Câu trắc nghiệm Sinh học lớp 6 Bài 14 có đáp án: Thân dài ra do đâu?

1/4/2022 10:22:00 AM
Câu trắc nghiệm Sinh học lớp 6 Bài 14 có đáp án chính xác: Thân dài ra do đâu?

Câu trắc nghiệm Sinh học lớp 6 Bài 14 có đáp án: Thân dài ra do đâu?

Câu 1. Cây nào dưới đây có tốc độ tăng trưởng chiều dài thân lớn hơn những cây còn lại?

A. Bưởi     

B. Mướp

C. Thông

D. Lim     

Đáp án cần chọn là: B vì cây thân cỏ, nhất là thân leo (như mồng tơi, mướp, bí…) dài ra rất nhanh

Câu 2. Thân cây gỗ dài ra là do sự phân chia tế bào của loại mô nào ?

A. Mô che chở

B. Mô rễ

C. Mô dẫn

D. Mô phân sinh ngọn

Đáp án cần chọn là: D vì thân cây gỗ dài ra do sự phân chia tế bào ở mô phân sinh ngọn (SGK sinh học lớp 6 trang 47)

Câu 3. Việc ngắt ngọn khi trồng đậu, cà phê là nhằm mục đích gì?

A. Giảm sự thất thoát nước của cây

B. Giúp cây tạo ra nhiều lá phục vụ nhu cầu của con người

C. Tập trung chất dinh dưỡng cho sự ra hoa, tạo quả của cây

D. Tất cả các phương án đưa ra

Đáp án cần chọn là: C vì khi trồng cây đậu, bông, cà phê, trước khi cây ra hoa, tạo quả, người ta thường ngắt ngọn để phát triển nhiều chồi, hoa, quả để tăng năng suất.

Câu 4. Dựa vào tốc độ tăng trưởng chiều dài thân, em hãy cho biết cây nào dưới đây không cùng nhóm với những cây còn lại?

A. Mồng tơi     

B. Mun 

C. Xoan   

D. Vàng tâm

Đáp án cần chọn là: A vì cây thân cỏ: mồng tơi, mướp, bí… dài ra rất nhanh; Cây thân gỗ: lớn chậm hơn, nhưng sống lâu năm: Xoan, mun, vàng tâm, lim, chò…

Câu 5. Khi trồng cây lấy sợi, để tập trung chất dinh dưỡng nuôi thân chính, người ta thường

A. Bấm ngọn cho cây.

B. Bón thúc liên tục cho cây.

C. Cắt bỏ hết hoa và lá.

D. Tỉa cành xấu, cành bị sâu.

Đáp án cần chọn là: D vì trong trồng trọt, người ta thường cắt tỉa bỏ các cành xấu, bị sâu mà không bấm ngọn để tập trung chất dinh dưỡng vào thân chính, để cây mọc cao và cho gỗ tốt, sợi tốt.

Câu 6. Cây nào dưới đây không nên bấm ngọn khi trồng?

A. Chè     

B. Bạch đàn

C. Cà phê

D. Đậu xanh     

Đáp án cần chọn là: B vì khi bấm ngọn cây, cây không cao lên, chất dinh dưỡng dồn xuống cho chồi hoa, chồi lá phát triển. Ví dụ: đỗ, đậu, bông… Khi không bấm ngọn cây, các tế bào ở mô phân sinh ngọn phân chia và lớn lên làm cho thân dài ra. Ví dụ: keo, bạch đàn, lim…

Câu 7. Cây thân gỗ sẽ ngừng phát triển chiều dài thân chính nếu chúng ta

A. Không bón thúc cho cây.

B. Tỉa bớt lá.

C. Đốn các cành lân cận thân chính.

D. Cắt bỏ ngọn cây.

Đáp án cần chọn là: D vì cây lấy gỗ sẽ ngừng phát triển chiều cao khi chúng ta bấm ngọn

Câu 8. Cây nào dưới đây vẫn có thể dài ra nếu bị cắt bỏ ngọn ?

A. Cây mít

B. Cây chuối     

C. Cây trúc     

D. Cây khế

Đáp án cần chọn là: C vì cây trúc vẫn có thể dài ra khi ta bấm ngọn vì ngoài mô phân sinh ngọn thì tại mỗi gốc của mỗi gióng còn có mô phân sinh gióng, giúp cây cao thêm bằng cách tăng độ dài của mỗi gióng.

Câu 9. Cây nào dưới đây có mô phân sinh gióng?

A. Lạc

B. Vừng     

C. Lúa     

D. Khoai lang

Đáp án cần chọn là: C vì một số cây có mô phân sinh gióng là: tre, trúc, nứa, lúa…

Câu 10. Người ta thường ngắt ngọn cà phê khi nào?

A. Trước khi cây ra hoa, tạo quả

B. Khi cây non được 1 tháng tuổi

C. Sau khi cây ra hoa, tạo quả

D. Sau khi đã thu hoạch quả chín

Đáp án cần chọn là: A vì để thu được quả cà phê đạt năng suất cao, người ta thường ngắt ngọn trước khi cây ra hoa, tạo quả.

Phần tiếp:

Câu trắc nghiệm Sinh học lớp 6 Bài 15 có đáp án: Cấu tạo trong của thân non

Tổng hợp các câu trắc nghiệm Sinh học lớp 6 có đáp án

Suckhoecuocsong.vn

Các tin liên quan

Các tin khác