ nhanh chóng phục hồi sau khi bị tổn thương.

B. Vì bộ phận này có chứa nhiều chất dinh dưỡng, giúp cung cấp nguồn năng lượng cho hoạt động của rễ.

C. Vì bộ phận này là nơi duy nhất ở rễ chứa mạch rây và mạch gỗ.v

D. Vì bộ phận này chứa các lông hút có vai trò hút nước và muối khoáng hòa tan - chức năng quan trọng nhất của rễ thực vật.

Đáp án cần chọn là: D vì SGK sinh học lớp 6 trang 32

Câu 12. Lông hút ở rễ là một bộ phận của

A. tế bào thịt vỏ.

B. tế bào biểu bì.

C. quản bào.

D. tế bào kèm.

Đáp án cần chọn là: B vì lông hút ở rễ là tế bào biểu bì kéo dài ra

Câu 13. Thành phần nào dưới đây không được tìm thấy ở tế bào lông hút ở rễ?

A. Nhân

B. Không bào

C. Vách tế bào

D. Lục lạp

Đáp án cần chọn là: D vì tế bào lông hút chứa các thành phần: vách tế bào, màng sinh chất, chất tế bào, nhân, không bào

Câu 14. Khi nói về sự sắp xếp mạch rây và mạch gỗ tại miền hút của rễ, phát biểu nào dưới đây là đúng?

A. Mạch rây xếp một phía, mạch gỗ xếp ở phía đối diện

B. Mạch rây bao bên ngoài, mạch gỗ nằm ở phía trong

C. Mạch rây và mạch gỗ xếp xen kẽ nhau

D. Mạch gỗ bao bên ngoài, mạch rây nằm ở phía trong

Đáp án cần chọn là: C vì trụ giữa gồm mạch rây và mạch gỗ xếp xen kẽ nhau có chức năng vận chuyển các chất.

Câu 15. Trong cấu tạo miền hút của rễ, bộ phận nào là nơi chứa chất dự trữ?

A. Ruột      

B. Biểu bì     

C. Thịt vỏ

D. Bó mạch

Đáp án cần chọn là: A vì ruột gồm những tế bào có vách mỏng có chức năng dự trữ

Câu 16. Ở miền hút của rễ, phần trụ giữa bao gồm những thành phần nào?

A. Thịt vỏ và bó mạch

B. Biểu bì và ruột

C. Ruột và bó mạch

D. Mạch rây và mạch gỗ

Đáp án cần chọn là: C vì phần trụ giữa gồm: bó mạch (mạch rây và mạch gỗ) và ruột.

Câu 17. Nếu cắt bỏ lông hút thì ngay lập tức, rễ cây sẽ mất đi khả năng nào dưới đây?

A. Hút nước và muối khoáng

B. Vận chuyển các chất lên thân

C. Tăng trưởng về chiều dài

D. Hô hấp

Đáp án cần chọn là: A vì lông hút ở rễ là tế bào biểu bì kéo dài ra có vai trò hút nước và muối khoáng hòa tan

Câu 18. Cây trồng nào dưới đây cần nhiều phân đạm hơn những cây còn lại?

A. Củ đậu     

B. Cà rốt     

C. Khoai lang

D. Rau ngót

Đáp án cần chọn là: D vì vì rau ngót là cây lấy lá nên cần nhiều muốn đạm. Còn củ đậu, khoai lang, cà rốt là cây lấy củ nên cần nhiều muối kali.

Câu 19. Chọn các từ/cụm từ thích hợp để điền vào chỗ trống trong câu sau: Nước và muối khoáng hòa tan trong đất được ...(1)... hấp thụ, sau đó được chuyển qua phần ...(2)... tới ...(3)....

A. (1): lông hút; (2): mạch rây; (3): mạch gỗ

B. (1): lông hút; (2): thịt vỏ; (3): mạch gỗ

C. (1): lông hút; (2): thịt vỏ; (3): mạch rây

D. (1): miền chóp rễ; (2): thịt vỏ; (3): mạch rây

Đáp án cần chọn là: B vì Nước và muối khoáng hòa tan trong đất được lông hút hấp thụ, sau đó được chuyển qua phần thịt vỏ tới mạch gỗ.

Câu 20. Loại đất nào dưới đây thích hợp để trồng cây công nghiệp?

A. Đất đá ong

B. Đất pha cát

C. Đất đỏ bazan

D. Đất phù sa

Đáp án cần chọn là: C vì mỗi loại cây trồng sẽ phù hợp với từng loại đất khác nhau. VD: Cây công nghiệp: được trồng nhiều ở vùng Tây Nguyên, nơi có đất đỏ bazan – SGK trang 38

Câu 21. Vì sao khi bị ngập nước lâu ngày, rễ cây sẽ mất đi khả năng hút nước và muối khoáng?

A. Vì khi đó rễ ở trạng thái trương nước, khiến cho quá trình hút nước ở rễ bị cản trở.

B. Vì khi đó cây bị thiếu ôxi nên hô hấp ở rễ bị ngừng trệ, điều này khiến cho tế bào rễ nói chung và tế bào lông hút nói riêng bị hủy hoại, mất đi khả năng hút nước và muối khoáng.

C. Vì khi đó lượng nước và muối khoáng dồi dào nên chúng tự thẩm thấu qua toàn bộ bề mặt rễ, đồng thời lông hút sẽ bị tiêu biến do không còn giữ chức năng hút nước và muối khoáng.

D. Tất cả các phương án đưa ra.

Đáp án cần chọn là: B vì khi bị ngập nước lâu ngày, rễ cây sẽ bị thiếu ôxi nên quá trình hô hấp của cây bị ảnh hưởng. Lâu dần sẽ làm rễ cây bị chết, mất đi khả năng hút nước và muối khoáng (SGK sinh học lớp 6 trang 38)

Câu 22. Khả năng hút nước của rễ cây trồng phụ thuộc vào yếu tố nào sau đây?

A. Đặc điểm sinh học của từng loại cây trồng

B. Tất cả các phương án đưa ra

C. Điều kiện khí hậu, thời tiết

D. Giá thể sinh trưởng (các loại đất trồng, dung dịch dinh dưỡng khác nhau)

Đáp án cần chọn là: B vì Khả năng hút nước của rễ ở cây trồng phụ thuộc vào 2 yếu tố chính:

+ Đặc điểm sinh học của từng loại cây trồng.

+ Các điều kiện bên ngoài (các loại đất trồng, thời tiết, khí hậu…) - SGK trang 37, 38

Câu 23. Nhóm nào dưới đây gồm những tác nhân khiến cho nhu cầu nước của cây gia tăng?

A. Trời lặng gió, nền nhiệt thấp, độ ẩm cao

B. Trời lặng gió, nền nhiệt thấp, độ ẩm thấp

C. Trời nhiều gió, nền nhiệt cao, độ ẩm cao

D. Trời nhiều gió, nền nhiệt cao, độ ẩm thấp

Đáp án cần chọn là: D vì khi trời nhiều gió, nhiệt độ cao, độ ẩm thấp sẽ làm cho cây thoát nước nhiều, nhu cầu nước tăng cao.

Câu 24. Rễ móc được tìm thấy ở loại cây nào dưới đây?

A. Tất cả các phương án đưa ra

B. Vạn niên thanh

C. Trầu không

D. Hồ tiêu

Đáp án cần chọn là: A vì các cây có rễ móc - rễ mọc ra từ phần thân hoặc cành trên mặt đất: cây trầu không, vạn niên thanh, hồ tiêu (SGK sinh học lớp 6 trang 40)

Câu 25. Cây nào dưới đây không có rễ củ?

A. Khoai lang     

B. Khoai tây

C. Cà rốt     

D. Củ đậu

Đáp án cần chọn là: B vì các loại rễ củ - rễ phình to: Khoai lang, cà rốt, củ đậu. Các loại thân củ: Khoai tây (SGK sinh học lớp 6 trang 40)

Câu 26. Nhóm nào dưới đây gồm những cây có rễ giác mút?

A. Tầm gửi, tơ hồng

B. Trầu không, mã đề

C. Mía, dong ta

D. Mồng tơi, kinh giới

Đáp án cần chọn là: A vì rễ giác mút- rễ biến đổi thành giác mút đâm vào thân hoặc cành của cây khác: tầm gửi, tơ hồng.

Câu 27. Cây nào dưới đây có loại rễ biến dạng tương tự như rễ biến dạng của cây cải củ?

A. Chuối

B. Gừng     

C. Sắn     

D. Bưởi

Đáp án cần chọn là: C vì rễ biến dạng của cây cải củ là rễ củ - tương tự như củ sắn

Câu 28. Đối với cây lấy rễ củ, người ta nên thu hoạch khi nào?

A. Sau khi cây ra hoa, trước khi cây tạo quả

B. Sau khi cây ra hoa, tạo quả

C. Trước khi cây ra hoa, tạo quả

D. Khi quả đã già

Đáp án cần chọn là: C vì phải thu hoạch các cây có rễ củ trước khi chúng ra hoa vì: Củ là phần rễ phình to chứa chất dự trữ để cây dùng lúc ra hoa, kết quả. Nếu thu hoạch chậm, sau lúc cây ra hoa thì một phần chất dinh dưỡng của củ đã được chuyển hóa để tạo ra các bộ phận của hoa nên chất lượng củ bị giảm rõ rệt.

Câu 29. Loại củ nào dưới đây không phải là biến dạng của rễ?

A. Củ khoai lang

B. Củ đậu

C. Củ lạc

D. Củ cà rốt

Đáp án cần chọn là: C vì biến dạng của rễ: Củ đậu, củ khoai lang, củ cà rốt. Rễ không có biến dạng: củ lạc.

Câu 30. Trong các loại rễ biến dạng, loại nào có ý nghĩa đối với đời sống con người nhất?

A. Rễ củ     

B. Giác mút     

C. Rễ thở

D. Rễ móc

Đáp án cần chọn là: A vì rễ củ - có vai trò chứa chất dự trữ nên có ý nghĩa đối với đời sống con người nhất.

Tổng hợp các câu trắc nghiệm Sinh học lớp 6 có đáp án

Suckhoecuocsong.vn

Các tin liên quan

Các tin khác