Văn khấn ông Hoàng Bẩy thế nào cho đúng

2/22/2016 9:05:21 AM
Đền thờ thần vệ quốc Hoàng Bẩy, một anh hùng miền sơn cước đánh giặc phương Bắc bảo vệ bản làng. Đây là địa chỉ thu hút du khách thập phương đông nhất của huyện Bảo Yên. Tương truyền một số bài văn khấn ông khá hay

Đền Bảo Hà được xây dựng dưới chân đồi Cấm, bên cạnh dòng sông Hồng chảy vào miền đất Việt, thuộc xã Bảo Hà, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai; cách Tp. Lào Cai khoảng 60km về phía nam; cách ga xe lửa Bảo Hà khoảng 800m. Đền thờ thần vệ quốc Hoàng Bẩy, một anh hùng miền sơn cước đánh giặc phương Bắc bảo vệ bản làng. Đây là địa chỉ thu hút du khách thập phương đông nhất của huyện Bảo Yên. Đền Bảo Hà là khu di tích lịch sử văn hóa quốc gia.

Tương truyền một số bài văn khấn ông khá hay

Văn khấn 1:

“Bảo Hà đất ấy phong quang

    Thỉnh Ông Hoàng Bảy xe loan ngự về

    [...] Bắc Nam đôi sứ vào ra

    Đồn rằng Ông Bảy Bảo Hà tối linh”

    Khi nói về sự tích của ông, văn hát:

    “Con ngôi Thượng Đế Đức Vua Cha

    Giáng tại Sơn Lâm, trấn Bảo Hà

    Diện mạo hồng hào so vẻ ngọc

    Dung nghi tươi tốt khác nhường hoa”

 

    Hay khi ông ngự vui, văn thường hát để ông ban thưởng:

    “Ai lên Trái Hút Bảo Hà

    Nếm mùi phong nguyệt ấy là cảnh tiên

    [...] Cỏ cây hoa lá tần ngần

    Hoa đào năm ngoái mười phần kém xa

    [...] Ba gian tòa đá phủ rêu

    Ai người có phúc được theo Ông Hoàng

    [...] Dang tay mở khóa động đào

    Ai người dày phúc đưa vào quần tiên

    [...] Lâng lâng rũ sạch bụi trần

    Một ngày bắc ghế nên duyên nợ nhiều”

 

Hay có cả những đoạn rất hay, độc đáo nói về các thú ăn chơi của Ông Bảy như xóc đĩa, tam cúc, tổ tôm…:

 

    “Đĩa vàng bát ngọc bày ra

    Bạn tiên trải chiếu long hoa tức thì

    Phàm tâm tả hữu hồ kì

    Ông Bảy xóc đĩa bốn bề xôn xao”

    “Khi thanh nhàn Ông Hoàng giá ngự

    Ngự về đồng dự hội tổ tôm

    Màn hoa chắn gió đông nồm

    Hiên loan bóng quế chiều hôm đánh bài

    Ông Bảy ngồi khoan thai cách điệu

    Sập công đồng trải chiếu long lân

    Hương xông gấm vóc áo quần

    Dang tay châu báu kim ngân đánh bài”

    “Cuộc cờ xóa xóa bày bày

    Ván bài tam cúc xưa nay tức cười

    [...] Pháo kia nổi hiệu lôi oanh

    Tốt không bảo vệ giữ mình được sao

    Người nay đợi lệnh Thiên tào

    Giữ xe pháo mã điều vào giáp công

    [...] Xưa nay việc nước việc nhà

    Giữ bền sĩ tốt ấy là thành công”

    Và có hẳn một đoạn nói về thập nhị tiên nàng hầu cận ông:

    “Lệnh sai thập nhị tiên nàng

    Cô nào việc ấy sửa sang đứng hầu

    Cô Cả pha nước trà tàu

    Nhấp vào vừa ý gật đầu ban khen

    Cô Đôi dâng bộ khay đèn

    Xe ngà diện sứ móc tiêm nạm vàng

    [...] Cô Mười Hai trải chiếu chia bài

    Tổ tôm chắn cạ nào ai dám bì

    [...] Thoi xanh vượt suối băng ngàn

    Mười hai tiên nữ rước hoàng về dinh”.

Văn khấn 2:

Gió nam thoảng đưa hương bay ngào ngạt

Bóng ác tà đã gác non tây

Trăng in mặt nước vơi đầy

Bảo Hà có tích xưa nay còn truyền

Quan Hoàng Bảy trần miền Băc địa

Hợp binh hùng lục thuỷ Thao Giang

Quân cơ mưu lược luận bàn

Doang trung thường có hai hoàng vào ra

Quan Hoàng Bẩy Bảo Hà chính vị

Cùng tướng công đệ nhị Hoàng Hai

Can qua dâu bể biến dời

Anh hùng xưa đã ra người cung tiên

Nhớ công đức lập đền phụng sự

Thổ,Mán ,Nùng tiên nữ dâng hoa

Thú vui điếu khách bàn trà

Phong lưu thuốc cống Bảo Hà dâng ông

Hoàng hoa tửu khăn hồng gối xếp

Ngự tính tình phong nguyệt hoạ ca

Nhắn ai lên đất Bảo Hà

Nếm mùi phong nguyệt ấy là thần tiên

Cõi Bắc địa còn truyền cổ tích

Quan Bảo Hà thực đích trung quân

Sinh thời làm tướng trung thần

Tấc lòng yêu nước thương dân hãy còn

Dẫu bể cạn non mòn cũng quyết

Thử ra tài cho biết oai danh

Bao phen lẫm liệt tung hoành

Định an xã tắc đề binh cõi ngoài

Đất Lào Cai là nơi dụng võ

Quyết ra tay đội ngũ tiến công

Biên cương súng nổ đùng đùng

Sa trường sương núi máu sông chẳng nề

Đem quân về Thất Khê phòng thủ

Đền Bảo Hà lạc thú huê viên

Mãn tuần chiếu hạc hồi thiên

Tấm thân thoát lánh nghiệp duyên cõi trần

Bỗng một trận sầu vân ám kết

Hiện chân hình dạo Bắc hết Nam

Vui cùng nước biếc trăng ngàn

Tót tươi quả lạ trăng vàng đìu hiu

Độ dân xã ngày Nghiêu tháng Thuấn

Cõi Việt Nam Bắc trấn oai danh

Từ bi cải dữ làm lành

Chọn ngươi nữ tú nam thanh chấm đồng

Kẻ xuôi ngược dưới sông trên bộ

Ai khẩn cầu tế độ thì qua

Hoàng về trắc giáng điện toà

Hộ trì đệ tử vinh hoa thọ trường.

Văn khấn 3: 

Gió Nam thoảng hương bay ngào ngạt

Bóng ác tà đã gác non Tây

Trăng in mặt nước vơi đầy

Bảo Hà cổ tích xưa nay còn truyền

Quan Hoàng Bảy trần miền Bắc địa

Hợp binh hùng lục thuỷ thao giang

Quân cơ mưu lược luận bàn

Doanh trung thường có hai hoàng vào ra

Quan Hoàng Bẩy Bảo Hà chính vị

Cùng tướng công đệ nhị Hoàng Đôi

Can qua dâu bể biến dời

Anh hùng xưa đã ra người cung tiên

Nhớ công đức lập đền phụng sự

Thổ,Mán ,Nùng tiên nữ dâng hoa

Thú vui điếu khách bàn trà

Phong lưu thuốc cống Bảo Hà dâng ông

Hoàng hoa tửu khăn hồng gối xếp

Ngự tính tình phong nguyệt hoạ ca

Nhắn ai lên đất Bảo Hà

Nếm mùi phong nguyệt ấy là thần tiên

Cõi Bắc địa còn truyền cổ tích

Quan Bảo Hà thực đích trung quân

Sinh thời làm tướng trung thần

Tấc lòng yêu nước thương dân hãy còn

Dẫu bể cạn non mòn cũng quyết

Thử ra tài cho biết oai danh

Bao phen lẫm liệt tung hoành

Định an xã tắc đề binh cõi ngoài

Đất Lào Cai là nơi dụng võ

Quyết ra tay đội ngũ tiến công

Biên cương súng nổ đùng đùng

Sa trường sương núi máu sông chẳng nề

Đem quân về Thất Khê phòng thủ

Đền Bảo Hà lạc thú huê viên

Mãn tuần chiếu hạc hồi thiên

Tấm thân thoát lánh nghiệp duyên cõi trần

Bỗng một trận sầu vân ám kết

Hiện chân hình dạo Bắc hết Nam

Vui cùng nước biếc trăng ngàn

Tốt tươi quả lạ trăng vàng đìu hiu

Độ dân xã ngày Nghiêu tháng Thuấn

Cõi Việt Nam Bắc trấn oai danh

Từ bi cải dữ làm lành

Chọn ngươi nữ tú nam thanh chấm đồng

Kẻ xuôi ngược dưới sông trên bộ

Ai khẩn cầu tế độ can qua

Hoàng về trắc giáng điện toà

Hộ trì đệ tử vinh hoa thọ trường.

Văn khấn ông Hoàng Bẩy thế nào cho đúng

Suckhoecuocsong.com.vn (Theo laocai.org)

Các tin khác