Câu trắc nghiệm Sinh học lớp 6 Bài 21 có đáp án: Quang hợp

1/4/2022 12:49:00 PM
Câu trắc nghiệm Sinh học lớp 6 Bài 21 có đáp án chính xác: Quang hợp

 

Câu trắc nghiệm Sinh học lớp 6 Bài 21 có đáp án: Quang hợp

Câu 1. Trong quá trình quang hợp, lá nhả ra loại khí nào?

A. Khí nitơ

B. Khí hiđrô     

C. Khí ôxi     

D. Khí cacbônic

Đáp án cần chọn là: C: Ghi nhớ SGK sinh học lớp 6 trang 70

Câu 2. Trong cơ thể thực vật, bộ phận nào chuyên hoá với chức năng chế tạo tinh bột?

A. Rễ

B. Hoa     

C. Lá     

D. Thân

Đáp án cần chọn là: C vì lá cây thực hiện quá trình quang hợp để chế tạo tinh bột từ nước, khí cacb ônic và ánh sáng (SGK sinh học lớp 6 trang 69, 70)

Câu 3. Thành phần nào dưới đây không tham gia trực tiếp vào quá trình quang hợp của thực vật?

A. Không bào     

B. Nước

C. Lục lạp     

D. Khí cacbônic

Đáp án cần chọn là: A vì quang hợp là quá trình lá cây nhờ có chất diệp lục, sử dụng nước, khí cacbônic và năng lượng ánh sáng mặt trời để chế tạo ra tinh bột và nhả khí ôxi (SGK sinh học lớp 6 trang 72)

Câu 4. Điều kiện cần để lá cây có thể quang hợp được khi có đầy đủ các nguyên liệu là gì?

A. Nhiệt độ thấp

B. Có ánh sáng

C. Nền nhiệt cao

D. Độ ẩm thấp

Đáp án cần chọn là: B vì điều kiện cần để lá cây có thể quang hợp được khi có đầy đủ các nguyên liệu là có ánh sáng.

Câu 5. Thân non của cây (có màu xanh lục) có quang hợp được không ? Vì sao?

A. Không. Vì thân non chỉ làm nhiệm vụ vận chuyển chất dinh dưỡng.

B. Có. Vì thân non cũng chứa chất diệp lục như lá cây.

C. Không. Vì quá trình quang hợp chỉ diễn ra ở lá cây.

D. Có. Vì thân non cũng được cung cấp đầy đủ nước và muối khoáng.

Đáp án cần chọn là: B vì thân non của cây (có màu xanh lục) có quang hợp được. Vì thân non cũng chứa chất diệp lục như lá cây.

Câu 6. Chất nào dưới đây là nguyên liệu của quá trình quang hợp ở thực vật?

A. Khí cacbônic     

B. Tinh bột     

C. Vitamin

D. Khí ôxi

Đáp án cần chọn là: A vì nguyên liệu của quá trình quang hợp ở thực vật là khí cacbônic, nước, ánh sáng.

Câu 7. Cho một cành rong đuôi chó vào bình chứa nước. Đổ đầy nước vào một ống nghiệm sau đó úp ngược ống nghiệm vào cành rong đuôi chó sao cho không có bọt khí lọt vào. Để bình nước này ra chỗ có nắng thì sau một thời gian, người ta quan sát thấy hiện tượng gì ?

A. Chất kết tủa màu trắng dần xuất hiện ở đáy ống nghiệm

B. Nước trong ống nghiệm chuyển màu xanh thẫm.

C. Nước trong bình chuyển dần sang màu hồng nhạt

D. Bọt khí nổi lên và khí dần chiếm chỗ nước trong ống nghiệm.

Đáp án cần chọn là: D vì thí nghiệm: Xác định chất khí thải ra trong quá trình lá chế tạo tinh bột – SGK trang 69.

Câu 8. Tại sao khi nuôi cá cảnh trong bể kính, người ta lại thả thêm rong rêu?

A. Tất cả các phương án đưa ra.

B. Vì quá trình quang hợp của rong rêu sẽ thải khí ôxi, giúp hoạt động hô hấp của cá diễn ra dễ dàng hơn.

C. Vì rong rêu là thức ăn chủ yếu của cá cảnh.

D. Vì rong rêu có tác dụng ức chế sự phát triển của các vi sinh vật gây hại cho cá.

Đáp án cần chọn là: B vì khi nuôi cá cảnh trong bể kính, người ta lại thả thêm rong rêu. Vì rêu sẽ thải khí ôxi trong quá trình quang hợp, giúp hoạt động hô hấp của cá diễn ra dễ dàng hơn.

Câu 9. Để quang hợp ở cây xanh diễn ra thuận lợi, chúng ta cần lưu ý điều nào dưới đây?

A. Tất cả các phương án đưa ra

B. Tưới tiêu hợp lý

C. Trồng cây ở nơi có đủ ánh sáng

D. Bón phân cho cây (bón lót, bón thúc)

Đáp án cần chọn là: A vì để quang hợp ở cây xanh diễn ra thuận lợi, chúng ta cần trông cây ở nơi có ánh sáng, bón phân và tưới tiêu hợp lí.

Câu 10. Chọn từ thích hợp để điền vào chỗ trống trong câu sau: Từ tinh bột cùng …, lá cây còn chế tạo được nhiều loại hữu cơ khác cần thiết cho cây.

A. Muối khoáng     

B. Oxi 

C. Nước   

D. Vitamin

Đáp án cần chọn là: A vì từ tinh bột cùng muối khoáng, lá cây còn chế tạo được nhiều chất hữu cơ khác cần thiết cho cây (Ghi nhớ SGK sinh học lớp 6 trang 72)

Phần tiếp:

Câu trắc nghiệm Sinh học lớp 6 Bài 22 có đáp án: Ảnh hưởng của các điều kiện bên ngoài đến quang hợp

Tổng hợp các câu trắc nghiệm Sinh học lớp 6 có đáp án

Suckhoecuocsong.vn

Các tin liên quan

Các tin khác