Câu trắc nghiệm Lịch sử lớp 10 Bài 5 có đáp án: Trung Quốc thời phong kiến (phần 2)

4/26/2022 4:50:00 PM
Câu trắc nghiệm Lịch sử lớp 10 Bài 5 có đáp án chính xác: Trung Quốc thời phong kiến (phần 2)

Câu trắc nghiệm Lịch sử lớp 10 Bài 5 có đáp án: Trung Quốc thời phong kiến (phần 2)

Câu 1. Ý nào không giải thích đúng tại sao kinh tế công thương nghiệp ở Trung Quốc sớm phát triển nhưng nền kinh tế tư bản chủ nghĩa vẫn không phát triển được ở nước này?

A. Do Trung Quốc không phát triển theo đúng mô hình của các nước phương Tây và Nhật Bản

B. Chế độ cai trị độc đoán của chính quyền phong kiến chuyên chế

C. Những mầm mống của nền sản xuất tư bản chủ nghĩa hình thành yếu ớt

D. Quan hệ sản xuất phong kiến lỗi thời vẫn được duy trì chặt chẽ ở Trung Quốc

Đáp án cần chọn là: A

Câu 2. Chính sách đối ngoại nhất quán của các triều đại phong kiến Trung Quốc là gì?

A. Giữ quan hệ hữu hảo, thân thiên với các nước láng giềng

B. Luôn thực hiện chính sách “Đại Hán”, đẩy mạnh xâm lược để mở rộng lãnh thổ

C. Liên kết với các nước lớn, chinh phục các nước nhỏ, yếu

D. Chinh phục thế giới thông qua “con đường tơ lụa”

Đáp án cần chọn là: B

Câu 3. Hãy liên hệ: Lịch sử Việt Nam chịu ảnh hưởng như thế nào bởi chính sách đó

A. Có quan hệ bang giao hữu nghị, cùng phát triển

B. Trở thành đối tượng xâm lược của tất cả các triều đại phong kiến ở Trung Quốc

C. Đất nước không phát triển được

D. Trở thành đối tượng xâm lược của một số các triều đại phong kiến ở Trung Quốc

Đáp án cần chọn là: B

Câu 4. Triều đại nào ở Trung Quốc xâm lược Việt Nam đầu tiên và đã thất bại

A. Triều Tần      

B. Triều Đường      

C. Triều Minh

D. Triều Hán

Đáp án cần chọn là: A

Câu 5. Triều đại nào ở Trung Quốc xâm lược nước ta và đặt ra “An Nam đô hộ phủ”?

A. Hán

B. Tần      

C. Đường      

D. Minh

Đáp án cần chọn là: C

Câu 6. Phật giáo ở Trung Quốc thịnh hành nhất vào triều đại nào?

A. Hán      

B. Đường

C. Thanh

D. Minh      

Đáp án cần chọn là: B

Câu 7. Một tác phẩm văn học đã được dựng thành phim nổi tiếng thế giới phản ánh rõ điều đó là?

A. Thủy hử

B. Tây du kí

C. Tam quốc diễn nghĩa

D. Hồng lâu mộng

Đáp án cần chọn là: B

Câu 8. Người đầu tiên khởi xướng Nho giáo là

A. Khổng Tử

B. Tuân Tử

C. Mạnh Tử

D. Tất cả các nhân vật trên

Đáp án cần chọn là: A

Câu 9. Nho giáo trở thành công cụ sắc bén phục vụ nhà nước phong kiến, trở thành cơ sở tư tưởng của chế độ phong kiến Trung Quốc từ triều đại

A. Tần      

B. Hán

D. Minh

C. Đường      

Đáp án cần chọn là: B

Câu 10. Ý nào không phản ánh đúng nội dung cơ bản của Nho giáo?

A. Quan niệm về quan hệ giữa vua – tôi, cha – con, vợ - chồng.

B. Đề cao quyền bình đẳng của phụ nữ

C. Giáo dục con người phải thực hiện đúng bổn phận với quốc gia, với gia đinh

D. Đề xướng con người phải tu nhân, rèn luyện đạo đức

Đáp án cần chọn là: B

Câu 11. Tại sao Nho giáo lại trở thành hệ tư tưởng thống trị trong xã hội phong kiến Trung Quốc cũng như ở một số nước phương Đông khác, trong đó có Việt Nam?

A. Là công cụ sắc bén phục vụ cho nhà nước phong kiến tập quyền

B. Nội dung tư tưởng có tính tiến bộ, nhân văn hơn hẳn

C. Có tác dụng giáo dục con người phải thực hiện bổn phận

D. Phù hợp với tư tưởng đạo đức truyền thống của người phương Đông

Đáp án cần chọn là: A

Câu 12. Người đặt nền móng cho việc nghiên cứu Sử học một cách độc lập ở Trung Quốc là

A. Tư Mã Thiên

B. Thi Nại Am

C. Ngô Thừa Ân

D. La Quán Trung

Đáp án cần chọn là: A

Câu 13. Loại hình văn học nổi bật nhất dưới thời Đường là

A. Thơ      

B. Tiểu thuyết      

C. Sử thi

D. Kinh kịch

Đáp án cần chọn là: A

Câu 14. Một loại hình văn học – nghệ thuật rất phát triển dưới thời Minh, Thanh là

A. Kinh kịch

B. Thơ

C. Kịch nói

D. Tiểu thuyết

Đáp án cần chọn là: D

Câu 15. Bốn phát minh kĩ thuật quan trọng nhất của người Trung Quốc là

A. Phương pháp luyện sắt, đúc sung, thuốc sung, làm men gốm

B. Phương pháp luyện sắt, làm men gốm, la bàn, thuốc sung

C. Giấy, kĩ thuật in, la bàn, thuốc súng

D. Giấy, kĩ thuật in, phương pháp luyện sắt, thuốc súng

Đáp án cần chọn là: C

Câu 16. Ý đúng nhất về mối quan hệ giữa các giai cấp trong xã hội phong kiến Trung Quốc thông qua sơ đồ sau là gì?

A. Phản ánh các mối quan hệ xã hội chằng chéo, phức tạp

B. Xã hội phân chia thành nhiều giai cấp, nông dân là lực lượng sản xuất chính và phải chịu mọi gánh nặng xã hội

C. Vua, quan lại, địa chủ thuộc giai cấp thống trị

D. Ruộng đất chi phối mọi mối quan hệ xã hội

Đáp án cần chọn là: B

Câu 17. Hãy sắp xếp các dữ liệu sau theo trình tự thời gian xuất hiện: 1. Cố cung Bắc Kinh; 2. Tượng người bằng đất nung; 3. Thơ Đường.

A. 1, 2, 3

B. 3, 1, 2

C. 2, 3, 1

D. 2, 1, 3

Đáp án cần chọn là: C

Câu 18. Mỗi nội dung ở cột bên trái gắn với triều đại phong kiến Trung Quốc nào ở cột bên phải?

1. Chế độ phong kiến Trung Quốc

2. Chế độ phong kiến Trung Quốc phát triển đến đỉnh cao

3. Mầm mống kinh tế tư bản chủ nghĩa xuất hiện Trung Quốc

4. Chế độ phong kiến Trung Quốc suy vong

a) Đường

b) Tần, Hán

c) Thanh

d) Minh

A. 1 – b; 2 – a; 3 – d; 4 – c.

B. 1 – c; 2 – d; 3 – a; 4 – b.

C. 1 – a; 2 – b; 3 – c; 4 – d.

D. 1 – b; 2 – a; 3 – c; 4 – d.

Đáp án cần chọn là: A

Câu 19. Hãy sắp xếp các nhân vật sau theo đúng trình tự thời gian về các cuộc khởi nghĩa nông dân tiêu biểu ở Trung Quốc thời phong kiến: 1. Lý Tự Thành; 2. Trần Thắng – Ngô Quang; 3. Chu Nguyên Chương; 4. Hoàng Sào

A. 1, 2, 3, 4

B. 2, 4, 3, 1

C. 4, 3, 2, 1

D. 2, 4, 1, 3

Đáp án cần chọn là: B

Câu 20. Nguyên nhân nào dẫn đến các cuộc khởi nghĩa nông dân bùng nổ vào cuối mỗi triều đại phong kiến Trung Quốc?

A. Triều đại phong kiến suy sụp, mâu thuẫn xã hội sâu sắc, đời sống của người nông dân quá cực khổ

B. Mâu thuẫn xã hội sâu sắc, các thế lực ngoại bang xâm lược, đời sống người dân quá khổ cực

C. Sự tranh giành quyền lực giữa các thế lực phong kiến, đời sống người nông dân quá khổ cực

D. Nhà nước không chăm lo đến đời sống của nông dân.

Đáp án cần chọn là: A

Phần tiếp:

Câu trắc nghiệm Lịch sử lớp 10 bài 5 có đáp án: Trung Quốc thời phong kiến (ôn tập)

Câu trắc nghiệm Lịch sử lớp 10 theo bài, ôn tập có đáp án

Suckhoecuocsong.vn

Các tin liên quan

Các tin khác