Câu trắc nghiệm Sinh học lớp 6 Bài 5 có đáp án: Kính lúp, kính hiển vi và cách sử dụng

1/4/2022 9:33:00 AM
Câu trắc nghiệm Sinh học lớp 6 Bài 5 có đáp án chính xác: Kính lúp, kính hiển vi và cách sử dụng

Câu trắc nghiệm Sinh học lớp 6 Bài 5 có đáp án: Kính lúp, kính hiển vi và cách sử dụng

Câu 1. Kính lúp có khả năng phóng to ảnh của vật bao nhiêu lần?

A. 3 - 20 lần

B. 100 - 200 lần

C. 2 - 3 lần

D. 25 - 50 lần

Đáp án cần chọn là: A vì SGK sinh học lớp 6 trang 17

Câu 2. Kính hiển vi điện tử có khả năng phóng to ảnh của vật từ

A. 40 - 3 000 lần.

B. 5 000 - 8 000 lần.

C. 10 000 - 40 000 lần.

D. 100 - 500 lần.

Đáp án cần chọn là: C vì SGK sinh học lớp 6 trang 18

Câu 3. Em hãy sắp xếp các thao tác sau theo trình tự từ sớm đến muộn trong kĩ thuật quan sát vật mẫu bằng kính hiển vị:

1. Mắt nhìn vào thị kính, tay từ từ vặn ốc to ngược chiều kim đồng hồ cho đến khi nhìn thấy vật cần quan sát.

2. Điều chỉnh ánh sáng bằng gương phản chiếu.

3. Điều chỉnh ốc nhỏ để nhìn vật mẫu rõ nhất.

4. Mắt nhìn vật kính từ một phía của kính hiển vi, tay vặn ốc to theo chiều kim đồng hồ cho đến khi vật kính gần sát lá kính của tiêu bản.

5. Đặt tiêu bản lên bàn kính sau cho vật mẫu nằm ở đúng vị trí trung tâm, sau đó dùng kẹp giữ tiêu bản.

A. 2 - 5 - 4 - 1 - 3

B. 2 - 4 - 5 - 1 - 3

C. 2 - 1 - 4 - 5 - 3

D. 2 - 4 - 1 - 5 - 3

Đáp án cần chọn là: B vì (SGK sinh học lớp 6 trang 19)

Câu 4. Trong cấu tạo của kính hiển vi, bộ phận nào nằm ở trên cùng?

A. Gương phản chiếu ánh sáng

B. Vật kính

C. Bàn kính

D. Thị kính

Đáp án cần chọn là: D vì hình 5.3. Kính hiển vi (SGK sinh học lớp 6 trang 18)

Câu 5. Khi quan sát vật mẫu, tiêu bản được đặt lên bộ phận nào của kính hiển vi?

A. Thị kính

B. Vật kính      

C. Bàn kính     

D. Chân kính

Đáp án cần chọn là: C vì kính hiển vi và cách sử dụng (SGK sinh học lớp 6 trang 18)

Câu 6. Kính hiển vi bao gồm 3 bộ phận chính, đó là

A. Chân kính, ống kính và bàn kính.

B. Thị kính, đĩa quay và vật kính.

C. Chân kính, thị kính và bàn kính.

D. Thị kính, gương phản chiếu ánh sáng và vật kính.

Đáp án cần chọn là: A vì Kính hiển vi và cách sử dụng (SGK sinh học lớp 6 trang 18)

Câu 7. Chọn từ thích hợp để điền vào chỗ trống trong câu sau: Trong cấu tạo của kính hiển vi, ... là bộ phận để mắt nhìn vào khi quan sát vật mẫu.

A. Bàn kính     

B. Vật kính     

C. Chân kính

D. Thị kính

Đáp án cần chọn là: D vì Kính hiển vi và cách sử dụng (SGK sinh học lớp 6 trang 18)

Câu 8. Trong việc sử dụng và bảo quản kính hiển vi, chúng ta cần lưu ý điều gì?

A. Khi di chuyển kính thì phải dùng cả 2 tay: một tay đỡ chân kính, một tay cầm chắc thân kính

B. Sau khi dùng cần lấy khăn bông lau bàn kính, chân kính, thân kính

C. Sau khi dùng thì cần lấy giấy thấm lau thị kính, vật kính

D. Tất cả các phương án đưa ra

Đáp án cần chọn là: D: Phần em có biết? Bảo quản kính hiển vi (SGK sinh học lớp 6 trang 20)

Câu 9. Kính lúp có đặc điểm nào sau đây?

A. Được cấu tạo bởi tay cầm và tấm kính trong có hai mặt lồi.

B. Được cấu tạo bởi giá đỡ và tấm kính trong có hai mặt lõm.

C. Được cấu tạo bởi giá đỡ và tấm kính trong có một mặt lồi, một mặt lõ

D. Được cấu tạo bởi tay cầm và tấm kính trong có hai lõm.

Đáp án cần chọn là: A vì Kính lúp và cách sử dụng (SGK sinh học lớp 6 trang 17)

Câu 10. Kính lúp không được dùng để quan sát vật mẫu nào sau đây?

A. Virut     

B. Quả dâu tây 

C. Cánh hoa   

D. Lá bàng

Đáp án cần chọn là: A vì virut có kích thước rất nhỏ bé nên chỉ quan sát được bằng kính hiển vi điện tử mà không thể quan sát bằng kính lúp

Tổng hợp các câu trắc nghiệm Sinh học lớp 6 có đáp án

Suckhoecuocsong.vn

Các tin liên quan

Các tin khác