Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử lớp 10 bài 20 có đáp án: Xây dựng và phát triển văn hóa dân tộc trong các thế kỉ X-XV (phần 2)

7/15/2022 4:06:00 PM
Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử lớp 10 bài 20 có đáp án: Xây dựng và phát triển văn hóa dân tộc trong các thế kỉ X-XV (phần 2)

 

Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử lớp 10 bài 20 có đáp án: Xây dựng và phát triển văn hóa dân tộc trong các thế kỉ X-XV (phần 2)

 

Câu 11. Nhà nước phong kiến Việt Nam cho dựng bia đá khắc tên tiến sĩ ở Văn miếu (Hà Nội) từ bao giờ?

A. Thế kỉ X – triều Tiền Lê

B. Thế kỉ XI – triều Lý

C. Thế kỉ XV – triều Lê sơ

D. Thế kỉ XIV – triều Trần

 

Đáp án đúng: C

Câu 12. Giáo dục nho giáo có hạn chế gì?

A. Không khuyến khích việc học hành thi cử

B. Không tạo điều kiện cho sự phát triển kinh tế

C. Chỉ con em quan lại, địa chủ mới được đi học

D. Nội dung chủ yếu là kinh sử

 

Đáp án đúng: B

Câu 13. Thành tựu tiêu biểu của văn học dân tộc, ra đời từ thế kỉ XI, đến thế kỉ XV gắn liền với các tác giả như Nguyễn Trãi, Lê Thánh Tông, Lý Tử Tấn là:

A. Văn học chữ Hán

B. Văn học mang tư tưởng Phật giáo

C. Văn học chữ Nôm

D. Văn học dân gian

 

Đáp án đúng: C

Câu 14. Tìm hiểu và cho biết tác giả của “Bạch Đằng giang phú” là ai

A. Nguyễn Hiền

B. Trần Hưng Đạo

C. Trương Hán Siêu

D. Phạm Sư Mạnh

 

Đáp án đúng: C

Câu 15. Trong các thế kỉ X – XIV, xuất hiện hàng loạt những công trình nghệ thuật kiến trúc liên quan đến Phật giáo là:

A. Chùa, tháp     

B. Đạo, quán     

C. Văn miếu

D. Đền

 

Đáp án đúng: A

Câu 16. Công trình được xây dựng từ cuối thế kỉ XIV, là điển hình của nghệ thuật xây thành ở nước ta và ngày nay đã được công nhận là Di sản văn hóa thế giới

A. Hoàng thành Thăng Long

B. Kinh thành Thăng Long

C. Thành nhà Hồ (Thanh Hóa)

D. Kinh thành Huế

 

Đáp án đúng: C

Câu 17. Nghệ thuật chèo, tuồng, múa rối nước ở nước ta phát triển từ thời

A. Đinh – Tiền Lê     

B. Lý

C. Lê sơ

D. Trần     

 

Đáp án: B

Câu 18. Bộ sử chính thống đầu tiên của nước ta là:

A. Đại Việt sự kí

B. Đại Việt sử kí toàn thư

C. Đại Việt sử lược

D. Lam Sơn thực lục

 

Đáp án: A

Câu 19. Người đã chỉ đạo các thợ quan xưởng chế tạo thành công súng thần cơ và đóng được thuyền chiến có lầu là:

A. Hồ Nguyên Trừng

C. Hồ Quý Ly

D. Hồ Hán Thương

B. Trần Hưng Đạo

 

Đáp án đúng: A

Phần tiếp:

Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử 10 bài 20 ôn tập: Xây dựng và phát triển văn hóa dân tộc trong các thế kỉ X -XV

Câu trắc nghiệm Lịch sử lớp 10 theo bài, ôn tập có đáp án

Suckhoecuocsong.vn

Các tin liên quan

Các tin khác