Câu trắc nghiệm Địa Lí lớp 7 Bài 11 có đáp án: Di dân và sự bùng nổ đô thị ở đới nóng

11/10/2021 2:00:00 PM
Câu trắc nghiệm Địa Lí lớp 7 Bài 11 có đáp án: Di dân và sự bùng nổ đô thị ở đới nóng

Câu: 1 Dân số đô thị ở đới nóng tăng nhanh chủ yếu do:

   A. nông dân di cư tự do vào đô thị kiếm việc làm.

   B. gia tăng dân số tự nhiên ở đô thị lớn.

   C. chính sách di dân của nhà nước.

   D. kinh tế phát triển nên thu hút nhiều lao động trình độ cao.

Dân số đô thị ở đới nóng tăng nhanh chủ yếu do nông dân di cư tự do vào đô thị kiếm việc làm (vì thu nhập ở nông thôn quá thấp).

Câu: 2 Tình trạng di dân tị nạn diễn ra phổ biến ở khu vực nào sau đây?

   A. Châu Phi, Nam Á và Đông Nam Á.

   B. Nam Mĩ, Nam Á, Đông Nam Á.

   C. Châu Phi, Nam Á và Tây Nam Á.

   D. Nam Mĩ, Nam Á và Trung Á.

Tình trạng di dân tị nạn diễn ra phổ biến ở châu Phi, Nam Á và Tây Nam Á.

Câu: 3 Đâu là đô thị sạch nhất trên thế giới?

   A. Thượng Hải.

   B. Sơ-un.

   C. Tokyo.

   D. Xin-ga-po.

Xin-ga-po được công nhận là đô thị sạch nhất trên thế giới.

Câu: 4 Siêu đô thị không thuộc đới nóng là:

   A. La-gốt.

   B. Ma-ni-la.

   C. Niu- I-ooc.

   D. Mum-bai.

Các siêu đô thị thuộc đới nóng là La- gốt, Mum-bai, Ma-ni-la. Niu-I-ooc là siêu đô thị không thuộc đới nóng.

Câu: 5 Hình thức di dân mang lại những tác động tích cực cho sự phát triển kinh tế - xã hội là:

   A. di dân tự do.

   B. di dân phong trào.

   C. di dân có kế hoach.

   D. di dân tránh thiên tai.

Một số nước đới nóng tiến hành di dân có tổ chức, kế hoạch, những cuộc di dân như vậy có tác động tích cực đến sự phát triển kinh tế - xã hội.

Câu: 6 Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến tình trạng di dân tị nạn ở khu vực Nam Á và Tây Nam Á là:

   A. Thiên tai và kinh tế chậm phát triển.

   B. Xung đột tộc, tôn giáo triền miên.

   C. Sự nghèo đói và thiếu việc làm.

   D. Ô nhiễm môi trường và chiến tranh.

Nam Á và Tây Nam Á là những khu vực có tài nguyên thiên nhiên giàu có (dầu mỏ), do vậy có nhiều cường quốc tranh giành ảnh hưởng.

Câu: 7 Đâu không phải là mục đích của các cuộc di dân có tổ chức, có kế hoạch của một số nước ở đới nóng?

   A. khai hoang, lập đồn điền trồng cây xuất khẩu.

   B. hạn chế tác động của thiên tai.

   C. xây dựng các công trình công nghiệp mới.

   D. phát triển kinh tế ở các vùng núi hay vùng ven biển.

Nhiều nước đới nóng di dân có kế hoạch tổ chức nhằm mục đích phát triển kinh tế như: khai hoang lập đôn điền trồng cây xuất khẩu, xây dựng các công trình công nghiệp mới, phát triển kinh tế ở các vùng núi hay vùng ven biển.

Câu: 8 Biểu hiện của quá trình đô thị hóa ở đới nóng không phải là:

   A. Trình đô đô thị hóa cao.

   B. Tỉ lệ dân thành thị tăng nhanh.

   C. Tốc độ đô thị hóa cao.

   D. Số siêu đô thị ngày càng nhiều.

Biểu hiện của quá trình đô thị hóa ở đới nóng là tốc độ đô thị hóa cao (chủ yếu do dân số tăng quá nhanh), tỉ lệ dân thành thị tăng nhanh khiến nhiều thành phố phát triển nhanh chóng và trở thành các siêu đô thị. Tuy nhiên, trình độ đô thị hóa còn thấp và gây ra nhiều tác động tiêu cực.

Câu: 9 Đô thị hóa tự phát ở đới nóng không có tác động nào sau đây?

   A. ô nhiễm môi trường.

   B. thất nghiệp, thiếu việc làm.

   C. phân bố dân cư hợp lí hơn.

   D. sinh ra nhiều tệ nạn xã hội.

Ở đới nóng, đô thị hóa chủ yếu do sự di dân ồ ạt từ vùng nông thôn đến các thành phố để tìm kiếm việc làm nên trình độ đô thị hóa thấp và gây ra nhiều tác động tiêu cực như: ô nhiễm môi trường, thất nghiệp thiếu việc làm tăng cao, sinh ra các tệ nạn xã hội, phân bố dân cư không có sự kiểm soát chặt chẽ của nhà nước dẫn đến sự phân bố dân cư bất hợp lí.

Câu: 10 Khu vực có tỉ lệ thị dân tăng nhanh nhất trong giai đoạn 1950 – 2001 là:

   A. châu Phi.

   B. châu Âu.

   C. châu Á.

   D. Nam Mĩ.

Châu Á có tỉ lệ dân thành thị tăng nhanh nhất, sau đó đến châu Phi, Nam Mĩ, châu Âu rồi đến Bắc Mĩ.

Suckhoecuocsong.vn/TH

Các tin liên quan

Các tin khác