Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử lớp 10 bài 16 có đáp án: Thời Bắc thuộc và các cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc (tiếp theo) (phần 2)

7/13/2022 11:14:00 AM
Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử lớp 10 bài 16 có đáp án chính xác: Thời Bắc thuộc và các cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc (tiếp theo) (phần 2)

 

Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử lớp 10 bài 16 có đáp án: Thời Bắc thuộc và các cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc (tiếp theo) (phần 2)

Câu 13. Kinh đô của nước Vạn Xuân được dựng lên ở đâu?

A. Luy Lâu (Thuận Thành – Bắc Ninh)

B. Cổ Loa (Đông Anh – Hà Nội)

C. Vùng cửa sông Tô Lịch (Hà Nội)

D. Hoa Lư (Ninh Bình)

 

Đáp án đúng: C

Câu 14. Dạ Trạch Vương là tên gọi của nhân dân đối với

A. Lý Bí

B. Triệu Quang Phục

C. Lý Thiên Bảo

D. Lý Phật Tử

 

Đáp án: B

Câu 15. Ý nào dưới đây không phản ánh đúng nét nổi bật cuộc khởi nghĩa Lý Bí

A. Đánh đổ chính quyền đô hộ, lập ra nhà nước của người Việt

B. Diễn ra qua hai giai đoạn; khởi nghĩa và kháng chiến

C. Nhà Đường buộc phải công nhận nền độc lập của nước ta

D. Chọn vùng Hà Nội ngày nay làm nơi đóng đô

 

Đáp án cần chọn: C

Câu 16. Điểm giống nhau giữa khởi nghĩa Hai Bà Trưng và khởi nghĩa Lý Bí là gì?

A. Diễn ra qua hai giai đoạn: khởi nghĩa và kháng chiến

B. Chống ách đô hộ của nhà Đường

C. Khởi nghĩa thắng lợi, mở ra giai đoạn mới trong lịch sử dân tộc

D. Chống ách đô hộ của nhà Hán

 

Đáp án đúng: A

Câu 17. Người biết tận dụng thời cơ nổi dậy giành chính quyền tự chủ vào năm 905 là ai?

A. Khúc Hạo

B. Dương Đình Nghệ

C. Khúc Thừa Dụ

D. Khúc Thừa Mĩ

 

Đáp án đúng: C

Câu 18. Để xây dựng và củng cố chính quyền tự chủ vừa giành được, họ Khúc đã

A. Chế ra nhiều loại vũ khí mới, lợi hại

B Xây dựng hệ thống thành lũy kiên cố

C. Cải cách trên nhiều mặt, giảm nhẹ sự đóng góp của nhân chúng

D. Liên kết với Champa và các nước láng giềng khác

 

Đáp án đúng: C

Câu 19. Sự nghiệp giành quyền tự chủ của họ Khúc có ý nghĩa như thế nào trong lịch sử?

A. Đem lại độc lập, tự do cho dân tộc

B. Khôi phục lại sự nghiệp của vua Hùng, vua Thục

C. Đặt nền móng cho cuộc đấu tranh giành độc lập của nhân dân ta giành thắng lợi hoàn toàn vào năm 938

D. Tạo điều kiện đưa đất nước vươn lên, phát triển thành quốc gia hùng mạnh

 

Đáp án đúng: C

Câu 20. Quân Nam Hán đã lợi dụng cơ hội nào để xâm lược nước ta lần thứ hai?

A. Dương Đình Nghệ - người đứng đấu chính quyền tự chủ bị giết hại

B. Kiều Công Tiễn cho người sang cầu cứu nhà Nam Hán giúp chống lại Ngô Quyền

C. Ngô Quyền đem quân đánh Kiều Công Tiễn

D. Khúc Thừa Dụ qua đời

 

Đáp án đúng: B

Câu 21. Trận Bạch Đằng của Ngô Quyền diễn ra vào năm nào?

A. 935

B. 937

C. 931           

D. 938

 

Đáp án đúng: D

Câu 22. Kế đánh giặc của Ngô Quyền có điểm gì nổi bật?

A. Bố trí trận địa mai phục để đánh bại kẻ thù

B. Dùng kế đóng cọc trên sông Bạch Đằng

C. Dùng kế đóng cọc trên khúc sông hiểm yếu cho quân mai phục và nhử địch vào trận địa bãi cọc rồi đánh bại chúng

D. Mở trận đánh quyết định đánh bại quân địch, rồi giảng hòa, mở đường cho chúng rút về nước

 

Đáp án đúng: C

Câu 23. Ý nghĩa lịch sử của chiến thằng Bạch Đằng năm 938 là gì?

A. Nâng cao vị thế của nước ta trong khu vực

B. Buộc quân Nam Hán phải từ bỏ mộng xâm lược nước ta

C. Mở ra thời đại độc lập, tự chủ lâu dài của dân tộc

D. Để lại bài học về khoan thư sức dân trong kế sách giữ nước

 

Đáp án đúng: C

Câu 24. Hãy nối thông tin ở cột bên trái với thông tin ở cột bên phải sao cho phù hợp nhất

1. Lý Bí

2. Triệu Quang Phục

3. Khúc Thừa Dụ

4. Ngô Quyền

a) Lãnh đạo nhân dân ta đánh bại cuộc xâm lược của quân Nam Hán lần thứ nhất

b) Lãnh đạo nhân dân ta đánh bại cuộc xâm lược của quân Nam Hán lần thứ hai, mở thời đại độc lập tự chủ lâu dài của dân tộc

c) Lãnh đạo nhân dân khởi nghĩa chống chế độ cai trị, bóc lột của nhà Lương, lật đổ chính quyền đô hộ, lên ngôi vua, đặt quốc hiệu Vạn Xuân

d) Tổ chức cuộc kháng chiến chống quân Lương ở đầm Dạ Trạch (Hưng Yên) được tôn làm Dạ Trạch Vương

A. 1 – c, 2 – d, 3 – a, 4 – b.

B. 1 – a, 2 – d, 3 – b, 4 – c.

C. 1 – b, 2 – c, 3 – a, 4 – d.

D. 1 – b, 2 – d, 3 – c, 4 – a.

 

Đáp án: A

Câu 25. Hãy điền từ các thích hợp vào chỗ trống để hoàn thiện đoạn tư liệu sau: “…………có thể lấy quân mới họp……mà đánh tan được trăm vạn quân của Lưu Hoằng Tháo, mở nước, xưng vương, làm cho….không dám sang lại lần nữa.”

A. Tiền Ngô Vương …….. của nước Việt ta ……… người phương Bắc

B. Quân giặc …………chưa được bao lâu……..quân ta

C. Dương Đình Nghệ ………của nước ta………người Trung Quốc

D. Ngô Quyền ………của mình………quân Hán

 

Đáp án: A

Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử lớp 10 bài 16 ôn tập: Thời Bắc thuộc và các cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc (tiếp theo)

Câu trắc nghiệm Lịch sử lớp 10 theo bài, ôn tập có đáp án

Suckhoecuocsong.vn

Các tin liên quan

Các tin khác