Câu trắc nghiệm Địa Lý lớp 7 Bài 26 có đáp án: Thiên nhiên châu Phi

11/11/2021 3:15:00 PM
Câu trắc nghiệm Địa Lý lớp 7 Bài 26 có đáp án: Thiên nhiên châu Phi

Câu: 1 Châu Phi là châu lục lớn thứ:

   A. 1   B. 2

   C. 3   D. 4

Châu Phi là châu lục lớn thứ 3 trên thế giới, sau châu Á và châu Mĩ. Diện tích là 30 triệu km2 và đại bộ phận diện tích nằm giữa chí tuyến Bắc và chí tuyến Nam.

Câu: 2 Châu Phi có khí hậu nóng do:

   A. Đại bộ phận lãnh thổ nằm giữa hai đường chí tuyến.

   B. Có nhiều hoang mạc và bán hoang mạc.

   C. Đại bộ phận lãnh thổ nằm ngoài hai đường chí tuyến.

   D. Chịu ảnh hưởng mạnh mẽ của các dòng biển nóng ven bờ.

Châu Phi là châu lục có đại bộ phận lãnh thổ nằm giữa hai đường chí tuyến Bắc và chí tuyến Nam, có đường xích đạo chạy qua giữa cùng với diện tích lãnh thổ rộng lớn nên châu Phi có khí hậu khô và nóng.

Câu: 3 Đặc điểm không phải của đường bờ biển châu Phi là:

   A. Ít bán đảo và đảo.

   B. Ít vịnh biển.

   C. Ít bị chia cắt.

   D. Có nhiều bán đảo lớn.

Đường bờ biển châu Phi ít bị chia cắt, rất ít các vịnh biển, bán đảo và đảo.

Câu: 4 Dạng địa hình chủ yếu ở châu Phi là:

   A. Sơn nguyên và núi cao.

   B. Bồn địa và sơn nguyên.

   C. Núi cao và đồng bằng.

   D. Đồng bằng và bồn địa.

Địa hình châu Phi khá đơn giản. Có thể coi toàn bộ lục địa là một khối cao nguyên khủng lồ, trên đó chủ yếu là các sơn nguyên xen các bồn địa thấp. Châu Phi rất ít núi cao và đồng bằng.

Câu: 5 Hai bán đảo lớn nhất của châu Phi là:

   A. Ma-đa-ga-xca và Xô-ma-li.

   B. Ma-đa-ga-xca và Trung Ấn.

   C. Xô-ma-li và Xca-đi-na-vi.

   D. Xca-đi-na-vi và Ban-Căng.

Đường bờ biển châu Phi ít bị chia cắt, rất ít các vịnh biển, bán đảo và đảo. Hai bán đảo lớn nhất ở châu Phi là Ma-đa-ga-xca và bán đảo Xô-ma-li.

Câu: 6 Châu Phi nối liền với châu Á bởi eo đất:

   A. Pa-na-ma

   B. Xô-ma-li

   C. Xuy-e

   D. Man-sơ

Châu Phi nối liền với châu Á bới eo đất Xuy-ê. Người ta đã đào kênh Xuy-ê qua eo đất này, thông với Địa Trung Hải và Biển Đỏ.

Câu: 7 Châu Phi có những loại khoáng sản chủ yếu:

   A. Vàng, kim cương, uranium, sắt, đồng và phốt phát.

   B. Dầu mỏ, khí đốt, đồng, vàng, kim cương và manga.

   C. Vàng, kim cương, chì, đồng, sắt, apatit và uranium.

   D. Dầu mỏ, vàng, đồng, kim cương, apatit và sắt.

Châu Phi có những loại khoáng sản chủ yếu là: Vàng, kim cương, uranium, sắt, đồng và phốt phát. Ngoài ra còn có nhiều dầu mỏ và khí đốt.

Câu: 8 Sông dài nhất châu Phi là:

   A. Nin.

   B. Ni-giê.

   C. Dăm-be-di.

   D. Công-gô.

Sông Nin là con sông dài nhất thế giới (6 695km), tiếp đến là sông A-ma-dôn, sông Von-ga,…

Câu: 9 Kim cương tập trung chủ yếu ở:

   A. Bắc Phi

   B. Trung Phi

   C. Nam Phi

   D. Khắp châu Phi

Kim cương ở châu Phi phân bố (tập trung) chủ yếu ở Nam Phi.

Câu: 10 Vàng tập trung chủ yếu ở:

   A. Bắc Phi

   B. Nam Phi

   C. Khắp châu Phi

   D. Trung Phi

Vàng ở châu Phi phân bố (tập trung) ở Nam và Trung Phi nhưng tập trung chủ yếu ở Trung Phi.

Tổng hợp các câu trắc nghiệm Địa lý 7 có đáp án: ôn tập các bài, các chương, kiểm tra

Suckhoecuocsong.vn/TH

Các tin liên quan

Các tin khác