Câu trắc nghiệm Địa Lý lớp 7 Bài 25 có đáp án: Thế giới rộng lớn và đa dạng

11/11/2021 3:11:00 PM
Câu trắc nghiệm Địa Lý lớp 7 Bài 25 có đáp án: Thế giới rộng lớn và đa dạng

Câu: 1 Trên thế giới có các lục địa:

   A. Á, Âu, Mĩ, Phi, Ôx-trây-li-a, Nam Cực.

   B. Âu, Á, Phi, Bắc Mĩ, Nam Mĩ, Bắc Cực.

   A. Á - Âu, Phi, Bắc Mĩ, Nam Mĩ, Ôx-trây-li-a, Nam Cực.

   D. Phi, Mĩ, Ôx-trây-li-a và Đại dương, Nam Cực, Bắc Cực.

Trên thế giới hiện nay có 6 lục địa, đó là lục địa Á - Âu, Phi, Bắc Mĩ, Nam Mĩ, Ôx-trây-li-a và lục địa Nam Cực.

Câu: 2 Sự phân chia các lục địa mang ý nghĩa về:

   A. Lịch sử.

   B. Kinh tế.

   C. Chính trị.

   D. Tự nhiên.

Sự phân chia các lục địa mang ý nghĩa về mặt tự nhiên là chính. Trên thế giới hiện nay có 6 lục địa (lục địa Á - Âu, Phi, Bắc Mĩ, Nam Mĩ, Ôx-trây-li-a và lục địa Nam Cực).

Câu: 3 Trên thế giới có những đại dương:

   A. Thái Bình Dương, Đại Tây Dương, Ấn Độ Dương và Bắc Băng Dương.

   B. Ấn Độ Dương, Thái Bình, Đại Tây Dương và Bắc Băng Dương.

   C. Thái Bình Dương, Ấn Độ Dương và Bắc Băng Dương.

   D. Đại Tây Dương, Thái Bình Dương, Biển Đông Dương và Bắc Băng Dương.

Trên thế giới hiện nay có 6 lục, đó là địa lục địa Á - Âu, Phi, Bắc Mĩ, Nam Mĩ, Ôx-trây-li-a và lục địa Nam Cực và 4 đại dương, đó là Thái Bình Dương, Đại Tây Dương, Ấn Độ Dương và Bắc Băng Dương.

Câu: 4 Trên thế giới có các châu lục:

   A. Châu Á, châu Âu, châu Phi, châu Mĩ, châu Đại Dương và châu Nam Cực.

   B. Châu Á, châu Âu, châu Nam Cực, châu Phi và Châu Đại Dương.

   C. Châu Á, châu Âu, châu Phi, châu Mĩ và châu Nam Cực.

   D. Châu Á, châu Phi, châu Mĩ, châu Đại Dương và châu Nam Cực.

Trên thế giới hiện nay có 6 châu lục, đó là châu Á, châu Âu, châu Phi, châu Mĩ, châu Đại Dương và châu Nam Cực.

Câu: 5 Châu lục có nhiều quốc gia nhất là:

   A. châu Phi.

   B. châu Á.

   C. châu Âu.

   D. châu Mĩ.

Hiện nay trên thế giới có hơn 200 quốc gia và vùng lãnh thổ. Ba châu lục có nhiều quốc gia nhất lần lượt là: châu Phi (54 quốc gia), châu Á (47 quốc gia) và châu Âu (43 quốc gia).

Câu: 6 Phân chia các quốc gia trên thế giới thành các nhóm nước công nghiệp, nước nông nghiệp,… người ta dựa vào:

   A. Thu nhập bình quân đầu người

   B. Cơ cấu kinh tế theo thành phần

   C. Cơ cấu kinh tế

   D. Cơ cấu kinh tế theo lãnh thổ

Phân chia các quốc gia trên thế giới thành các nhóm nước công nghiệp, nước nông nghiệp,… người ta dựa vào cơ cấu kinh tế.

Câu: 7 Để phân loại các quốc gia trên thế giới và đánh giá sự phát triển kinh tế - xã hội của từng nước, từng khu vực thì không dựa vào tiêu chí:

   A. Thu nhập bình quân đầu người.

   B. Cơ cấu kinh tế của từng nước.

   C. Tỉ lệ tử vong của trẻ em.

   D. Chỉ số phát triển con người (HDI).

Để phân loại các quốc gia trên thế giới và đánh giá sự phát triển kinh tế - xã hội của từng nước, từng khu vực thì người ta dựa vào các tiêu chí thu nhập bình quân đầu người, tỉ lệ tử vong của trẻ em và chỉ số phát triển con người (HDI).

Câu: 8 Sự phân chia mang ý nghĩa lịch sử, kinh tế và chính trị là:

   A. Lục địa

   B. Châu lục.

   C. Biển, đại dương

   D. Đất liền và các đảo, quần đảo

Châu lục bao gồm phần lục địa và các đảo, quần đảo chung quanh. Sự phân chia này chủ yếu mang ý nghĩa lịch sử, kinh tế, chính trị.

Câu: 9 Thu nhập bình quân theo đầu người trên 20 000 USD/người, chủ yếu ở khu vực nào trên thế giới?

   A. Châu Á, châu Phi và châu Âu.

   B. Bắc Mĩ, châu Âu và châu Đại Dương.

   C. Châu Đại Dương, Nam Mĩ và châu Âu.

   D. Châu Âu, châu Á và Bắc Mĩ.

Thu nhập bình quân theo đầu người trên 20 000 USD/người, chủ yếu là các nước ở khu vực Bắc Mĩ, châu Âu và châu Đại Dương.

Câu: 10 Tỉ lệ tử vong của trẻ em thường rất thấp và chỉ số phát triển con người từ 0,7 đến gần bằng 1 là các nước có thu nhập bình quân đầu người:

   A. Từ 1 000 đến 5 000 USD/năm

   B. Từ 5 001 đến 10 000 USD/năm

   C. Từ 10 001 đến 20 000 USD/năm

   D. Trên 20 000 USD/năm

Các quốc gia phát triển có thu nhập bình quân đầu người trên 20 000 USD/năm, Tỉ lệ tử vong của trẻ em thường rất thấp và chỉ số phát triển con người từ 0,7 đến gần bằng 1.

Tổng hợp các câu trắc nghiệm Địa lý 7 có đáp án: ôn tập các bài, các chương, kiểm tra

Suckhoecuocsong.vn/TH

Các tin liên quan

Các tin khác