Câu trắc nghiệm Sinh học lớp 6 Bài 42 có đáp án: Lớp hai lá mầm và lớp một lá mầm

1/8/2022 2:04:00 PM
Câu trắc nghiệm Sinh học lớp 6 Bài 42 có đáp án chính xác: Lớp hai lá mầm và lớp một lá mầm

Câu trắc nghiệm Sinh học lớp 6 Bài 42 có đáp án: Lớp hai lá mầm và lớp một lá mầm

Câu 1. Cây nào dưới đây là đại diện của lớp Hai lá mầm?

A. Ngô     

B. Cau     

C. Mía

D. Cải

Đáp án cần chọn là: D vì cây cải cũng như một số cây thực phẩm chủ yếu như rau muống, bầu, bí, mướp… thuốc lớp Hai lá mầm (SGK Sinh học lớp 6 trang 139)

Câu 2. Cây nào dưới đây có số lá mầm trong hạt khác với những cây còn lại?

A. Xương rồng     

B. Chuối     

C. Hành tây

D. Hoàng tinh

Đáp án cần chọn là: A vì cây xương rồng là cây hai lá mầm; các cây hoàng tinh, chuối, hành tây: là cây một lá mầm

Câu 3. Đặc điểm nào dưới đây không phải là đặc điểm chung của các cây Hai lá mầm?

A. Gân lá hình cung

B. Cuống phân tách rõ ràng với lá

C. Rễ cọc

D. Tất cả các phương án đưa ra

Đáp án cần chọn là: A vì đặc điểm chung của cây hai lá mầm gồm: rễ cọc, gân lá hình mạng, cuống phân tách rõ với lá

Câu 4. Nhóm nào dưới đây gồm hai loài thực vật có cùng kiểu gân lá?

A. Gai, tía tô

B. Bèo tây, trúc

C. Trầu không, mía

D. Râm bụt, mây

Đáp án cần chọn là: A vì lá gai và lá tía tô đều có hình mạng - thuộc cây Hai lá mầm

Câu 5. Hầu hết các đại diện của lớp Một lá mầm đều có dạng thân như thế nào?

A. Thân cột     

B. Thân cỏ

C. Thân gỗ

D. Thân leo     

Đáp án cần chọn là: B vì hầu hết các đại diện của lớp Một lá mầm đều có dạng thân cỏ trừ 1 số ít có dạng thân đặc biệt như cau, dừa, tre nứa… (SGK Sinh học lớp 6 trang 139)

Câu 6. Chọn từ thích hợp điền vào chỗ trống để hoàn thành câu sau: Các cây … chủ yếu của chúng ta đều thuộc lớp Một lá mầm.

A. Lương thực     

B. Hoa màu     

C. Thuốc

D. Thực phẩm

Đáp án cần chọn là: A vì các cây lương thực chủ yếu của chúng ta đều thuộc lớp Một lá mầm như lúa, lúa mì, ngô… (Em có biết? SGK Sinh học lớp 6 trang 139)

Câu 7. Loài thực vật nào dưới đây được xếp vào lớp Một lá mầm?

A. Cải

B. Mướp     

C. Tỏi     

D. Cà chua

Đáp án cần chọn là: C vì các cây thực phẩm như mướp, cải, cà chua, bầu, bì… đều thuộc lớp Hai lá mầm (Em có biết? SGK Sinh học lớp 6 trang 139)

Câu 8. Các đại diện của lớp Một lá mầm thường có mấy dạng gân lá chính?

A. 1 dạng     

B. 4 dạng     

C. 3 dạng

D. 2 dạng

Đáp án cần chọn là: D vì các đại diện của lớp Một lá mầm thường có 2 dạng gân lá chính là: hình cung và hình song song

Câu 9. Loài hoa nào dưới đây thường có 4 - 5 cánh?

A. Hoa bưởi      

B. Hoa loa kèn

C. Hoa ly

D. Hoa huệ     

Đáp án cần chọn là: A vì hoa bưởi thuộc cây Hai lá mầm nên thường có 4-5 cánh; hoa loa kèn, hoa huệ, hoa ly thuốc cây Một lá mầm nên thường có 3-4 cánh

Câu 10. Cây Hai lá mầm và cây Một lá mầm phân biệt nhau ở đặc điểm nào dưới đây?

A. Tất cả các phương án đưa ra

B. Kiểu gân lá

C. Dạng rễ

D. Số lá mầm của hạt

Đáp án cần chọn là: A vì để phân biệt lớp Hai lá mầm và lớp Một lá mầm, người ta chủ yếu dựa vào số lá mầm của phôi; ngoài ra còn dựa vào kiểu rễ, kiểu gân lá, số cánh hoa, dạng thân… (SGK Sinh học lớp 6 trang 139)

Phần tiếp:

Câu trắc nghiệm Sinh học lớp 6 Bài 43 có đáp án: Khái niệm sơ lược về phân loại thực vật

Tổng hợp các câu trắc nghiệm Sinh học lớp 6 có đáp án

Suckhoecuocsong.vn

Các tin liên quan

Các tin khác