Câu trắc nghiệm Địa Lý lớp 7 Bài 57 có đáp án: Khu vực Tây và Trung Âu

11/12/2021 4:19:00 PM
Câu trắc nghiệm Địa Lý lớp 7 Bài 57 có đáp án: Khu vực Tây và Trung Âu

Câu trắc nghiệm Địa Lý lớp 7 Bài 57 có đáp án: Khu vực Tây và Trung Âu

Câu: 1 Khu vực Tây và Trung Âu nằm trong đới khí hậu nào?

   A. Đới lạnh.

   B. Đới ôn hoà.

   C. Đới nóng.

   D. Cận cực.

Khu vực Tây và Trung Âu nằm trong đới khí hậu ôn hòa.

Câu: 2 Dãy núi An Pơ và Các Pat thuộc dạng địa hình nào của Tây Trung Âu?

   A. Miền đồng bằng phía bắc.

   B. Miền núi già ở giữa.

   C. Miền núi trẻ ở phía nam.

   D. Miền núi trẻ ở giữa.

Dãy núi An Pơ và Các Pat thuộc dạng địa hình miền núi trẻ ở phía Nam của Tây Trung Âu.

Câu: 3 Đất nước nào nổi tiếng với đồng hồ BigBen?

   A. Nước Pháp.

   B. Nước Anh.

   C. Nước Tây Ban Nha.

   D. Nước Italia.

Nước Anh là đất nước nổi tiếng với đồng hồ BigBen.

Câu: 4 Rôt-tec-đam là một hải cảng lớn của thế giới nằm ở nước nào?

   A. Nước Đức.

   B. Nước Pháp.

   C. Nước Anh.

   D. Nước Hà Lan.

Rôt-tec-đam là một hải cảng lớn của thế giới nằm ở nước Hà Lan.

Câu: 5 Đảo lớn nhất châu Âu nằm ở nước nào?

   A. Nước Đức.

   B. Nước Pháp.

   C. Nước Anh.

   D. Nước Hà Lan.

Đảo lớn nhất châu Âu nằm ở nước Anh.

Câu: 6 Đỉnh En-brut (5642m) cao nhất châu Âu thuộc dãy núi nào?

   A. Khối núi trung tâm.

   B. Dãy núi An Pơ.

   C. Dãy núi Các Pat.

   D. Dãy núi U-ran.

Đỉnh En-brut (5642m) cao nhất châu Âu thuộc dãy núi An Pơ.

Câu: 7 Khu vực Tây và Trung Âu có đặc điểm địa hình:

   A. Miền đồng bằng phía Bắc, núi già ở giữa và núi trẻ ở phía Nam.

   B. Đồng bằng ở phía Bắc, núi trẻ ở giữa và núi già ở phía Nam.

   C. Miền núi già ở phía Bắc, núi trẻ ở giữa và đồng bằng ở phía Nam.

   D. Miền núi trẻ ở phía Bắc, đồng bằng ở giữa và núi trẻ ở phía Nam.

Khu vực Tây và Trung Âu có đặc điểm địa hình là miền đồng bằng ở phía Bắc, miền núi già ở giữa và miền núi trẻ ở phía Nam.

Câu: 8 Ven bờ Tây của khu vực Tây và Trung Âu có khí hậu:

   A. Ôn đới hải dương.

   B. Ôn đới địa trung hải.

   C. Ôn đới lục địa.

   D. Cận nhiệt đới.

Ven biển phía Tây có khí hậu ôn đới hải dương, sông ngòi nhiều nước quanh năm. Càng vào sâu trong đất liền thì có khí hậu ôn đới lục địa, sông ngòi đóng băng về mùa đông.

Câu: 9 Tây và Trung Âu là khu vực tập trung nhiều:

   A. Khoáng sản nhất châu Âu.

   B. Dân cư nhất.

   C. Cương quốc công nghiệp nhất.

   D. Trung tâm đô thị nhất.

Tây và Trung Âu là khu vực tập trung nhiều cường quốc công nghiệp nhất của thế giới như Anh, Pháp, Đức,… Với cả các ngành công nghiệp hiện đại và truyền thống. Đồng thời cũng là nơi có nhiều vùng công nghiệp nổi tiếng và hải cảng lớn như Rốt-téc-đam,…

Câu: 10 Các trung tâm tài chính lớn ở Tây và Trung Âu là:

   A. Pa-ri, Duy-rich, Béc-lin.

   B. Pa-ri, Béc-lin, Luân Đôn.

   C. Luân Đôn, Pa-ri, Duy-rich.

   D. Béc-lin, Luân Đôn, Pa-ri.

Các trung tâm tài chính lớn ở Tây và Trung Âu là Luân Đôn, Pa-ri, Duy-rich.

Suckhoecuocsong.vn/TH

Các tin liên quan

Các tin khác