Câu trắc nghiệm Địa Lý 7 Bài 3 có đáp án: Quần cư Đô thị hóa

11/9/2021 1:45:00 PM
Câu trắc nghiệm Địa Lý 7 Bài 3 có đáp án: Quần cư Đô thị hóa

Câu trắc nghiệm Địa Lý 7 Bài 3 có đáp án: Quần cư Đô thị hóa

Câu: 1 Sự phát triển nhanh chóng các siêu đô thị ở nhóm nước đang phát triển gắn liền với:

   A. sự phát triển mạnh mẽ nền sản xuất công nghiệp hiện đại.

   B. chính sách phân bố dân cư của nhà nước.

   C. gia tăng dân số nhanh và tình trạng di cư ồ ạt từ nông thôn đến đô thị.

   D. sự phân bố các nguồn tài nguyên thiên nhiên giàu có.

Các siêu đô thị ở nhóm nước đang phát triển gắn liền với quá trình gia tăng dân số và tình trạng di cư ồ ạt từ nông thôn đến thành thị.

Câu: 2 Quần cư thành thị phổ biến hoạt động kinh tế nào sau đây?

   A. Công nghiệp và dịch vụ.

   B. Dịch vụ và nông – lâm – ngư nghiệp.

   C. Nông – lâm – ngư – nghiệp.

   D. Công nghiệp và nông –lâm – ngư - nghiệp.

Hoạt động kinh tế chủ yếu của quần cư thành thị là công nghiệp và dịch vụ.

Câu: 3 Các đô thị bắt đầu xuất hiện rộng khắp thế giới vào thời kì nào?

   A. Thế kỉ XX.

   B. Thế kỉ XV.

   C. Thời Cổ đại.

   D. Thế kỉ XIX.

Các đô thị bắt đầu xuất hiện rộng khắp thế giới vào thế kỉ XX.

Câu: 4 Châu lục tập trung nhiều siêu đô thị nhất là:

   A. châu Âu.

   B. châu Mĩ.

   C. châu Phi.

   D. châu Á.

Châu lục tập trung nhiều siêu đô thị nhất là châu Á.

Câu: 5 Đâu không phải là siêu đô thị thuộc châu Á?

   A. Cai-rô.

   B. Tô-ki-ô.

   C. Thiên Tân.

   D. Mum-bai.

Cai-rô là siêu đô thị của đất nước Ai Cập thuộc châu Phi. Cai-rô không phải là siêu đô thị của châu Á.

Câu: 6 Hai siêu đô thị đầu tiên trên thế giới là:

   A. Niu-I-oóc và Bắc Kinh.

  B. Luân Đôn và Thượng Hải.

   C. Pa-ri và Tô-ki-ô.

   D. Niu-I-oóc và Luân Đôn.

Năm 1950, trên thế giới chỉ có hai siêu đô thị đầu tiên là Niu-I-oóc (12 triệu người) và Luân Đôn (9 triệu người).

Câu: 7 Số lượng các siêu đô thị tăng nhanh nhất ở nhóm các nước nào sau đây?

   A. các nước kém phát triển.

   B. các nước phát triển.

   C. các nước đang phát triển.

   D. các nước xuất khẩu dầu mỏ.

Số lượng các siêu đô thị tăng nhanh nhất ở nhóm các nước đang phát triển.

Câu: 8 Đâu không phải là đặc điểm của quần cư thành thị?

   A. Mật độ dân số cao.

   B. Hoạt động kinh tế chủ yếu là dịch vụ du lịch.

   C. Phố biến lối sống thành thị.

   D. Nhà cửa tập trung với mật độ cao.

Quần cư thành thị có dân cư tập trung đông đúc với mật độ cao, nhà cửa san sát, phổ biến lối sống thành thị, hoạt động kinh tế chủ yếu là công nghiệp và dịch vụ.

Câu: 9 Ý nào dưới đây thể hiện đúng đặc điểm của quá trình đô thị hóa trên thế giới?

   A. Tỉ lệ người sống ở nông thôn ngày càng tăng.

   B. Dân cư tập trung vào các thành phố lớn và cực lớn.

   C. Các đô thị đầu tiên mới xuất hiện vào thế kỉ XIX.

   D. Phổ biến các hoạt động sản xuất nông – lâm – ngư nghiệp.Đặc điểm của đô thị hóa trên thế giới là: sự gia tăng nhanh chóng tỉ lệ người sống trong các đô thị (trong khi tỉ lệ người sống ở nông thôn có xu hướng giảm), dân cư tập trung chủ yếu ở các thành phố lớn và cực lớn hình thành nên các siêu đô thị (Bắc Kinh, Tô-ki-ô, Luân Đôn,..).

Câu: 10 Đâu không phải là hậu quả của đô thị hóa tự phát?

   A. Ô nhiễm môi trường.

   B. Ách tắc giao thông đô thị.

   C. Gia tăng tỉ lệ thất nghiệp ở thành thị.

   D. Đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế.

Đô thị hóa tự phát không có sự quản lí của nhà nước đã gây ra nhiều vấn đề xấu trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội như: ô nhiễm môi trường, ách tắc giao thông đô thị do dân số quá đông, nhu cầu việc làm của người lao động lớn trong điều kiện kinh tế chậm phát triển cũng gia tăng tỉ lệ thất nghiệp ở thành thị. Đây là những hậu quả của đô thị hóa tự phát.

Tổng hợp các câu trắc nghiệm Địa lý 7 có đáp án: ôn tập các bài, các chương, kiểm tra

Suckhoecuocsong.vn/TH

Các tin liên quan

Các tin khác