Câu trắc nghiệm Địa Lý lớp 7 Bài 60 có đáp án: Liên minh Châu Âu

11/12/2021 4:29:00 PM
Câu trắc nghiệm Địa Lý lớp 7 Bài 60 có đáp án: Liên minh Châu Âu

Câu trắc nghiệm Địa Lý lớp 7 Bài 60 có đáp án: Liên minh Châu Âu

Câu: 1 Lúc mới thành lập (1957) Liên minh châu Âu có tên gọi là:

   A. Khối thị trường chung châu Âu.

   B. Cộng đồng châu Âu.

   C. Cộng đồng kinh tế châu Âu.

   D. Liên minh châu Âu.

Lúc mới thành lập (1957) Liên minh châu Âu có tên gọi là cộng đồng kinh tế châu Âu.

Câu: 2 Tính đến năm 2004, Liên minh châu Âu có bao nhiêu nước?

   A. 20 nước.

   B. 24 nước.

   C. 27 nước.

   D. 30 nước.

Tính đến năm 2004, Liên minh châu Âu có 27 nước.

Câu: 3 Liên minh Châu Âu ra đời vào năm:

   A. 1951.       B. 1957.

   C. 1958.       D. 1967.

Tiền thân của Liên minh Châu Âu là Cộng đồng kinh tế châu Âu được thành lập năm 1957.

Câu: 4 Cộng đồng châu Âu đổi tên thành Liên minh châu Âu vào năm:

   A. 1957.       B. 1958.

   C. 1967.       D. 1993.

Với hiệp ước Ma-xtrich, năm 1993 Cộng đồng châu Âu được đổi tên thành Liên minh Châu Âu.

Câu: 5 Khu vực kinh tế dẫn đầu thế giới về thương mại hiện nay là:

   A. APEC.

   B. NAFTA.

   C. EU.

   D. ASEAN.

EU là tổ chức thương mại hàng đầu thế giới.

Câu: 6 Số nước sáng lập - thành viên ban đầu của Liên minh châu Âu là:

   A. 5 nước.

   B. 6 nước.

   C. 7 nước.

   D. 8 nước.

Bao gồm 6 nước, đó là: Pháp, CHLB Đức, I-ta-li-a, Bỉ, Hà Lan, Lúc-xăm-bua.

Câu: 7 Lĩnh vực không phải mục đích của EU là:

   A. Kinh tế.

   B. Luật pháp.

   C. Nội vụ.

   D. Chính trị.

Dựa trên mục đích của Eu là: Xây dựng và phát triển một khu vực tự do lưu thông hàng hoá, dịch vụ, con người, tiền vốn giữa các nước thành viên và liên minh toàn diện. Co thể thấy chính trị không phải là mục đích của EU.

Câu: 8 Tự do lưu thông hàng hóa là:

   A. Tự do đi lại, cư trú, lựa chọn nơi làm việc.

   B. Tự do đối với các dịch vụ vận tải du lịch.

   C. Bãi bỏ các hạn chế đối với giao dịch thanh toán.

   D. Hàng hóa bán ra của mỗi nước không chịu thuế giá trị gia tăng.

Nhờ chính sách dỡ bỏ hàng rào thuế quan trong buôn bán với nhau nên hàng hóa bán ra của mỗi nước không chịu thuế giá trị gia tăng. Bãi bỏ các hạn chế đối với giao dịch thanh toán thuộc tự do lưu thông tiền vốn.

Câu: 9 Liên minh châu Âu là tổ chức thương mại hàng đầu thế giới, chiếm bao nhiêu % trong hoạt động ngoại thương thế giới?

   A. 30%.      B. 40%.

   C. 50%.      D. 60%.

Liên minh châu Âu là tổ chức thương mại hàng đầu thế giới, chiếm 50% trong các hoạt động ngoại thương của thế giới.

Câu: 10 Đặc điểm không nằm trong tự do di chuyển là:

   A. Tự do đi lại

   B. Tự do cư trú

   C. Tự do lựa chọn nơi làm việc

   D. Tự do du lịch.

Tự do du lịch thuộc tự do dịch vụ nên không nằm trong tự do di chuyển.

Tổng hợp các câu trắc nghiệm Địa lý 7 có đáp án: ôn tập các bài, các chương, kiểm tra

Suckhoecuocsong.vn/TH

Các tin liên quan

Các tin khác